ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφοράς με μεγάλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ενδέχεται να επιστροφή σφάλματος 3241

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:297104
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣΦΆΛΜΑ #: 236682 (SHILOH_BUGS)
Συμπτώματα
Όταν δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να επαναφέρετε τη λειτουργία και το αρχείο καταγραφής συναλλαγών είναι μεγαλύτερο των τεσσάρων gigabyte (ή 2 ^ 32 byte), τοLogMgr::ValidateBackedupBlockη μέθοδος ενδέχεται να προκαλέσει το ακόλουθο μήνυμα λάθους όταν το υπολογίζει τη μετατόπιση του μπλοκ στο φυσικό αρχείο καταγραφής:
Κατάσταση 16 Σοβαρότητα σφάλματος 3241 1
Εσφαλμένη μορφή είναι η οικογένεια μέσα στη συσκευή '% ls'. SQL Server δεν είναι δυνατό να επεξεργαστεί αυτήν την οικογένεια μέσα.
Αιτία
LogMgr::ValidateBackedupBlockυπολογίζει το αρχείο καταγραφής ακολουθία αριθμό (LSN) μπλοκ Αναγνωριστικό σε αριθμητικές πράξεις 4-byte (αντί για 8-byte) που προκαλεί μια υπερχείλιση DWORD.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε το πιο πρόσφατο service pack για τον SQL Server 2000. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
290211Το αρχείο INF: Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack SQL Server 2000
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Όταν δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά της βάσης δεδομένων με τη σημαία παρακολούθησης 3111,LogMgr::ValidateBackedupBlockθα παραλειφθούν. Μπορείτε να ορίσετε αυτήν τη σημαία, με τους ακόλουθους τρόπους:
  • Χρησιμοποιήστε την εντολή TRACEON DBCC:
    DBCC TRACEON (3111)					
  • Αλλάξτε την παράμετρο εκκίνησης του SQL Server, ρύθμιση παραμέτρων από το SQL Enterprise Manager (SEM). Κάτω από τις ιδιότητες διακομιστή, κάντε κλικ στο κουμπίΠαράμετροι εκκίνησηςTYPE-T3111, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίADD.
  • Εκκίνηση του SQL Server και ορίστε τη σημαία παρακολούθησης από μια γραμμή εντολών:

    sqlservr -d "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\master.mdf" - T3111
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα στον SQL Server 2000.Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε αρχικά στο SQL Server 2000 Service Pack 1.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 297104 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 02:20:53 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsqlserv2000sp1fix kbmt KB297104 KbMtel
Σχόλια