Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Η σύνδεση μιας αντιστοιχισμένης μονάδας δίσκου με ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου μπορεί να διακοπεί

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Σε έναν υπολογιστή που λειτουργεί με κάποια από τις εκδόσεις των Windows που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου, αν αντιστοιχίσετε μια μονάδα δίσκου με ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου, η αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου μπορεί να αποσυνδεθεί έπειτα από ένα συνηθισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας, και στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) μπορεί να εμφανιστεί ένα κόκκινο "X" στο εικονίδιο της αντιστοιχισμένης μονάδας δίσκου. Ωστόσο, αν προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να περιηγηθείτε στη μονάδα δίσκου, η σύνδεση αποκαθίσταται γρήγορα.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά παρατηρείται επειδή τα συστήματα μπορούν να διακόψουν τις αδρανείς συνδέσεις έπειτα από ένα καθορισμένο χρονικό όριο λήξης (από προεπιλογή, 15 λεπτά), για να αποφευχθεί η σπατάλη πόρων του διακομιστή σε μη χρησιμοποιούμενες περιόδους λειτουργίας. Η σύνδεση μπορεί να αποκατασταθεί πολύ γρήγορα, αν απαιτηθεί.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Εάν επιθυμείτε να αλλάξουμε το προεπιλεγμένο χρονικό όριο λήξης για εσάς, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση" Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το ζήτημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο χρονικό όριο λήξης σε υπολογιστές που βασίζονται σε Microsoft Windows 95 και σε Microsoft Windows 98, οι οποίοι έχουν κοινόχρηστους πόρους.

Αυτόματη επίλυσηΓια αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στο σύνδεσμο Επίλυση (Fix it). Επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό επίλυσης.
Σημειώσεις
 • Θα πρέπει να εκτελέσετε τη λύση αυτόματης επίλυσης σε υπολογιστές που διαθέτουν κοινόχρηστους πόρους.
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Αν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε τη λύση αυτόματης επίλυσης σε μια μονάδα flash ή σε κάποιο CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη στον υπολογιστή που εμφανίζει το πρόβλημα.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από το χρήστη

. Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, αλλάξτε το προεπιλεγμένο χρονικό όριο λήξης στον κοινόχρηστο υπολογιστή του δικτύου. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Επεξεργαστής Μητρώου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), για να αυξήσετε το προεπιλεγμένο χρονικό όριο λήξης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα και κατόπιν κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor):

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης αποσύνδεσης (autodisconnect) της υπηρεσίας διακομιστή (Server). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο μόνο για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο χρονικό όριο λήξης για τη δυνατότητα αυτόματης αποσύνδεσης.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit (Windows 2000 ή Windows Server 2003) ή regedt32 (Windows NT 4.0) και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
 3. Στο δεξιό παράθυρο, κάντε κλικ στην τιμή autodisconnect και, στη συνέχεια, από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify). Αν δεν υπάρχει η τιμή autodisconnect, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή REG_DWORD.
  2. Πληκτρολογήστε autodisconnect και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δεκαεξαδική (Hexadecimal).
 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) , πληκτρολογήστε ffffffff και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίοδος λειτουργίας του υπολογιστή-πελάτη αποσυνδέεται αυτόματα όταν ο χρόνος αδράνειας διαρκεί περισσότερο από τη ρυθμισμένη διάρκεια στην KeepConn. Επομένως, η περίοδος λειτουργίας αποσυνδέεται σύμφωνα με το μικρότερο σύνολο τιμής διάρκειας μεταξύ αυτόματης αποσύνδεσης και KeepConn. Για αλλαγή της διάρκειας λήξης χρονικού ορίου με τον πελάτη στη διάρκεια μιας σύνδεσης UNC, καθορίστε τον αυθαίρετο χρόνο στην KeepConn.
Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\lanmanworkstation\parameters
Τιμή: KeepConn
Τύπος δεδομένων: REG_DWORD
Εύρος : 1 έως 65535 (δευτ.)
Προεπιλεγμένη τιμή: 600 δευτερόλεπτα= 10 λεπτά

Γραμμή εντολών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης (autotuning) για την υπηρεσία διακομιστή (Server).

Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο χρονικό όριο λήξης για τη δυνατότητα αυτόματης αποσύνδεσης της υπηρεσίας διακομιστή, ανοίξτε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER
net config server /autodisconnect:αριθμός
, όπου η τιμή αριθμός, ο αριθμός των λεπτών που επιθυμείτε να περιμένει ο διακομιστής πριν αποσυνδέσει μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου δικτύου. Η μέγιστη τιμή για αυτήν την εντολή είναι 65,535.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ορίσετε την τιμή αυτόματης αποσύνδεσης (autodisconnect) σε 0 (μηδέν), η δυνατότητα αυτόματης αποσύνδεσης δεν απενεργοποιείται, και η υπηρεσία διακομιστή (Server) αποσυνδέει τις αντιστοιχισμένες μονάδες δίσκων δικτύου έπειτα από λίγα μόλις δευτερόλεπτα αδρανούς χρόνου.

Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης αποσύνδεσης, ανοίξτε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
net config server /autodisconnect:-1

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Περισσότερες πληροφορίες
Κάποια προγράμματα παλιότερων εκδόσεων ίσως να μην αποθηκεύουν αρχεία και να μην αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα, όταν αποσυνδεθεί η μονάδα δίσκου. Ωστόσο, αυτά τα προγράμματα λειτουργούν κανονικά πριν να αποσυνδεθεί η μονάδα δίσκου.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αύξησης του προεπιλεγμένου χρονικού ορίου λήξης, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
138365 Τρόπος λειτουργίας της Αυτόματης αποσύνδεσης (Autodisconnect) στα Windows NT και Windows 2000
128167 Παράμετροι και ρύθμιση υπηρεσίας διακομιστή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 297684 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/14/2010 12:22:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise, Windows 7 Enterprise

 • kbenv kbprb kbfixme kbmsifixme KB297684
Σχόλια