Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του διακομιστή Web στα Windows 2000

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR297954
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τον Microsoft Windows Server 2003, ανατρέξτε στο άρθρο 323358.

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με ένα διακομιστή Web που βασίζεται στα Windows 2000.

Ο διακομιστής Web δεν ανταποκρίνεται

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι συνδέσεις δικτύου

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start).
 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις Δικτύου και Δικτύου μέσω Τηλεφώνου (Network and Dial-up Connections).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση τοπικά (Local area connection).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, βεβαιωθείτε ότι στην ενότητα Σύνδεση (Connection) και στην περιοχή Κατάσταση (Status) εμφανίζεται η ένδειξη Έγινε σύνδεση (Connected).
Επιστροφή στην αρχή

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα Iissrv.exe εκτελείται

 1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DELETE.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Εργασιών (Task Manager).
 3. Στην καρτέλα Διαδικασίες (Processes), βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα IIssrv.exe παρατίθεται στη λίστα στη στήλη Όνομα εικόνας (Image Name).
Επιστροφή στην αρχή

Ξεκινήστε πάλι τις υπηρεσίες IIS

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα (Programs).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση υπηρεσιών Internet Information Services (IIS Management).
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο διακομιστή Web από το εργαλείο διαχείρισης των υπηρεσιών IIS και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση των υπηρεσιών Internet Information Services (Restart IIS) για να γίνει επανεκκίνηση των υπηρεσιών IIS.
Επιστροφή στην αρχή

Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο "Τύπος εκκίνησης" (Startup Type) έχει οριστεί στην επιλογή "Αυτόματη" (Automatic)

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), αναπτύξτε τη λίστα Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Υπηρεσίες (Services).
 4. Κάντε διπλό κλικ στην υπηρεσία συγκεκριμένη υπηρεσία για την οποία πρέπει να ρυθμιστούν οι παράμετροι του τύπου εκκίνησης.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο Τύπος εκκίνησης (Startup type) έχει οριστεί στην επιλογή Αυτόματη (Automatic).
Επιστροφή στην αρχή

Οι χρήστες δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο διακομιστή Web ακόμα και όταν ο διακομιστής εκτελείται και έχουν ενεργοποιηθεί οι συνδέσεις δικτύου και Internet

Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής WINS έχει εγκατασταθεί

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start).
 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components).
 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες δικτύου (Networking Services).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 8. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Διακομιστής WINS (WINS Server) έχει επιλεγεί και ότι οι παράμετροί του έχουν ρυθμιστεί σωστά στο δίκτυο. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί.
Επιστροφή στην αρχή

Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής DNS έχει εγκατασταθεί

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start).
 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components).
 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες δικτύου (Networking Services).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 8. Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί ο διακομιστής DNS και ότι οι διακομιστές DNS (ή ο διακομιστής) είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο και λειτουργούν.
Επιστροφή στην αρχή

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, όπως τον Internet Explorer, από διαφορετικούς υπολογιστές-πελάτες και θέσεις για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου. Με αυτήν την ενέργεια μπορείτε να προσδιορίσετε εάν το ζήτημα οφείλεται σε μια θέση τμήματος δικτύου, τη σύνδεση Internet ή έναν συγκεκριμένο υπολογιστή-πελάτη ο οποίος δεν είναι δυνατό να αποκτήσει πρόσβαση στο διακομιστή.

Επιστροφή στην αρχή

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο διακομιστή Web, αλλά όχι στα περιεχόμενα του διακομιστή

Επαληθεύστε τα επίπεδα ελέγχου ταυτότητας και κρυπτογράφησης στο διακομιστή Web

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), αναπτύξτε τη λίστα Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Internet Information Services.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στην τοποθεσία Web και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Ασφάλεια καταλόγου (Directory Security), στην περιοχή Ανώνυμη πρόσβαση και έλεγχος ταυτότητας (anonymous access and authentication control), κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
 6. Βεβαιωθείτε ότι έχουν καθοριστεί οι σωστές ρυθμίσεις κρυπτογράφησης και ελέγχου ταυτότητας στο διακομιστή.
Επιστροφή στην αρχή

Επαληθεύστε τα δικαιώματα κοινής χρήσης Web

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), αναπτύξτε τη λίστα Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Internet Information Services.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στην προεπιλεγμένη τοποθεσία Web και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Ασφάλεια καταλόγου (Directory Security), στην περιοχή Ανώνυμη πρόσβαση και έλεγχος ταυτότητας (anonymous access and authentication control), κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
 6. Βεβαιωθείτε ότι έχουν καθοριστεί οι κατάλληλες ρυθμίσεις πρόσβασης υπολογιστή-πελάτη, όπως τα παρακάτω δικαιώματα:
  • Ανάγνωση αρχείων (Read files)
  • Εγγραφή (Write)
  • Αναζήτηση στους καταλόγους (Directory browsing)
  • Εκτέλεση δεσμών ενεργειών (Run scripts)
Επιστροφή στην αρχή

Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP και το όνομα τομέα δεν έχουν ρυθμιστεί ώστε να απαγορεύουν την πρόσβαση

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), αναπτύξτε τη λίστα Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Internet Information Services.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στην προεπιλεγμένη τοποθεσία Web και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Υπηρεσίες καταλόγου (Directory Services), στην περιοχή Περιορισμοί για διεύθυνση IP και όνομα τομέα (IP Address and Domain Name Restrictions) κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
 6. Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο Περιορισμοί για διεύθυνση IP καιόνομα τομέα (IP address and Domain name Restrictions) δεν έχει την ένδειξη Απόρριψη (Deny).
Επιστροφή στην αρχή

