Το πρόγραμμα Εγκατάστασης σταματά να ανταποκρίνεται (κολλά) κατά την αντιγραφή αρχείων

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR296814
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν εκτελείτε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), αυτό είναι δυνατό να φαίνεται ότι σταματά να ανταποκρίνεται (κολλά) και ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Περιμένετε όσο το πρόγραμμα Εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία στον σκληρό δίσκο

(Please wait while Setup copies files to your hard disk)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει, εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Ξεκινήσατε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) σε λειτουργία DOS.
 • Φορτώσατε το εργαλείο SMARTDrive και χρησιμοποιήσατε τους ακόλουθους διακόπτες:
  • /x
  • /c
  • /l
  • InitCacheSize
  • WinCacheSize
  • /E:1024
 • Δεν φορτώσατε το εργαλείο Smartdrv.exe πριν από την εκτέλεση του Winnt.exe.
Σημείωση Εάν δεν φορτώσετε το Smartdrv.exe ή αν φορτώσετε το Smartdrv.exe και συμπεριλάβετε διακόπτες γραμμής εντολών, η καθυστέρηση μπορεί να είναι έως και 4 ώρες. Εάν φορτώσετε το Smartdrv.exe χωρίς διακόπτες, εξακολουθεί να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση περίπου 45 δευτερόλεπτα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, εκτελέστε την εντολή smartdrv χωρίς διακόπτες. Ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσετε το αρχείο Autoexec.bat, για να σχολιάσετε την καταχώρηση για το SMARTDRV και στη συνέχεια να εκτελέσετε το πρόγραμμα SMARTDRV με μη αυτόματο τρόπο.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης διακοπτών με την εντολή smartdrv, ξεκινήστε μια γραμμή εντολών, αποκτήστε πρόσβαση στη μονάδα δίσκου στην οποία φορτώσατε το εργαλείο SMARTDrive και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη λέξη smartdrv /?.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 296814 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 02:17:44 - Αναθεώρηση: 2.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbsetup KB296814
Σχόλια