Το Outlook για Mac, οι υπολογιστές-πελάτες δεν είναι δυνατό να συνδεθείτε στο διακομιστή Exchange

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2955530
Συμπτώματα
Δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή που εκτελεί το Microsoft Exchange Server από μια 2016 του Microsoft Outlook για Mac ή του Outlook για Mac 2011 υπολογιστή-πελάτη μετά την απενεργοποίηση Secure Sockets Layer (SSL) του διακομιστή.
Αιτία
Η αποτυχία σύνδεσης προκύπτει επειδή το Outlook για Mac χρησιμοποιεί SSL για την επικοινωνία με το διακομιστή του Exchange. Όταν είναι απενεργοποιημένη SSL και ασφαλή επαναδιαπραγμάτευση υλοποιείται κατά την έννοια τουRFC 5746, Το outlook απαιτεί ο διακομιστής να είναι σε συμβατή κατάσταση λειτουργίας, έτσι ώστε η περίοδος λειτουργίας μπορεί να επαναληφθεί η διαπραγμάτευση από SSL σε Transport Layer Security (TLS).
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή Exchange για την υποστήριξησυμβατή κατάσταση λειτουργίας , χρησιμοποιώντας τις οδηγίες από το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης 980436. Έτσι, το Outlook για Mac υπολογιστή-πελάτη για να δημιουργήσετε μια σύνδεση χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SSL και να διαπραγματευτεί με τη χρήση του TLS. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στο Outlook για Mac για να συνδεθείτε με το διακομιστή, ακόμα και όταν SSL 2.0 και 3.0 έχουν αποκλειστεί. Εάν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν ασφάλειας όπως Microsoft Forefront απειλή διαχείρισης πύλη (TMG) για τη Διαχείριση συνδέσεων με διακομιστή του Exchange από έξω από την εταιρεία σας, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε το διακομιστή TMG χρησιμοποιώντας το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης980436. Εξωτερικές συνδέσεις με τον Exchange Server μπορεί να αποκλειστούν, εάν αυτός ο διακομιστής είναι σεκατάσταση περιορισμένης λειτουργίας.

Σημείωσηδεν ρυθμίσετε το διακομιστή ώστε να χρησιμοποιεί κατάσταση αυστηρή, όπως αυτό εμποδίζει τη σύνδεση με το διακομιστή του Exchange του Outlook για Mac υπολογιστή-πελάτη.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση SSL/TLS, διαβάστε αυτό Καταχώρηση ιστολογίου TechNet.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

خصائص

رقم الموضوع: 2955530 - آخر مراجعة: 08/11/2015 11:22:00 - المراجعة: 4.0

Microsoft Outlook 2016 for Mac, Outlook for Mac for Office 365, Microsoft Outlook 2011 for Mac

  • kbexpertiseinter kbprb kbmt KB2955530 KbMtel
تعليقات