Δεν υπάρχει επιλογή εγκατάστασης του στοιχείου "Φάκελοι Web" (Web Folders) κατά την εγκατάσταση του Internet Explorer 6

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν εγκαθιστάτε τον Microsoft Internet Explorer 6, δεν έχετε την επιλογή εγκατάστασης του στοιχείου "Φάκελοι Web" (Web Folders), όπως αναμένεται.

Σημειώσεις
 1. Λόγω του ότι ο Internet Explorer 6 εγκαθιστά μόνο το κύριο πρόγραμμα περιήγησης, τα αρχεία για δέσμες ενεργειών και τα αρχεία του Outlook Express 6.0 στα Microsoft Windows 2000 και τα Windows XP, η επιλογή Εγκατάσταση Minimal ή προσαρμογή του προγράμματος περιήγησης (Install Minimal, or customize your browser) δεν είναι διαθέσιμη κατά την εγκατάσταση στα Windows 2000 και στα Windows XP. Επομένως, το παράθυρο διαλόγου Επιλογές στοιχείων (Component Options) δεν είναι διαθέσιμο, για να επιλέξετε μεμονωμένα στοιχεία του Internet Explorer στα Windows 2000 και στα Windows XP.
 2. Το Internet Explorer 6 SP1 (Έκδοση 6.00.3790.0000) συμπεριλαμβάνεται με τον Windows Server 2003. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε μια ξεχωριστή έκδοση του Internet Explorer 6 στον Windows Server 2003.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται, επειδή η δυνατότητα "Φάκελοι Web" (Web Folders) δεν συμπεριλαμβάνεται με τον Internet Explorer 6.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Εάν εκτελείτε τα Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition) (SE), τα Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ή τα Windows 2000, η δυνατότητα "Φάκελοι Web" (Web Folders) είναι ήδη εγκατεστημένη. Εάν εκτελείτε τα Microsoft Windows 98 ή τα Microsoft Windows NT 4.0, μπορείτε να εγκαταστήσετε τη δυνατότητα "Φάκελοι Web" (Web Folders), εγκαθιστώντας τα "Στοιχεία σύνταξης ιστοσελίδων" (Web Authoring Components) με τον Internet Explorer 5.x, τη δυνατότητα "Δημοσίευση στο Web" (Web Publishing) με το Microsoft Office 2000 ή αναβαθμίζοντας το λειτουργικό σας σύστημα σε Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition) ή νεότερα. Εάν εκτελείτε τα Windows XP ή τον Windows Server 2003, η Ανακατεύθυνση WebDAV (WebDAV Redirector) έχει αντικαταστήσει τους "Φακέλους Web" (Web Folders). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Ανακατεύθυνση WebDAV (WebDAV Redirector), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/proddocs/standard/pub_dav_redirector.asp

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των "Φακέλων Web" (Web Folders) στον Internet Explorer 5 ή στο Office 2000, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
195851 Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης του στοιχείου "Φάκελοι Web" (Web Folders) στον Internet Explorer 5
216933 Τρόπος εγκατάστασης δυνατοτήτων δημοσίευσης και συνεργασίας του Office 2000
Σημείωση Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει τον Internet Explorer 6 στα Windows 98 ή στα Windows NT 4.0, πρέπει να τον απεγκαταστήσετε, πριν να εγκαταστήσετε τα "Στοιχεία σύνταξης ιστοσελίδων" (Web Authoring Components) με τον Internet Explorer 5.x.

Περισσότερες πληροφορίες
Οι "Φάκελοι Web" (Web Folders) εγκαθίστανται, όταν εγκαθιστάτε τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Τα "Στοιχεία σύνταξης ιστοσελίδων" (Web Authoring Components) στον Internet Explorer 5.x.
 • Τη δυνατότητα "Δημοσίευση στο Web" (Web Publishing) ή τη δυνατότητα "Στοιχεία Web" (Web Components) στο Microsoft Office 2000 και στο Office 2002.
 • Τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
  • Windows 98 SE
  • Windows Me
  • Windows 2000
Οι δυνατότητες "Ανακατεύθυνση WebDAV" (WebDAV Redirector) και "Φάκελοι Web" (Web Folders) είναι στοιχεία σύνταξης και δημοσίευσης στο Web. Με αυτά, μπορείτε να διαχειριστείτε αρχεία σε διακομιστές Web, χρησιμοποιώντας τα περιβάλλοντα εργασίας Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), Ο Υπολογιστής μου (My Computer) ή Θέσεις δικτύου (My Network Places). Μπορείτε να προβάλετε αρχεία και φακέλους σε διακομιστές Web με το ίδιο τρόπο που προβάλετε αρχεία και φακέλους σε διακομιστές δικτύου. Ωστόσο, όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε ένα φάκελο Web, το αρχείο αποθηκεύεται σε ένα διακομιστή Web και όχι στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Οι δυνατότητες "Ανακατεύθυνση WebDAV" (WebDAV Redirector) και "Φάκελοι Web" (Web Folders) υποστηρίζονται σε διακομιστές Web που χρησιμοποιούν τα FrontPage Server Extensions, το Web Extender Client (WEC) και τα πρωτόκολλα Distributed Authoring and Versioning (DAV).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα "Φάκελοι Web" (Web Folders) στο Office 2000, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του Office με διακομιστή Web" του Office 2000 Resource Kit, που είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 298637 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/24/2014 06:03:36 - Αναθεώρηση: 3.3

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB298637
Σχόλια