Ρύθμιση παραμέτρων της δυνατότητας ευκαιριακού κλειδώματος στα Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Από προεπιλογή, το ευκαιριακό κλείδωμα ενεργοποιείται για υπολογιστές-πελάτες για το μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (SMB) που εκτελούν ένα από τα λειτουργικά συστήματα των Windows που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για". Το ευκαιριακό κλείδωμα επιτρέπει στους υπολογιστές-πελάτες να κλειδώνουν αρχεία και να κάνουν τοπικά προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών χωρίς κίνδυνο αλλαγής του αρχείου από κάποιον άλλο χρήστη. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η απόδοση πολλών λειτουργιών αρχείων, αλλά ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση άλλων λειτουργιών, επειδή ο διακομιστής που παραχωρεί τη δυνατότητα ευκαιριακού κλειδώματος πρέπει να μπορεί να καταργήσει το κλείδωμα όταν ζητείται πρόσβαση από κάποιον άλλο χρήστη σε αυτό το αρχείο.

Σημειώσεις για τα Windows Vista
  • Τα κλειδιά μητρώου για το ευκαιριακό κλείδωμα ισχύουν μόνο για το παραδοσιακό SMB (SMB1). Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του ευκαιριακού κλειδώματος για το SMB2. Το SMB2 εισήχθη στα Windows Vista για να ενεργοποιηθεί η ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ υπολογιστή που εκτελεί τα Windows Vista και διακομιστή των Windows με κωδικό όνομα "Longhorn."
  • Αν απενεργοποιήσετε το ευκαιριακό κλείδωμα, η δυνατότητα αρχείων χωρίς σύνδεση στα Windows Vista θα αποτυγχάνει.
Περισσότερες πληροφορίες
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Η θέση της καταχώρησης μητρώου του υπολογιστή-πελάτη για τη δυνατότητα ευκαιριακού κλειδώματος διαφέρει από την παλιά θέση στα Microsoft Windows NT. Στις νεότερες εκδόσεις των Windows, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ευκαιριακού κλειδώματος ορίζοντας την ακόλουθη καταχώρηση μητρώου σε 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\
OplocksDisabled REG_DWORD 0 ή 1
Προεπιλογή: 0 (μη απενεργοποιημένο)
Σημείωση Η τιμή μητρώου OplocksDisabled ρυθμίζει τους υπολογιστές-πελάτες των Windows να κάνουν ή να μην κάνουν αίτηση για ευκαιριακό κλείδωμα ενός απομακρυσμένου αρχείου.

Μπορείτε επίσης να αρνηθείτε την παραχώρηση του ευκαιριακού κλειδώματος, ορίζοντας την ακόλουθη καταχώρηση μητρώου σε 0:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
EnableOplocks REG_DWORD 0 ή 1
Προεπιλογή: 1 (ενεργοποιημένο)
Σημείωση Η τιμή EnableOplocks ρυθμίζει τους διακομιστές με Windows να επιτρέπουν ή να απορρίπτουν την εφαρμογή ευκαιριακού κλειδώματος σε τοπικά αρχεία. Στους διακομιστές αυτούς περιλαμβάνονται σταθμοί εργασίας που κάνουν κοινή χρήση αρχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες τιμές για να ρυθμίσετε τη δυνατότητα ευκαιριακού κλειδώματος για υπολογιστές με Windows στους οποίους έχουν παραχωρηθεί δυνατότητες ευκαιριακού κλειδώματος.

Η ακόλουθη τιμή καθορίζει την ελάχιστη ταχύτητα μεταγωγής μιας σύνδεσης που επιτρέπει ο διακομιστής πριν να απενεργοποιήσει τα χωρίς επεξεργασία και ευκαιριακά κλειδώματα για αυτήν τη σύνδεση:
MinLinkThroughput REG_DWORD 0 έως απεριόριστα byte ανά δευτερόλεπτο
Προεπιλογή: 0
Η ακόλουθη τιμή καθορίζει τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο για την καθυστέρηση μιας σύνδεσης. Εάν η καθυστέρηση υπερβεί αυτόν τον αριθμό, ο διακομιστής απενεργοποιεί την μη επεξεργασμένη είσοδο/έξοδο (I/O) και το ευκαιριακό κλείδωμα για αυτήν τη σύνδεση.
MaxLinkDelay REG_DWORD 0 στα 100.000 δευτερόλεπτα
Προεπιλογή: 60
Η ακόλουθη τιμή καθορίζει το χρόνο αναμονής του διακομιστή για απόκριση από έναν υπολογιστή-πελάτη σε μια αίτηση διακοπής κλειδώματος oplock Οι μικρότερες τιμές επιτρέπουν την ανίχνευση υπολογιστών-πελατών των οποίων διακόπηκε η λειτουργία πιο γρήγορα, αλλά ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια δεδομένων προσωρινής αποθήκευσης
OplockBreakWait REG_DWORD 10 έως 180 δευτερόλεπτα
Προεπιλογή: 35
Σημείωση Για να ισχύσουν αυτές οι αλλαγές μητρώου, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
oplocks oplock
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 296264 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 02:54:00 - Αναθεώρηση: 9.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbinfo kbfilesystems kbenv KB296264
Σχόλια