ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση του Εργαλείου προετοιμασίας συστήματος (System Preparation Tool) (Sysprep.exe) για την αντιγραφή δίσκων

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο χρήσης του Εργαλείου προετοιμασίας συστήματος (System Preparation Tool) (Sysprep.exe) για την αντιγραφή δίσκων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία κλωνοποίησης, για να κάνετε χρήση του ειδώλου μιας εγκατάστασης των Windows 2000 με τα εγκατεστημένα προγράμματα και τα δεδομένα της, για μαζική ανάπτυξη ακριβώς των ίδιων εγκαταστάσεων σε όλη την εταιρεία σας. Ένα ζήτημα που προκύπτει από την αντιγραφή μιας εγκατάστασης των Windows 2000 είναι ότι κάθε κλωνοποιημένος υπολογιστής έχει το ίδιο αναγνωριστικό ασφαλείας (SID) και το ίδιο όνομα υπολογιστή. Αυτό ενδέχεται να αποτρέψει τη σωστή λειτουργία των κλωνοποιημένων υπολογιστών σε μια ομάδα εργασίας ή τομέα. Για την επίλυση του θέματος αυτού, οι διαχειριστές χρησιμοποιούν το Εργαλείο προετοιμασίας συστήματος (System Preparation Tool) (Sysprep.exe), για να καταργήσουν ρυθμίσεις παραμέτρων που είναι μοναδικές στον υπολογιστή, όπως το όνομα του υπολογιστή και το αναγνωριστικό ασφαλείας (SID). Το είδωλο που προκύπτει μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ξανά με ασφάλεια για εγκατάσταση σε άλλους υπολογιστές.

Τρόπος προετοιμασίας των Windows 2000 για κλωνοποίηση

Για να προετοιμάσετε μια εγκατάσταση των Windows 2000 για κλωνοποίηση:
 1. Εγκαταστήστε τα Windows 2000 σε έναν δοκιμαστικό υπολογιστή. Μπορείτε να εγκαταστήσετε τα Windows με αλληλεπίδραση ή να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο απαντήσεων, για να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία.
 2. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή και κατόπιν συνδεθείτε ως διαχειριστής (Administrator).
 3. Εγκαταστήστε και προσαρμόστε όλα τα προγράμματα που θέλετε να αναπτύξετε με τα Windows 2000.
 4. Προσθέστε λογαριασμούς τοπικών χρηστών, συμμετάσχετε σε έναν τομέα ή κάντε και τα δύο.
 5. Εξετάστε τη ρύθμιση παραμέτρων, για να επιβεβαιώσετε ότι ο υπολογιστής περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, ρυθμίσεις και δεδομένα.
 6. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε cd \, έπειτα πιέστε το πλήκτρο ENTER, πληκτρολογήστε md sysprep και κατόπιν πιέστε ξανά το πλήκτρο ENTER.
 8. Τοποθετήστε το CD-ROM των Windows 2000 Professional στη μονάδα CD ή DVD, πληκτρολογήστε expand CD γράμμα_μονάδας_δίσκου:\system\tools\deploy.cab –f:* c:\sysprep και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Σημειώστε ότι η εντολή αυτή θεωρεί ότι δημιουργήσατε το φάκελο Sysprep στη μονάδα δίσκου C στο βήμα 7. Εάν τοποθετήσατε το φάκελο σε άλλη μονάδα δίσκου, αλλάξτε την εντολή.
 9. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε cd \sysprep και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 10. Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα Sysprep.exe, πληκτρολογήστε Sysprep /παράμετροι και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Για μια λίστα παραμέτρων, ανατρέξτε στην ενότητα "Παράμετροι του Sysprep.exe" του άρθρου αυτού.
 11. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή, αφαιρέστε τον σκληρό δίσκο από τον υπολογιστή και κατόπιν κλωνοποιήστε τον, χρησιμοποιώντας μια διαδικασία δημιουργίας ειδώλου δίσκου άλλου κατασκευαστή. Σημειώστε ότι η λειτουργία του υπολογιστή τερματίζεται αυτόματα, όταν εκτελείτε το πρόγραμμα Sysprep.exe χρησιμοποιώντας το διακόπτη –reboot.
Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε τα Windows 2000 από έναν κλωνοποιημένο δίσκο ή από τον αρχικό δίσκο, θα συμβούν τα ακόλουθα:
 1. Θα ξεκινήσει το αρχείο Setupcl.exe και κατόπιν θα δημιουργήσει ένα νέο αναγνωριστικό ασφαλείας (SID).
 2. Ο οδηγός μίνι Εγκατάστασης (Mini-Setup Wizard) θα ξεκινήσει την προσαρμογή του νέου υπολογιστή. Εάν δεν δώσετε το αρχείο απαντήσεων Sysprep.inf, ο οδηγός εκτελείται με αλληλεπίδραση.

