Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης του Sysprep με μέσα Ενεργοποίησης προϊόντος των Windows (Windows Product Activation) ή Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας (Volume License) για την ανάπτυξη των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του εργαλείου προετοιμασίας ανάπτυξης Sysprep σε συνδυασμό με την Ενεργοποίηση προϊόντος των Windows (Windows Product Activation) ή την Άδεια Χρήσης βάσει ποσότητας (Volume License).
Περισσότερες πληροφορίες

Sysprep και χορήγηση αδειών χρήσης βάσει ποσότητας

Εάν σχεδιάζετε μια μεγάλη ανάπτυξη των Windows XP, αποκτήστε ένα μέσο Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας (Volume License - VL) και χρησιμοποιήστε τα προγράμματα χορήγησης αδειών χρήσης βάσει ποσότητας. Δεν απαιτείται ενεργοποίηση όταν χρησιμοποιείτε το μέσο Άδειας χρήσης βάσει ποσότητας (Volume License - VL) (εκδόσεις VL των Windows XP) σε συνδυασμό με τους αριθμούς-κλειδιά προϊόντος VL.

Οι πελάτες των προγραμμάτων χορήγησης αδειών χρήσης βάσει ποσότητας της Microsoft μπορούν να καταχωρήσουν τους μοναδικούς αριθμούς-κλειδιά προϊόντος VL που τους έχουν χορηγηθεί στο αρχείο απαντήσεων χωρίς παρακολούθηση. Με το Sysprep, καταχωρείτε αυτό το κλειδί στο αρχείο Sysprep.inf, στην ενότητα UserData χρησιμοποιώντας την καταχώρηση "ProductKey=", για παράδειγμα:
[UserData]ProductKey= "XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX"					
Με τον τρόπο αυτό δίνεται στα Windows XP η δυνατότητα επιτυχούς εγκατάστασης.

Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε αριθμούς-κλειδιά προϊόντος Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας (Volume License) με μέσα VL, σας ζητείται μόνο να καταχωρήσετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος VL στην ενότητα UserData χρησιμοποιώντας την παράμετρο ProductKey, όπως φαίνεται παραπάνω. Εάν χρησιμοποιείτε το Sysprep, πρέπει να επεξεργαστείτε το αρχείο απαντήσεων χωρίς παρακολούθηση (Sysprep.inf).

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Sysprep και του αρχείου απαντήσεων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
216937 Εργαλείο προετοιμασίας συστήματος Windows 2000 (Windows 2000 System Preparation Tool) και χρήση του αρχείου απαντήσεων

Ενεργοποίηση προϊόντος με μέσα λιανικής πώλησης

Η Ενεργοποίηση προϊόντος των Windows (Windows Product Activation) έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με προϊόντα αντιγραφής μονάδων δίσκου που είναι διαθέσιμα από άλλους κατασκευαστές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Sysprep που περιλαμβάνεται στα Windows XP για να επαναφέρετε την ενεργοποίηση έως και τρεις φορές.

Σημείωση Το βοηθητικό πρόγραμμα Sysprep.exe βρίσκεται στο CD-ROM διανομής των Windows XP, στο φάκελο Support\Tools στο αρχείο Deploy.cab.

Μετά την αντιγραφή και, στη συνέχεια, την ανάπτυξη των Windows XP, η Ενεργοποίηση προϊόντος των Windows (Windows Product Activation) ξεκινά το χρονιστή ενεργοποίησης, ο οποίος επαναφέρει το αναγνωριστικό εγκατάστασης (και ενεργοποιεί την πλήρη περίοδο χάριτος) κατά την πρώτη εκκίνηση, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των Windows XP στον υπολογιστή προορισμού. Σε αντίθεση με τη δυνατότητα χορήγησης αδειών χρήσης βάσει ποσότητας, μοναδικοί αριθμοί-κλειδιά προϊόντος απαιτούνται για καθέναν από τους υπολογιστές προορισμού. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητη η μη αυτόματη τηλεφωνική κλήση, εφόσον οι υπολογιστές προορισμού έχουν σύνδεση στο Internet και οι αριθμοί-κλειδιά προϊόντος είναι έγκυροι. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υπολογιστής ενεργοποιείται ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της παραμέτρου AutoActivate σε μια εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
291997 Τρόπος ενεργοποίησης των Windows XP με χρήση ενός αρχείου Unattend.txt
Σημείωση Εάν διαθέτετε διακομιστή μεσολάβησης, χρησιμοποιήστε την καταχώρηση ActivateProxy σε συνδυασμό με την καταχώρηση AutoActivate.
Σημείωση Την τέταρτη φορά που θα εκτελέσετε το Sysprep.exe στο ίδιο μέσο, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
Η περίοδος χάριτός σας έληξε και δεν θα επαναφερθεί.

(Your grace period limit has been reached and will not be reset.)
WPA
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 299840 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 03:23:26 - Αναθεώρηση: 5.6

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbinfo kbsetup KB299840
Σχόλια
>