Η δυνατότητα επιλογής θύρας COM δεν είναι διαθέσιμη κατά τη ρύθμιση μιας απευθείας καλωδιακής σύνδεσης

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν επιχειρείτε να δημιουργήσετε "Απευθείας καλωδιακή σύνδεση" (Direct Cable Connection - DCC), η δυνατότητα επιλογής θύρας COM δεν είναι διαθέσιμη.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά:
 1. Κάντε κλικ στο μενού "Έναρξη" (Start), και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή "Σύνδεση με" (Connect To).
 2. Στην περιοχή "Κοινές εργασίες" (Common Tasks), κάντε κλικ στην επιλογή "Οδηγός δημιουργίας σύνδεσης" (New Connection Wizard).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next), και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής "Εγκατάσταση μιας σύνδεσης για προχωρημένους" (Set up an advanced connection).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής "Απευθείας σύνδεση με άλλον υπολογιστή" (Connect directly to another computer) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή "Κεντρικός υπολογιστής" (Host) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next).
 6. Κάντε κλικ σε μια θύρα COM στο πλαίσιο "Συσκευή για αυτήν τη σύνδεση" (Device for this connection) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next).
 7. Από τη λίστα χρηστών, κάντε κλικ στους χρήστες που μπορούν να συνδεθούν, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next)και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος" (Finish).
 8. Για να δημιουργήσετε εισερχόμενη σύνδεση σε θύρα COM, επαναλάβετε αυτά τα βήματα και κατόπιν, στην κατάλληλη θέση, επιλέξετε τη θύρα COM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 295940 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 18:05:43 - Αναθεώρηση: 1.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB295940
Σχόλια