Τρόπος δημιουργίας του αρχείου απαντήσεων Sysprep.inf

Για να δημιουργήσετε το αρχείο απαντήσεων Sysprep.inf, πληκτρολογήστε setupmgr.exe στη γραμμή εντολών και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε τον οδηγό. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου είτε για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο απαντήσεων είτε για να τροποποιήσετε ένα υπάρχον αρχείο απαντήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, προβάλετε το αρχείο Unattend.doc από το αρχείο Deploy.cab του φακέλου Support\Tools που βρίσκεται στο CD-ROM των Windows 2000 ή επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Απαιτήσεις

Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα Sysprep.exe και να χρησιμοποιήσετε το αρχείο απαντήσεων Sysprep.inf, πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Τα αρχεία Sysprep.exe, Setupcl.exe και Sysprep.inf πρέπει να βρίσκονται στο φάκελο Sysprep. Το αρχείο Sysprep.inf είναι δυνατό να βρίσκεται σε δισκέτα, αλλά το όνομα του αρχείου πρέπει να είναι οπωσδήποτε Sysprep.inf. Όταν ξεκινά η μίνι Εγκατάσταση (Mini-Setup), εξετάζει τη μονάδα δισκέτας να δει αν υπάρχει εκεί ένα αρχείο Sysprep.inf. Εάν υπάρχει εκεί το αρχείο Sysprep.inf, το αντιγράφει στο φάκελο %windir%\System32 ως $winnt$.inf. Οποιοδήποτε υπάρχον αρχείο με το όνομα αυτό αντικαθίσταται.
 • Ο φάκελος Sysprep πρέπει να βρίσκεται στον ριζικό φάκελο του ίδιου τόμου όπου βρίσκεται ο φάκελος Winnt.
 • Το αρχείο πρέπει να ονομάζεται Sysprep.inf. Εάν δεν ονομάζεται Sysprep.inf ή βρίσκεται κάπου αλλού, η μίνι Εγκατάσταση (Mini-Setup) το παραβλέπει και λειτουργεί σε αλληλεπιδραστική κατάσταση. Σημειώστε ότι, εάν λείπει μια απαιτούμενη ενότητα του αρχείου απαντήσεων, η μίνι Εγκατάσταση (Mini-Setup) επανέρχεται σε αλληλεπιδραστική κατάσταση, για να συλλέξει τις πληροφορίες που λείπουν.

