Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ζητήματα που προκαλούνται από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή από μια σάρωση της μονάδας δίσκου M του Exchange 2000

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Μην προσπαθήσετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να χρησιμοποιήσετε πρόγραμμα ανίχνευσης ιών για τη μονάδα M ενός υπολογιστή με Exchange 2000 Server. Εάν το κάνετε, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα με το ημερολόγιο, όπως η εξαφάνιση στοιχείων συναντήσεων, την πρόσβαση σε συνημμένα και μηνύματα, καταστροφή της βάσης δεδομένων του Exchange 2000, ζητήματα ροής αλληλογραφίας και λήψη εσφαλμένων αναφορών για κάποιον ιό. Επιπλέον, μπορεί να παρατηρήσετε τη δημιουργία ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού αρχείων καταγραφής συναλλαγών στο φάκελο Program Files\Exchsrvr\Mdbdata ή στη θέση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών. Τα αρχεία αυτά ενδέχεται να δημιουργούνται σχεδόν ταυτόχρονα στη διάρκεια της νύχτας ή σε εβδομαδιαία βάση.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον Exchange 2000 Server και το πρόγραμμα εντοπισμού ιών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
328841 XADM: Exchange και πρόγραμμα εντοπισμού ιών
Περισσότερες πληροφορίες
Να δημιουργείτε αντίγραφα του Exchange 2000 Server μόνο με έναν παράγοντα συμβατό με Exchange 2000. Για να προστατεύσετε σωστά τον υπολογιστή σας που χρησιμοποιεί Exchange 2000 Server από ιούς, πρέπει να χρησιμοποιήσετε λογισμικό εντοπισμού ιών συμβατό με το Exchange 2000. Εάν χρειάζεστε επίσης προστασία σε επίπεδο αρχείων στο διακομιστή σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι εξαιρείτε τη μονάδα δίσκου M, όπως επίσης και όλους τους φακέλους Exchsrvr. Σημειώστε ότι ενδέχεται να έχετε φακέλους Exchsrvr σε πολλές μονάδες δίσκου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαίρεσης μονάδων δίσκου χρησιμοποιώντας τον παράγοντα ανίχνευσης ιών που είναι συμβατός με Exchange 2000, ανατρέξτε την τεκμηρίωση αυτού του προϊόντος.

Ακόμη, μην εκτελείτε σάρωση στα αρχεία του ακόλουθου φακέλου:
%SystemRoot%\System32\Inetsrv
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
258243 XADM: Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς ενός υπολογιστή με Exchange 2000 Server, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Windows Backup
271465 XADM: Οι υπολογιστές-πελάτες δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε συνημμένα μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της μονάδας δίσκου M
285667 XADM: Κατανόηση του AV API2.0 στο Exchange 2000 SP1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες της Symantec για την εκτέλεση του Norton Antivirus Corporate Edition, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Symantec στο Web (στα αγγλικά): http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/docid/2000110108382448
xadm exifs virtual drive error excdo 8206 Calendaring agent 0x80040229 appointment 8208 0x8004011b 8217 0x80004005 web client non-MAPI
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 298924 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 02:44:00 - Αναθεώρηση: 4.4

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbfix kbexchange2000presp1fix kbqfe kbproductlink KB298924
Σχόλια