Τρόπος χρήσης του εργαλείου "Αποκατάσταση εφαρμογών" (Application Recovery) στο Office 2002 και το Office 2003

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR294933
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται βήμα προς βήμα ο τρόπος χρήσης του εργαλείου "Αποκατάσταση εφαρμογών του Microsoft Office" (Microsoft Office Application Recovery). Το εργαλείο αυτό παρέχει έναν τρόπο ανάκτησης δεδομένων από ένα πρόγραμμα του Office που δεν ανταποκρίνεται πλέον ("κολλάει"). Εάν ένα πρόγραμμα του Office σταματά να ανταποκρίνεται στη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, δεν είστε πια υποχρεωμένοι να τερματίσετε το πρόγραμμα στη Διαχείριση Εργασιών των Windows (Task Manager) και, συνεπώς, να χάσετε δεδομένα τα οποία δεν έχουν αποθηκευτεί.

Επιστροφή στην αρχή
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος χρήσης του εργαλείου "Αποκατάσταση εφαρμογών του Microsoft Office" (Microsoft Office Application Recovery)

Όταν ένα πρόγραμμα του Office δεν ανταποκρίνεται πλέον, μπορείτε να ξεκινήσετε το εργαλείο "Αποκατάσταση εφαρμογών" (Application Recovery).

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία του Microsoft Office (Microsoft Office Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αποκατάσταση εφαρμογών του Microsoft Office (Microsoft Office Application Recovery).

Όταν ξεκινά το εργαλείο "Αποκατάσταση εφαρμογών του Office" (Office Application Recovery), το παράθυρο διαλόγου Αποκατάσταση εφαρμογών του Microsoft Office (Microsoft Office Application Recovery) εμφανίζει μια λίστα με τα προγράμματα του Office που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή. Μαζί με το όνομα του προγράμματος εμφανίζεται και η τρέχουσα κατάστασή του, όπως αυτή αναφέρεται στη Διαχείριση Εργασιών (Task Manager).

Σημείωση Αναφέρεται μόνο μία εμφάνιση για κάθε πρόγραμμα, ακόμη και αν εκτελούνται πολλές εμφανίσεις του προγράμματος αυτού.

Το παράθυρο διαλόγου Αποκατάσταση εφαρμογών του Microsoft Office (Microsoft Office Application Recovery) περιέχει επίσης τα ακόλουθα τρία κουμπιά. Αυτά τα κουμπιά εξηγούνται σε αυτό το άρθρο:
  • Αποκατάσταση εφαρμογής (Recover Application)
  • Τερματισμός εφαρμογής (End Application)
  • Άκυρο (Cancel)
Επιστροφή στην αρχή

Το κουμπί "Αποκατάσταση εφαρμογής" (Recover Application)

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Αποκατάσταση εφαρμογής (Recover Application), η ενέργεια αυτή ουσιαστικά αναγκάζει το επιλεγμένο πρόγραμμα του Office να αποτύχει και να ξεκινήσει πάλι. Αποτυγχάνοντας, οι δυνατότητες αποκατάστασης του προγράμματος θα ξεκινήσουν την ανάκτηση δεδομένων τα οποία δεν έχουν αποθηκευτεί. Αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάκτησης, το εργαλείο "Αναφορά σφάλματος εφαρμογής" (Application Error Reporting) σας παρέχει τη δυνατότητα να αναφέρετε το θέμα. Όταν ξεκινά το εργαλείο "Αναφορά σφάλματος εφαρμογής" (Application Error Reporting), λαμβάνετε το εξής μήνυμα λάθους, όπου πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα του Office:
Το Microsoft Πρόγραμμα αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία του. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση.

Οι πληροφορίες με τις οποίες εργάζεστε ενδέχεται να έχουν χαθεί. Η εφαρμογή Microsoft Πρόγραμμα είναι δυνατό να προσπαθήσει να τις ανακτήσει.
Αναφέρετε στη Microsoft αυτό το πρόβλημα.

(Microsoft Program has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.

The information you were working on might be lost. Microsoft Program can try to recover it for you.
Please tell Microsoft about this problem.)
Επιστροφή στην αρχή

Το κουμπί "Τερματισμός εφαρμογής" (End Application)

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Τερματισμός εφαρμογής (End Application), η ενέργεια αυτή αναγκάζει το επιλεγμένο πρόγραμμα να αποτύχει χωρίς να εκτελέσει διαδικασίες ανάκτησης. Τον έλεγχο αναλαμβάνει το εργαλείο "Αναφορά σφάλματος εφαρμογής" (Application Error Reporting), το οποίο σας δίνει την ευκαιρία να αναφέρετε το θέμα.

Επιστροφή στην αρχή

Το κουμπί "Άκυρο" (Cancel)

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο (Cancel), η ενέργεια αυτή κλείνει το παράθυρο διαλόγου Αποκατάσταση εφαρμογών του Microsoft Office (Microsoft Office Application Recovery) και δεν γίνεται καμία ενέργεια στο πρόγραμμα που δεν ανταποκρίνεται. Δεν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αναφορά σφάλματος εφαρμογής (Application Error Reporting).

Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάγνωσης των υπογραφών της "Αναφοράς σφάλματος εφαρμογής" (Application Error Reporting), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
289508 Τρόπος προβολής υπογραφών σφάλματος όταν ένα πρόγραμμα του Office αντιμετωπίσει ένα σοβαρό σφάλμα και τερματιστεί η λειτουργία του
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την "Αποκατάσταση εφαρμογών του Office" (Office Application Recovery, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
292502 OFFXP: Στο βοηθητικό πρόγραμμα "Αποκατάσταση εφαρμογών του Microsoft Office" (Microsoft Office Application Recovery) εμφανίζονται προηγούμενες εκδόσεις προγραμμάτων του Office
Επιστροφή στην αρχή
OfficeKBHowTo prb OFFXP πληροφορίες AER "κρεμάει" αιφνίδια_διακοπή_λειτουργίας "κολλάει" Αποκατάσταση_εφαρμογών_του_Office
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 294933 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 01:51:18 - Αναθεώρηση: 5.2

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtooltip kbhowtomaster KB294933
Σχόλια