Διακόπτες Sysprep.exe

Το αρχείο Sysprep.exe αποδέχεται τους ακόλουθους διακόπτες:
 • /quiet - αποκρύπτει τα μηνύματα των παραθύρων διαλόγου επιβεβαίωσης που εμφανίζονται συνήθως στην οθόνη.
 • /nosidgen - ενημερώνει το αρχείο Setupcl.exe να μην δημιουργήσει νέα αναγνωριστικά ασφαλείας (SIDs) κατά την επανεκκίνηση και κατόπιν εκτελεί τον οδηγό μίνι Εγκατάστασης (Mini-Setup Wizard).
 • /επανεκκίνηση - Κάνει αυτόματα επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 • /pnp - επιβάλλει στη μίνι Εγκατάσταση (Mini-Setup) να εκτελέσει ξανά πλήρη απαρίθμηση των συσκευών Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (PnP) την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει ο υπολογιστής. Η κατάσταση αυτή αυξάνει τον απαιτούμενο χρόνο για τη μίνι Εγκατάσταση (Mini-Setup) και ενεργοποιεί τη χρήση του κλειδιού OemPnPDriversPath στο αρχείο Sysprep.inf.
Προτού τερματιστεί η λειτουργία του υπολογιστή, το αρχείο Sysprep.exe πραγματοποιεί τις ακόλουθες εργασίες:
 • Προσθέτει την τιμή
  CloneTag
  στο κλειδί
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
  το οποίο δηλώνει την ώρα και την ημερομηνία που εκτελέστηκε το αρχείο Sysprep.exe.
 • Προσθέτει την τιμή
  CmdLine
  στο κλειδί
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
  . Αυτή η τιμή "setup-newsetup-mini" ξεκινά τη μίνι Εγκατάσταση (Mini-Setup) κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή και κατόπιν αλλάζει την τιμή
  SystemSetupInProgress
  σε
  0x1
  .
 • Επιβεβαιώνει ότι το αρχείο Setupcl.exe βρίσκεται στο φάκελο %systemroot%\System32. Εάν το αρχείο δεν υπάρχει, το αναζητά στον τοπικό φάκελο και κατόπιν το αντιγράφει στο φάκελο %systemroot%\System32. Εάν το αρχείο δεν βρεθεί, το πρόγραμμα Sysprep.exe εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους και κατόπιν κλείνει.
 • Τοποθετεί μια εντολή στο κλειδί
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
  -
  SetupExecute:REG_MULIT_SZ: Setupcl.exe
 • Γίνεται επεξεργασία της ενότητας [SysprepMassStorage] του αρχείου Sysprep.inf, για να εξακριβωθεί ποια προγράμματα οδήγησης πρέπει να ενεργοποιηθούν στο μητρώο συστήματος.
 • Το αρχείο Sysprep.inf αντιγράφεται στο αρχείο WINNT\System32\$winnt$.inf, έτσι ώστε το αρχείο να μπορεί να εντοπιστεί, εάν άλλα στοιχεία χρειαστούν πληροφορίες από το αρχείο Sysprep.inf. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να προβιβάσετε τον υπολογιστή σε έναν ελεγκτή τομέα, μπορείτε να συμπεριλάβετε την ενότητα [DCInstall].
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον προβιβασμό και τον υποβιβασμό χωρίς παρακολούθηση των ελεγκτών τομέα των Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
223757 Προβιβασμός και υποβιβασμός χωρίς παρακολούθηση των ελεγκτών τομέα των Windows 2000
Ο φάκελος Sysprep διαγράφεται στο τέλος της μίνι Εγκατάστασης (Mini-Setup). Το αρχείο Sysprep.exe μπορεί επίσης να εκτελέσει και άλλες εργασίες, προτού τερματιστεί η λειτουργία του υπολογιστή. Για να μπορέσει να εργαστεί το πρόγραμμα Sysprep με άλλα στοιχεία που είναι ήδη εγκατεστημένα, ένα αρχείο Minioc.inf τοποθετείται στο φάκελο %windir%\Inf. Το αρχείο αυτό αναφέρεται σε βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης (DLL) στοιχείων οι οποίες εκτελούν τις απαραίτητες εργασίες για να προετοιμάσουν τα στοιχεία για αντιγραφή. Όταν λειτουργεί το πρόγραμμα Sysprep.exe, ανοίγει το αρχείο %windir%\Inf\Miniproc.inf και κατόπιν επεξεργάζεται την ενότητα [SysprepBeforeExecute]. Όταν ξεκινά ένας κλωνοποιημένος υπολογιστής, η μίνι Εγκατάσταση (Mini-Setup) ανοίγει το αρχείο Minioc.inf και κατόπιν επεξεργάζεται την ενότητα [SysprepInitExecute].

Ο φάκελος Sysprep ενδέχεται επίσης να περιέχει το αρχείο Provider.inf. Το αρχείο αυτό χρησιμοποιείται από άλλες εταιρείες παροχής στοιχείων, για να επιβεβαιωθεί ότι τα στοιχεία τους μπορούν να κλωνοποιηθούν με τη χρήση του αρχείου Sysprep.exe.

Μορφή του αρχείου Sysprep.inf.