Βεβαιωθείτε ότι ο ριζικός φάκελος και όλα τα αρχεία υπάρχουν και είναι ανέπαφα

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), αναπτύξτε τη λίστα Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Internet Information Services.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στην προεπιλεγμένη τοποθεσία Web και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open).
 5. Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος \Inetpub\wwwroot\ είναι ανέπαφος και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αρχεία .html για την τοποθεσία Web.
Επιστροφή στην αρχή

Οι χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρωτόκολλο FTP (File Transfer Protocol) με το διακομιστή Web

Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία διακομιστή FTP έχει εγκατασταθεί

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start).
 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components).
 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Internet Information Service (IIS).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 8. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Διακομιστής πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων (FTP) (FTP Server). Αν δεν είναι επιλεγμένο, κάντε κλικ για να το επιλέξετε.
Επιστροφή στην αρχή

Επαληθεύστε τα δικαιώματα για το διακομιστή FTP

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), αναπτύξτε τη λίστα Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Internet Information Services.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στην προεπιλεγμένη τοποθεσία FTP και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Κεντρικός κατάλογος (Home Directory), εκχωρήστε τα κατάλληλα δικαιώματα για φακέλους που χρησιμοποιούνται σε FTP, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων εγγραφής για όσους αποστέλλουν έγγραφα στο διακομιστή.
Επιστροφή στην αρχή

Βεβαιωθείτε ότι έχει ξεκινήσει η προεπιλεγμένη υπηρεσία δημοσίευσης FTP

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), αναπτύξτε τη λίστα Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Internet Information Services.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στην προεπιλεγμένη τοποθεσία FTP.
 5. Βεβαιωθείτε ότι έχει ξεκινήσει η προεπιλεγμένη υπηρεσία δημοσίευσης FTP.
Επιστροφή στην αρχή

Οι χρήστες δεν μπορούν να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του διακομιστή Web

Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία SMTP έχει εγκατασταθεί

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start).
 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components).
 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Internet Information Service (IIS).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 8. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Διακομιστής SMTP (SMTP Server). Αν δεν είναι επιλεγμένο, κάντε κλικ για να το επιλέξετε.
Επιστροφή στην αρχή

Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία SMTP έχει ξεκινήσει

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), αναπτύξτε τη λίστα Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications).
 3. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου διαλόγου, βεβαιωθείτε ότι στη στήλη Κατάσταση (Status) του στοιχείου Προεπιλεγμένη υπηρεσία SMTP (Default SMTP Service) εμφανίζεται η ένδειξη Εκκίνηση (Started).
Επιστροφή στην αρχή

Δεν υποστηρίζονται ομάδες συζήτησης στο διακομιστή Web

Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία NNTP έχει εγκατασταθεί

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start).
 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components).
 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Internet Information Service (IIS).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 8. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου NNTP. Αν δεν είναι επιλεγμένο, κάντε κλικ για να το επιλέξετε.
Επιστροφή στην αρχή

Βεβαιωθείτε ότι έχουν οριστεί εικονικοί κατάλογοι για την ομάδα συζήτησης

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), αναπτύξτε τη λίστα Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Internet Information Services.
 4. Αναπτύξτε το στοιχείο Εικονικός διακομιστής NNTP (NNTP Virtual Server).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εικονικοί κατάλογοι (Virtual Directories).
 6. Βεβαιωθείτε ότι έχουν οριστεί εικονικοί κατάλογοι για την ομάδα συζήτησης.
Επιστροφή στην αρχή

Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις μεγέθους και ασφαλείας για τους χρήστες

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), αναπτύξτε τη λίστα Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Internet Information Services.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Εικονικός διακομιστής NNTP (NNTP Virtual Server).
 5. Στην καρτέλα Πρόσβαση (Access), κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος ταυτότητας (Authentication).
 6. Στην καρτέλα Ρύθμιση (Setting), ορίστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις μεγέθους και δημοσιεύσεων.
 7. Στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), εκχωρήστε τα κατάλληλα δικαιώματα στο λογαριασμό χρήστη των Windows.
Επιστροφή στην αρχή

Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες συνδέονται με την υπηρεσία

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), αναπτύξτε τη λίστα Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Internet Information Services.
 4. Αναπτύξτε το στοιχείο Εικονικός διακομιστής NNTP (NNTP Virtual Server).
 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Τρέχουσες περίοδοι λειτουργίας (Current Session) και επαληθεύστε ότι οι χρήστες συνδέονται με την υπηρεσία.
Επιστροφή στην αρχή

Οι χρήστες δεν μπορούν να δημοσιεύσουν σελίδες Internet στο διακομιστή Web, χρησιμοποιώντας το FrontPage

Βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί τα FrontPage 2000 Server Extensions

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start).
 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components).
 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Internet Information Service (IIS).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 8. Βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί τα FrontPage 2000 Server Extensions.
Επιστροφή στην αρχή

Βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι των FrontPage 2000 Server Extensions

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start).
 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components).
 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Internet Information Service (IIS).
 7. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Τοποθεσία Web (Web site).
 8. Κάντε κλικ στην εντολή Όλες οι εργασίες (All Tasks).
 9. Κάντε κλικ στην εντολή Ρύθμιση παραμέτρων επεκτάσεων διακομιστή (Configure Server Extensions).
Επιστροφή στην αρχήΙδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 297954 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 02:30:46 - Αναθεώρηση: 5.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB297954
Σχόλια