Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Επεξήγηση της δυνατότητας Αυτόματη μέτρηση για διαδρομές πρωτοκόλλου Internet

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:299540
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τη δυνατότητα Αυτόματη μέτρηση που χρησιμοποιείται στα Windows XP για διαδρομές πρωτοκόλλου Internet (IP).
Περισσότερες πληροφορίες
Μια μέτρηση είναι μια τιμή που έχει εκχωρηθεί μια δρομολόγηση IP μιας διασύνδεσης συγκεκριμένου δικτύου που προσδιορίζει το κόστος που σχετίζεται με τη χρήση αυτής της διαδρομής. Για παράδειγμα, το μέτρο μπορεί να αποτιμηθεί από απόψεως ταχύτητας σύνδεσης, αλμάτων ή χρονική καθυστέρηση. Αυτόματη μέτρηση είναι μια νέα δυνατότητα των Windows XP που ρυθμίζει αυτόματα τις παραμέτρους του μέτρου για τις τοπικές διαδρομές που βασίζονται σε ταχύτητα σύνδεσης. Η δυνατότητα Αυτόματη μέτρηση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και που μπορεί να ρυθμιστεί επίσης με μη αυτόματο τρόπο να αντιστοιχίσετε ένα συγκεκριμένο μέτρο.

Η δυνατότητα Αυτόματη μέτρηση μπορεί να είναι χρήσιμο, όταν ο πίνακας δρομολόγησης περιέχει πολλές διαδρομές για τον ίδιο προορισμό. Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν υπολογιστή με μια διασύνδεση δικτύου 10 megabit (Mb) και μια διασύνδεση δικτύου 100 Mb και ο υπολογιστής διαθέτει μια προεπιλεγμένη πύλη που έχει ρυθμιστεί σε δύο διασυνδέσεις δικτύου, η δυνατότητα Αυτόματη μέτρηση εκχωρεί υψηλότερη μετρική τιμή μικρότερη διασύνδεση δικτύου. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να αναγκάσει όλη την κυκλοφορία που προορίζεται για το Internet, για παράδειγμα, θα χρησιμοποιηθεί η ταχύτερη διασύνδεση δικτύου που είναι διαθέσιμη.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Συνήθως, η Microsoft δεν συνιστά να προσθέσετε προεπιλεγμένες πύλες σε αποσυνδεδεμένα δίκτυα. Για παράδειγμα, ακμή όπως διακομιστές, μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου (NAT) και διακομιστές μεσολάβησης, συνήθως έχουν ρυθμιστεί για σύνδεση δύο ή περισσοτέρων αποσυνδεδεμένα δίκτυα: το δημόσιο Internet και μία ή περισσότερες ιδιωτικά intranet. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να εκχωρήσετε τις προεπιλεγμένες πύλες για τις ιδιωτικές διασυνδέσεις, όχι όπως μπορεί με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσει εσφαλμένη δρομολόγηση στο δίκτυό σας.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχιση των μετρήσεων για τις διαδρομές που συνδέονται με τις διασυνδέσεις δικτύου από διάφορες ταχύτητες.

Ταχύτητα σύνδεσηςΜέτρηση
Μεγαλύτερο ή ίσο με 2 GB5
Μεγαλύτερη από 200 Mb10
Μεγαλύτερο από 20 Mb και μικρότερη ή ίση των 200 Mb20
Μεγαλύτερο από 4 Mb, και μικρότερο ή ίσο με 20 Mb30
Μεγαλύτερη από 500 kilobit (Kb), και μικρότερη ή ίση με 4 Mb40
Μικρότερο ή ίσο με 500 Kb50

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις ταχύτητες σύνδεσης και μετρήσεις για υπολογιστές που λειτουργούν με Windows XP Service Pack 2.