Η μορφή του αρχείου Sysprep.inf ακολουθεί τη μορφή του αρχείου Unattend.txt, που χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης των Windows 2000. Ωστόσο, μόνο οι ακόλουθες ενότητες και παράμετροι υποστηρίζονται:

[Unattended]
 • OemSkipEula
 • OemPnPDriversPath
 • InstallFilesPath - Αυτός είναι ένας δείκτης προς τα αρχεία προέλευσης της εγκατάστασης για πρόσθετα προγράμματα οδήγησης που δεν συμπεριλαμβάνονται στο CD-ROM των Windows 2000. Αυτό είναι χρήσιμο, εάν προσδιορίζονται οι παράμετροι τοπικών ρυθμίσεων.
 • ExtendOemPartition
 • KeepPageFile - Δίνει εντολή στο αρχείο Sysprep.exe είτε να διατηρήσει το τρέχον αρχείο σελιδοποίησης είτε να δημιουργήσει ξανά ένα νέο.
[Oem_Ads] • Όλα τα κλειδιά (Λογότυπο και φόντο)

[GuiUnattended]
 • AdminPassword
 • Autologon
 • TimeZone
 • OEMDuplicatorString - Αυτή είναι μια παράμετρος αρχείου απαντήσεων, η τιμή της οποίας είναι μια συμβολοσειρά που περιέχει μια περιγραφή του εργαλείου αντιγραφής που χρησιμοποιείται, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θέλει ένας κατασκευαστής πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) ή ένας διαχειριστής να αποθηκεύσει στο μητρώο. Η τιμή μπορεί να έχει έως 255 χαρακτήρες και αποθηκεύεται στο κλειδί
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\OemDuplicatorString
  .
 • AutoLogonAccountCreation
 • AutologonCount
 • OemSkipRegional
 • OemSkipWelcome
[UserData] Υποστηρίζονται όλα τα κλειδιά

[LicenseFilePrintData] • Υποστηρίζονται όλα τα κλειδιά

[GuiRunOnce]

[Display] • Υποστηρίζονται όλα τα κλειδιά

[RegionalSettings] • Υποστηρίζονται όλα τα κλειδιά, εάν τα αρχεία είναι διαθέσιμα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Εάν καθορίζονται τοπικές ρυθμίσεις, μπορείτε να αναφερθείτε στη θέση των αρχείων, χρησιμοποιώντας το κλειδί InstallFilesPath στην ενότητα [Unattended].

[Networking] • Υποστηρίζεται μόνο η εγκατάσταση των προεπιλεγμένων στοιχείων. Η ενότητα πρέπει μόνο να υπάρχει στο αρχείο Sysprep.inf. Σημειώστε ότι οι τιμές installDefaultComponents δεν λειτουργούν, είναι ρυθμισμένες πάντα σε "ναι".

[Identification] • Υποστηρίζονται όλα τα κλειδιά

[NetClients] • Υποστηρίζονται όλα τα κλειδιά για υπηρεσίες προγραμμάτων-πελατών για Δίκτυα της Microsoft (Client Services for Microsoft Networks) και για υπηρεσίες προγραμμάτων-πελατών για δίκτυα NetWare (Client Services for NetWare).

[TapiLocation] • Υποστηρίζονται όλα τα κλειδιά. Οι τιμές ισχύουν μόνο αν ο υπολογιστής έχει μόντεμ. Για πρόσθετες αναφορές, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του OEM Preinstallation Kit (OPK) των Microsoft Windows 2000.

Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο Sysprep, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
216937 Εργαλείο προετοιμασίας συστήματος Windows 2000 (Windows 2000 System Preparation Tool) και χρήση του αρχείου απαντήσεων

240126 Βέλτιστες πρακτικές για χρήση του Sysprep με τόμους NTFS

216680 Τρόπος αναγνώρισης μιας εγκατάστασης που δημιουργήθηκε με το εργαλείο Sysprep

216915 Χρήση του Εργαλείου προετοιμασίας συστήματος (System Preparation Tool) σε ανόμοιους υπολογιστές

238955 Τρόπος χρήσης του αρχείου Cmdlines.txt κατά τον "Οδηγό εγκατάστασης" (Setup Wizard) του προγράμματος Sysprep.exe
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 298491 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 02:39:35 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB298491
Σχόλια