Η λειτουργία του βοηθητικού προγράμματος Επαναφορά Συστήματος (System Restore) ενδέχεται να ανασταλεί σε μια μονάδα δίσκου συστήματος ακόμα κι αν υπάρχει αρκετός χώρος στο δίσκο

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR299904
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν εξετάζετε τις ρυθμίσεις για το βοηθητικό πρόγραμμα Επαναφορά Συστήματος (System Restore), μπορεί να παρατηρήσετε ότι η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) έχει ανασταλεί, παρόλο που υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στη μονάδα δίσκου του συστήματος. Εάν επιχειρήσετε να ξεκινήσετε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
Η Επαναφορά Συστήματος έχει ανασταλεί, επειδή δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στη μονάδα δίσκου του συστήματος (γράμμα_μονάδας_δίσκου). Για να ξεκινήσει πάλι η Επαναφορά Συστήματος, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν διαθέσιμα τουλάχιστον 200 MB ελεύθερου χώρου στο δίσκο στη μονάδα αυτή.

Θέλετε να ξεκινήσει η Εκκαθάριση Δίσκου, για να αποδεσμευτεί περισσότερος χώρος στο δίσκο;
Ναι (Yes) Όχι (No)

(System Restore is suspended because there is not enough disk space available on the system drive ( drive letter ). To restart System Restore, ensure at least 200 megabytes (MB) of free disk space are available on this drive.

Do you want to start Disk Cleanup to free more disk space now?
Yes No)
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρουσιαστεί, αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Μια μονάδα δίσκου, που δεν είναι μονάδα δίσκου συστήματος και στην οποία έχει ενεργοποιηθεί η Επαναφορά Συστήματος (System Restore), διαθέτει ελεύθερο χώρο λιγότερο από 50 ΜΒ.
  • Πραγματοποιήθηκε αντιγραφή, διαγραφή ή τροποποίηση σε αρχείο που παρακολουθείται από την Επαναφορά Συστήματος σε μια τέτοια μονάδα δίσκου.
Αυτό θα προκαλέσει την αναστολή της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) σε όλο το σύστημα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την αντιμετώπιση αυτής της συμπεριφοράς, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες δύο μεθόδους:

Μέθοδος 1Εάν δεν είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της μονάδας δίσκου που δεν διαθέτει επαρκή χώρο, απενεργοποιήστε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore) σε αυτήν τη μονάδα:
  1. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Επαναφορά Συστήματος (System Restore).
  2. Στην περιοχή Ρυθμίσεις μονάδας (Drive Settings) κάντε κλικ στην επιλογή Διαθέσιμες μονάδες δίσκου (Available drives), για να επιλέξετε την κατάλληλη μονάδα.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
  4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση της Επαναφοράς συστήματος σε αυτήν τη μονάδα δίσκου (Turn off System Restore on this drive).
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties).

Μέθοδος 2Κάντε εκκίνηση του εργαλείου Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup) και αποδεσμεύστε έως 200 MB χώρου στη μονάδα δίσκου που δημιούργησε τη δυσκολία. Μπορείτε επίσης να αποδεσμεύσετε το χώρο αυτό διαγράφοντας από τη μονάδα δίσκου τα αρχεία, τους φακέλους ή τα προγράμματα που δεν είναι απαραίτητα.

Εάν αποδεσμεύσετε τουλάχιστον 200 MB χώρου στο δίσκο, η κατάσταση της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) μπορεί να εμφανιστεί με την ένδειξη "Σε αναστολή" (Suspended) στο περιβάλλον εργασίας χρήστη της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore). Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στη σχεδίαση εφόσον, από προεπιλογή, η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) περιμένει 15 λεπτά μετά την αποδέσμευση χώρου στο δίσκο και πριν από την επανεκκίνησή της. Μετά την αποδέσμευση του χώρου στο δίσκο, μπορείτε να ξεκινήσετε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore) για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας παρακολούθησης στον υπολογιστή σας, αν κάνετε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια κάνετε κλικ στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και τέλος κάνετε κλικ στην επιλογή Επαναφορά Συστήματος (System Restore).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 299904 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 02:55:48 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtool δίσκου χώρου kbenv αποδέσμευση kbprb παρακολούθηση επαναφορά μονάδας συστήματος εκκαθάριση αναστολή ρυθμίσεις windowsxp KB299904
Σχόλια