Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης για το λογαριασμό Administrator σε λογαριασμούς χρηστών στον Πίνακα Ελέγχου

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR298252
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Αφού συνδεθείτε ως διαχειριστής σε έναν υπολογιστή που δεν είναι μέλος τομέα, όταν κάνετε διπλό κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί χρηστών (User Accounts) στον "Πίνακα Ελέγχου" (Control Panel) για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για τον ενσωματωμένο λογαριασμό Administrator, ο λογαριασμός Administrator μπορεί να μην εμφανιστεί στη λίστα των λογαριασμών χρηστών. Κατά συνέπεια, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρουσιαστεί επειδή η επιλογή σύνδεσης του λογαριασμού Administrator εμφανίζεται μόνο σε ασφαλή λειτουργία, εάν στο σύστημα έχουν δημιουργηθεί περισσότεροι από ένα λογαριασμοί. Ο λογαριασμός Administrator είναι διαθέσιμος σε κανονική κατάσταση λειτουργίας, μόνο εάν δεν υπάρχουν άλλοι λογαριασμοί στο σύστημα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά:
  • Εάν εκτελείτε τα Windows XP Home Edition, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε έναν λογαριασμό power user για να συνδεθείτε στον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία.
  • Εάν εκτελείτε τα Windows XP Professional, ορίστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης στο συμπληρωματικό πρόγραμμα "Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups" (Local Users and Groups) στην Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (MMC):
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
  2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε mmc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ξεκινήσει η Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (MMC).
  3. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups" (Local Users and Groups).
  4. Στο στοιχείο Αρχική κονσόλα (Console Root), αναπτύξτε το στοιχείο Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups (Local Users and Groups) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο Users.
  5. Στο δεξιό παράθυρο, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην επιλογή Administrator και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός κωδικού πρόσβασης (Set Password).
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχιση (Proceed) στο πλαίσιο μηνύματος που εμφανίζεται.
  7. Πληκτρολογήστε και επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό πρόσβασης στα κατάλληλα πλαίσια και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς Administrator στα Windows XP, ανατρέξτε στα παρακάτω άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
300433 Το παράθυρο διαλόγου "Σύνδεση διαχειριστή" (Administrator Logon) ενδέχεται να είναι κρυφό
281244 Το παράθυρο διαλόγου "Σύνδεση διαχειριστή" (Administrator Logon) ενδέχεται να είναι κρυμμένο κάτω από την οθόνη υποδοχής ή μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα "Το σύστημα δεν ήταν δυνατό να σας συνδέσει"
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 298252 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 02:35:32 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbnofix kbtool users λογαριαρμός τοπικοί groups administrator kbui λειτουργία τομέας πρόγραμμα κωδικός kbprb microsoft και της πρόσβασης χρήστη ασφαλής λογαριασμός xp συμπληρωματικό λογαριασμοί κανονική κονσόλα διαχείρισης windowsxp KB298252
Σχόλια