Περιγραφή της δυνατότητας αυτόματης ενημέρωσης στα Windows

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR294871
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τη δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) των Microsoft Windows 2000 και των Microsoft Windows XP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Αυτόματες Ενημερώσεις (Automatic Updates) στα Microsoft Windows Millennium Edition, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
268331 Περιγραφή των Αυτόματων Ενημερώσεων (Automatic Updates) στα Windows Millennium Edition (Me)
Σημείωση Οι Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) δεν είναι διαθέσιμες σε υπολογιστές που βασίζονται στα Microsoft Windows 98 ή στα Microsoft Windows NT 4.0. Ωστόσο, υπάρχει διαθέσιμο το βοηθητικό πρόγραμμα "Ειδοποίηση κρίσιμης ενημέρωσης" (Critical Update Notification) από την τοποθεσία του Windows Update στο Web ή από την τοποθεσία του Microsoft Update στο Web, που σας ειδοποιεί κάθε φορά που υπάρχουν κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες για λήψη σε αυτά τα λειτουργικά συστήματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα "Ειδοποίηση κρίσιμης ενημέρωσης" (Critical Update Notification), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
224420 Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος "Ειδοποίηση κρίσιμης ενημέρωσης" (Critical Update Notification)
Το βοηθητικό πρόγραμμα "Ειδοποίηση κρίσιμης ενημέρωσης" (Critical Update Notification) ήταν παλαιότερα διαθέσιμο για τα Windows 2000, αλλά έχει αντικατασταθεί από τη δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates).
Περισσότερες πληροφορίες
Η δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) περιλαμβάνεται στα Windows XP, αλλά μια νέα δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) είναι διαθέσιμη τόσο για τα Windows XP όσο και για το Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) ή νεότερες εκδόσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για να καθορίσετε το χρονοδιάγραμμα που ακολουθούν τα Windows, για να εγκαταστήσουν τις ενημερωμένες εκδόσεις στον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της νέας δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) και για τη ρύθμιση της αυτόματης ενημέρωσης χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας των Windows XP ή των Windows 2000, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306525 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων και χρήσης της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) στα Windows XP
327850 Ρύθμιση παραμέτρων και χρήση της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) στα Windows 2000
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων των Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates) χρησιμοποιώντας την Πολιτική ομάδας (Group Policy) ή ρυθμίσεις του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
328010 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) με χρήση Πολιτικής ομάδας ή ρυθμίσεων μητρώου
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προγραμματισμού της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
327838 Τρόπος προγραμματισμού των αυτόματων ενημερώσεων στον Windows Server 2003, στα Windows XP και στα Windows 2000
Με τη δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates), τα Windows έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν αυτόματα τον υπολογιστή σας ενημερωμένο με τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις και βελτιώσεις. Δεν χρειάζεται να αναζητάτε πλέον κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις και πληροφορίες. Τα Windows τις μεταφέρουν απευθείας στον υπολογιστή. Τα Windows αναγνωρίζουν πότε βρίσκεστε σε σύνδεση και χρησιμοποιούν τη σύνδεσή σας στο Internet για την αναζήτηση στοιχείων λήψης από την τοποθεσία του Windows Update στο Web ή από την τοποθεσία του Microsoft Update στο Web. Στην περιοχή ειδοποιήσεων εμφανίζεται ένα εικονίδιο κάθε φορά που υπάρχουν διαθέσιμες νέες ενημερωμένες εκδόσεις.

Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο και τη χρονική στιγμή που θέλετε να ενημερώνεται ο υπολογιστής από τα Windows. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε τα Windows να κάνουν αυτόματη λήψη και εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε τα Windows να σας ειδοποιούν κάθε φορά που εντοπίζουν διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις για τον υπολογιστή. Τα Windows θα κάνουν, στη συνέχεια, λήψη των επιλεγμένων ενημερωμένων εκδόσεων στο παρασκήνιο. Αυτό σας επιτρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε χωρίς διακοπή. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων με ένα μήνυμα που θα δηλώνει ότι οι ενημερωμένες εκδόσεις είναι έτοιμες να εγκατασταθούν. Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο ή στο μήνυμα, μπορείτε να εγκαταστήσετε τις νέες ενημερωμένες εκδόσεις με μερικά απλά βήματα. Εάν δεν εγκαταστήσετε μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση της οποίας έχετε κάνει λήψη, τα Windows διαγράφουν τα αρχεία της ενημερωμένης έκδοσης από τον υπολογιστή. Εάν αργότερα αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να κάνετε πάλι λήψη της ενημερωμένης έκδοσης, επαναφέροντας τις ενημερωμένες εκδόσεις που απορρίφθηκαν.

Σημειώσεις

  • Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της δυνατότητας Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates), πρέπει να είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators. Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις της πολιτικής δικτύου ενδέχεται επίσης να αποτρέψουν την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.
  • Τα Windows ενδέχεται να σας ζητήσουν να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση ορισμένων στοιχείων. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας όταν σας ζητηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
  • Μπορείτε πάντοτε να κάνετε εγκατάσταση συγκεκριμένων ενημερωμένων εκδόσεων από την τοποθεσία Windows Update στο Web ή από την τοποθεσία Microsoft Update στο Web. Ο κατάλογος του Windows Update (Windows Update Catalog) και του Microsoft Update (Microsoft Update Catalog) είναι διαθέσιμοι για τους προχωρημένους χρήστες και τους διαχειριστές που θέλουν να κάνουν λήψη ενημερωμένων εκδόσεων για να τις εγκαταστήσουν αργότερα ή να τις εγκαταστήσουν σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές που εκτελούν Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003 σε οικιακό ή εταιρικό δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ενημερωμένων εκδόσεων από τον Κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog) ή τον Κατάλογο του Microsoft Update (Microsoft Update Catalog), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
    323166 Τρόπος λήψης ενημερωμένων εκδόσεων και προγραμμάτων οδήγησης από τον Κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog) ή τον Κατάλογο του Microsoft Update (Microsoft Update Catalog)
  • Οι επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο τη δυνατότητα "Αυτόματες Ενημερώσεις" (Automatic Updates) όσο και το Windows Update ή το Microsoft Update για τη ρύθμιση ενός διακομιστή σε εταιρικό δίκτυο, ώστε να παρέχονται ενημερωμένες εκδόσεις σε εταιρικούς υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές. Αυτή η λειτουργικότητα είναι δυνατό να φανεί χρήσιμη σε περιβάλλοντα όπου κάποιοι υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές δεν έχουν πρόσβαση στο Internet ή όπου γίνεται υψηλό επίπεδο διαχείρισης στο περιβάλλον και ο εταιρικός διαχειριστής πρέπει να ελέγξει τις ενημερωμένες εκδόσεις πριν να τις αναπτύξει. Για να κάνετε λήψη του εργαλείου Software Update Services, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
  • Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης ζητημάτων του Windows Update ή του Microsoft Update, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 294871 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/17/2011 03:06:00 - Αναθεώρηση: 9.0

Microsoft Update

  • kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbdownload kbenv kbinfo kbupdate KB294871
Σχόλια