Ο εντοπισμός αναβάθμισης αποτυγχάνει κατά την αναβάθμιση σε Office XP

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την έκδοση αναβάθμισης ενός από τα προγράμματα που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για", ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν εντόπισε ένα έγκυρο κατάλληλο προϊόν στον υπολογιστή σας.
Επιλέξτε τη μονάδα δίσκου στην οποία είναι δυνατό να βρεθεί ένα κατάλληλο προϊόν.

(Setup failed to locate a valid qualifying product on your machine.
Please select the drive where a qualifying product can be found.)
Εάν μπορέσετε να επιλέξετε το γράμμα της μονάδας δίσκου (για παράδειγμα, C:), το οποίο δηλώνει πού είναι εγκατεστημένο το έγκυρο κατάλληλο προϊόν, και μετά πατήσετε το κουμπί OK, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα 1608. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση ενός κατάλληλου προϊόντος από το πρόγραμμα Εγκατάστασης.
Το πρόγραμμα Εγκατάστασης τερματίστηκε πρόωρα εξαιτίας ενός σφάλματος.

(Error 1608. Setup was unable to locate a qualifying product.
Installation ended prematurely because of an error.)
Αιτία
Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει όταν εγκαθιστάτε μια έκδοση αναβάθμισης των προϊόντων που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για", εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Είναι εγκατεστημένο το Microsoft Office 97 Small Business Edition.
 • Είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας μόνο το CD2 του Office 2000, ενώ δεν είναι εγκατεστημένο το CD1 του Office 2000.
 • Δεν είναι εγκατεστημένο το Office 2000 Small Business, αλλά όταν σας ζητήθηκε το κατάλληλο προϊόν, τοποθετήσατε το CD1 του Office 2000 Small Business.
 • Το κατάλληλο προϊόν βρίσκεται σε μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου δικτύου και το παράθυρο διαλόγου "Έλεγχος συμμόρφωσης προϊόντων" (Product Compliance Check) εμφανίζει μόνο τις τοπικές μονάδες δίσκου.
 • Το Microsoft Office 97 είναι εγκατεστημένο σε ένα φάκελο διαφορετικό από τον προεπιλεγμένο φάκελο εγκατάστασης, C:\Program Files\Microsoft Office.
 • Είναι εγκατεστημένο το Microsoft Office XP Small Business Edition.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, ανάλογα με τις συνθήκες αναβάθμισης.

Μέθοδος 1: Χρήση CD-ROM

Με αυτήν τη μέθοδο αντιμετωπίζονται οι τέσσερις πρώτες περιπτώσεις που αναφέρονται στην ενότητα "Αιτία".

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκτελέστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Office XP.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Στοιχεία χρήστη (User Information), πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί του προϊόντος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Έλεγχος συμμόρφωσης προϊόντων (Product Compliance Check), κάντε κλικ στη μονάδα CD-ROM από τη λίστα Μονάδα δίσκου (Drive).
 4. Αφαιρέστε το CD του Office XP και στη συνέχεια τοποθετήστε το CD1 του Office 2000 ή του Office 97. Εάν χρησιμοποιείτε το Office 2000 Small Business Edition, τοποθετήστε το CD2.
 5. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να περιστραφεί η μονάδα CD-ROM και να αναγνωρίσει το νέο CD που τοποθετήσατε.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου Έλεγχος συμμόρφωσης προϊόντων (Product Compliance Check).
 7. Όταν εμφανιστεί η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End-User License Agreement) του Office XP, αφαιρέστε το CD της προηγούμενης έκδοσης και τοποθετήστε το CD του Office XP.

  Σημείωση Εάν δεν αφαιρέσετε το CD του Office 2000 ή του Office 97 σε αυτό το σημείο, θα λάβετε ένα μήνυμα λάθους αφού συνεχιστεί η εγκατάσταση του Office XP.
  Σφάλμα 25003

  (Error 25003)
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
  300852 OFFXP: Σφάλμα 25003 κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) για εγκατάσταση ενημερωμένης έκδοσης
 8. Αποδεχθείτε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End-User License Agreement) του Office XP και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 9. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του Office XP.

Μέθοδος 2: Επιλογή γράμματος μονάδας δίσκου

Με αυτήν τη μέθοδο μπορείτε να αντιμετωπίσετε το σφάλμα όταν το Microsoft Office 97 δεν βρίσκεται στον προεπιλεγμένο φάκελο εγκατάστασης.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκτελέστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Office XP.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Στοιχεία χρήστη (User Information), πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί του προϊόντος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Έλεγχος συμμόρφωσης προϊόντων (Product Compliance Check), κάντε κλικ στη λίστα Μονάδα δίσκου (Drive).
 4. Επιλέξτε το γράμμα της μονάδας δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένο το Office 97.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου Έλεγχος συμμόρφωσης προϊόντων (Product Compliance Check).
 6. Αποδεχθείτε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End-User License Agreement) του Office XP και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του Office XP.
Περισσότερες πληροφορίες
Το Microsoft Office XP είναι διαθέσιμο και ως πλήρης έκδοση και ως έκδοση αναβάθμισης. Για την έκδοση αναβάθμισης απαιτείται να είναι εγκατεστημένο το κατάλληλο προϊόν στον υπολογιστή σας ή να είναι διαθέσιμα τα μέσα εγκατάστασης του κατάλληλου προϊόντος κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) της έκδοσης αναβάθμισης του Office XP επιχειρεί να εντοπίσει το κατάλληλο λογισμικό στον υπολογιστή στον οποίο εκτελείται. Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν μπορέσει να εντοπίσει ένα κατάλληλο πρόγραμμα στον υπολογιστή (όπως το Office 97 ή το Office 2000), παρουσιάζεται σφάλμα.

Εάν δεν διαθέτετε έγκυρο κατάλληλο προϊόν, επιστρέψτε το προϊόν αναβάθμισης του Office XP και αγοράστε την πλήρη επίσημη έκδοση του προϊόντος Office XP. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα των κατάλληλων προϊόντων για την αναβάθμιση του Office XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
290540 OFFXP: Κατάλληλα προϊόντα για αναβάθμιση σε Microsoft Office XP
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση του Microsoft Office, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
290366 OFFXP: Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) είναι δυνατό να καταργήσει παλαιότερες εκδόσεις του Office
300655 OFFXP: Μήνυμα για την παροχή κατάλληλου προϊόντος αναβάθμισης κατά την εκκίνηση ενός προγράμματος του Office
OFFXP ccp officexp qualify
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 295346 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 18:03:58 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office XP, All Editions

 • kbnosurvey kbarchive kbupdateissue kberrmsg kbnofix kbprb KB295346
Σχόλια