ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το μήνυμα παραμένει σε "Ενεργό" κατάσταση αντί για αναμενόμενη κατάσταση "Αναστολής" όταν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα MQSeries

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2989771
Συμπτώματα
Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε MQSeries σαν προσαρμογέας αποστολής και χρησιμοποιείτε επικύρωσης XML στο δίκτυο αγωγών αποστολής στο Microsoft BizTalk Server 2010. Όταν ένα μήνυμα δεν επικυρώνεται με επιτυχία με το πρόγραμμα επικύρωσης XML, το μήνυμα παραμένει σε κατάσταση "Ενεργή" αντί για την αναμενόμενη κατάσταση "Αναστολής". Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους στο αρχείο καταγραφής συμβάντων:
Ο προσαρμογέας "MQSeries" ενεργοποιείται ένα μήνυμα σφάλματος. Λεπτομέρειες "το στοιχείο 'Όνομα στοιχείου>' έχει μη έγκυρο θυγατρικό στοιχείο 'Το όνομα του θυγατρικού στοιχείου>'. Λίστα πιθανών στοιχείων αναμένεται:Αναμενόταν όνομα>'."

Σημείωση MQSAgent.dll στο διακομιστή IBM WebSphere MQ πρέπει να ενημερωθούν στο ίδιο επίπεδο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση (CU) ως στο BizTalk Server. Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε την ίδια ρύθμιση CU στο διακομιστή IBM WebSphere MQ. Εάν εκτελέσετε εκδόσεις που δεν συμφωνούν, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ζητήματα επιδόσεων.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Αυτό το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά στην παρακάτω αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του BizTalk Server:
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Αναφορές
Για πληροφορίες σχετικά με το service pack και λίστα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το BizTalk Server, ανατρέξτε στο θέμα KB 2555976: Λίστα αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το BizTalk Server και Service pack.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του BizTalk Server, ανατρέξτε στο θέμα KB 2003907: Πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις του BizTalk και υποστήριξη του Service Pack.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2989771 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/08/2015 03:23:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB2989771 KbMtel
Σχόλια