Ταχύτητα σύνδεσηςΜέτρηση
Μεγαλύτερη από 200 Mb10
Μεγαλύτερη από 80 Mb και μικρότερη ή ίση των 200 Mb20
Μεγαλύτερο από 20 Mb και μικρότερη ή ίση με 80 Mb25
Μεγαλύτερο από 4 Mb, και μικρότερο ή ίσο με 20 Mb30
Μεγαλύτερη από 500 Kb και μικρότερη ή ίση με 4 Mb40
Μικρότερο ή ίσο με 500 Kb50

Η δυνατότητα Αυτόματη μέτρηση ρυθμίζεται ξεχωριστά για κάθε διασύνδεση δικτύου στο δίκτυο. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη στις περιπτώσεις όπου έχετε περισσότερες από μία διασυνδέσεις δικτύου από την ίδια ταχύτητα, για παράδειγμα, όταν κάθε διασύνδεση δικτύου έχει αντιστοιχιστεί μια προεπιλεγμένη πύλη. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να θέλετε να με μη αυτόματο τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων η μέτρηση σε μία διασύνδεση δικτύου και ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματη μέτρηση για να ρυθμίσετε τη μέτρηση της διασύνδεσης δικτύου. Αυτό το πρόγραμμα Εγκατάστασης να επιτρέπουν να ελέγχετε τη διασύνδεση δικτύου που χρησιμοποιείται πρώτα στο φασεολόγιο της κυκλοφορίας IP.

Επιπλέον, το μέτρο που έχει αντιστοιχιστεί σε συγκεκριμένες προεπιλεγμένες πύλες που μπορούν να οριστούν ανεξάρτητα για κάθε πύλη. Αυτό το πρόγραμμα εγκατάστασης ενεργοποιεί ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου για τη μέτρηση που χρησιμοποιείται για τις τοπικές διαδρομές. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματη μέτρηση για να ρυθμίσετε τις δρομολογήσεις που εκχωρούνται στη διασύνδεση δικτύου και ταυτόχρονα για να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο το μέτρο που έχει αντιστοιχιστεί σε τις προεπιλεγμένες πύλες.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν έχει καθοριστεί μια μέτρηση στο επίπεδο διασύνδεσης του δικτύου, αλλά μια πύλη προστίθεται και ρύθμιση παραμέτρων της δυνατότητας Αυτόματη μέτρηση, η πύλη μπορεί να κληρονομήσει τη μέτρηση που αντιστοιχίζεται στη διασύνδεση δικτύου. Για παράδειγμα, αν αντιστοιχίσετε μια μέτρηση των πέντε στο επίπεδο διασύνδεσης του δικτύου και, στη συνέχεια, προσθέτετε μια πύλη και αφήστε τη δυνατότητα Αυτόματη μέτρηση ελέγχονται για την πύλη, η πύλη αντιστοιχίζεται επίσης μια μέτρηση των πέντε.

Η δυνατότητα Αυτόματη μέτρηση διαφέρει από τη δυνατότητα εντοπισμός αδρανούς πύλης που μπορεί να επιβάλει στο δίκτυο για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες πύλες που βασίζονται σε μεταδόσεις πρωτοκόλλου TCP (Transmission Control). Επίσης, τη δυνατότητα "Δρομολόγηση και απομακρυσμένη πρόσβαση" δεν ενεργοποιούν τη δυνατότητα εντοπισμός αδρανούς πύλης. Αυτή η ενεργοποίηση πραγματοποιείται από τη στοίβα TCP/IP στον υπολογιστή που ξεκινά την περίοδο λειτουργίας TCP.

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
205027 Εντοπισμός αδρανούς πύλης με τις συνδέσεις δικτύου μέσω τηλεφώνου ζήτηση και RRAS
Για να ρυθμίσετε τη δυνατότητα Αυτόματη μέτρηση:
  1. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε διπλό κλικ Συνδέσεις δικτύου.
  2. Κάντε δεξιό κλικ σε μια διασύνδεση δικτύου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
  4. Σχετικά με την Γενικά καρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους.
  5. Για να καθορίσετε μια μέτρηση, σχετικά με την Οι ρυθμίσεις IP καρτέλα, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του Αυτόματη μέτρηση το πλαίσιο ελέγχου, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το μέτρο που θέλετε από το Μέτρηση διασύνδεσης το πεδίο.
IPConnectionMetric, ConnectionMetric, αριθμός σύνδεσης, μέτρηση διασύνδεσης

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί με μηχανική μετάφραση

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 299540 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/19/2011 20:10:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Service Pack 1 για Windows Vista, Service Pack 2 για Windows Vista, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Ultimate

  • kbinfo kbnetwork kbmt KB299540 KbMtel
Σχόλια
;did=1&t=">>