Τρόπος χειρισμού της χρήσης του χώρου στο δίσκο από το εργαλείο Επαναφορά Συστήματος (System Restore)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:300044
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο το εργαλείο Επαναφορά συστήματος χειρισμού της χρήσης του χώρου στο σκληρό δίσκο, σας ιδιαίτερα όπου προβλήματα ανεπαρκούς χώρου στο δίσκο είναι απασχολεί.
Περισσότερες πληροφορίες
Από προεπιλογή, η επαναφορά συστήματος είναι ενεργοποιημένη σε όλα τα διαμερίσματα του σκληρού δίσκου κατά την ολοκλήρωση των Windows XP Home Edition και το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows XP Professional. Ωστόσο, μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος, επαναφορά συστήματος αυτόματα αναστέλλεται όταν υπάρχουν λιγότερα από 200 megabyte (MB) ελεύθερου χώρου στον σκληρό δίσκο στη μονάδα δίσκου του συστήματος. Η υπηρεσία αποκαθίσταται, αυτόματα, την παρακολούθηση δραστηριοτήτων κατά την επόμενη σύστημα είναι αδρανές--μόλις 200 MB χώρου στον σκληρό δίσκο είναι διαθέσιμος. Η ίδια συμπεριφορά αναμένεται μετά την εγκατάσταση των Windows XP, εάνANYαπό τα διαμερίσματα γίνονται χαμηλής στον διαθέσιμο χώρο στον σκληρό δίσκο.

Επιπλέον, εάν η χρήση χώρου στο δίσκο που είναι πλησιέστερα στο μέγεθος χώρου αποθήκευσης δεδομένων, με αρχεία που δεν παρακολουθείται για παράδειγμα, επαναφορά συστήματος πάντα παράγει το χώρο αποθήκευσης δεδομένων στο σύστημα. Αυτό συμβαίνει επειδή το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι ένα δεσμευμένο χώρο και υπολογίζεται πάντα ωςαποτελεσματικήΜέγεθος (Size). Για παράδειγμα, εάν τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μέγεθος ρυθμίζεται έως 500 MB, των οποίων 200 MB χρησιμοποιείται ήδη, και του τρέχοντος ελεύθερου χώρου στον σκληρό δίσκο είναι μόνο 150 MB, ουσιαστικά το μέγεθος είναι 350 MB (200 + 150) δεν 500 MB. Με άλλα λόγια, το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης δεδομένων είναι πάντα περιορίζεται από το διαθέσιμο ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο. Ειδικότερα, λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Όταν μια δεδομένη σκληρός δίσκος έχει μικρότερο από 80 MB ελεύθερο χώρο που απομένει, επαναφορά συστήματος εκκαθαρίζει στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων προς τα κάτω σε 75 τοις εκατό του μεγέθους ή εκκαθαρίζει σημείο επαναφοράς τουλάχιστον μία (Αυτό συμβαίνει αν ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων είναι ήδη κάτω από το 75 τοις εκατό). Η επαναφορά συστήματος δεν διακόπτει τη δημιουργία του σημείου επαναφοράς. Συνεχίζει να δημιουργήσετε σημεία ελέγχου ανενεργού χρόνου ως χρόνου απαιτήσεις και διατηρεί εκκαθάριση σε ένα μικρό, πρώτα ανάληψη βάση (FIFO), με τις απαιτήσεις χώρου.
  • Όταν έχει μικρότερη από 50 MB ελεύθερου χώρου στο δίσκο που απομένει για ένα δίσκο, η επαναφορά συστήματος εκκαθαρίζει πλήρως στο χώρο αποθήκευσης δεδομένων και αναστέλλει την επαναφορά συστήματος σε όλες τις μονάδες δίσκου)πάγωμα συνεπή) μέχρι να δημιουργηθεί ξανά ο χώρος στο δίσκο ελάχιστη (200 MB). Στη συνέχεια, η επαναφορά συστήματος επανεκκινεί παρακολούθησης.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτείται 200 MB στη μονάδα δίσκου συστήματος μόνο.
Εάν έχει ανασταλεί κάθε δίσκο, η επαναφορά συστήματος έχει ανασταλεί σε όλους τους δίσκους. Εάν ελέγξετε τις ιδιότητες της επαναφοράς συστήματος περιβάλλον χρήστη (UI), εμφανίζει τις μονάδες δίσκου, όπως ανασταλεί. Η αιτία αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι, εάν η επαναφορά συστήματος εκτελεί μια ανεξάρτητη διακόπτοντας (πάγωμα) και, στη συνέχεια, εκτελέστε μια επαναφορά, θα επαναφέρετε ορισμένες μονάδες αλλά όχι άλλους εάν ο τελικός χρήστης δεν απενεργοποίηση ρητά αυτές τις μονάδες δίσκου. Αυτό το σενάριο θα τοποθετήσετε το σύστημα σε μια πολύ ασυνεπή κατάσταση, ειδικά αν πρόκειται να εγκαταστήσετε προγράμματα σε μια μονάδα δίσκου που δεν ανήκει στο σύστημα. If you try to start System Restore when it is in the suspended state, you receive the following warning message:
System Restore is suspended on Driveγράμμα_μονάδας_δίσκου (Unable to read drive drive letter)because there is not enough disk space available. To restart System Restore, free at least 200 MB of disk space. Do you want to start Disk Cleanup to free more disk space now?
When the computer begins to get low on disk space, you receive a pop-out balloon warning in the System Tray (Systray), alerting you that your computer is running low, or is out of, disk space, as the thresholds are approached (which are 200 MB, 80 MB, and 50 MB, respectively). If you click the balloon, the Disk CleanUp utility (DCU) is automatically started in an attempt to free up additional disk space. If the space freed is not sufficient, you receive one of the warning messages listed in the following sections of this article. At that point, you have the opportunity to start the Add/Remove Programs utility to uninstall some programs and create more space on the hard disk.

You receive "low disk space" warning messages from Disk Cleanup when your disks become low on space and System Restore protection is at risk. If you choose to ignore the messages at the 200 MB threshold and become critically low on disk space, you will continue to receive the messages and warning messages at approximately 80 MB and 50 MB of free disk space.

On non-system drives, you receive the warning, but not the additional warnings, after starting DCU.

Balloon Messages

You will receive various balloon messages regarding disk space. These include the following.
At 200 MB of free disk space:
Low Disk Space

You are running out of disk space on Local Disk (γράμμα_μονάδας_δίσκου (Unable to read drive drive letter)). To free space on this drive by deleting old or unnecessary files, click here...
At 80 MB and 50 MB of remaining free disk space:
Low Disk Space

You are running very low on disk space on Local Disk (γράμμα_μονάδας_δίσκου (Unable to read drive drive letter)).To free space on this drive by deleting old or unnecessary files, click here...

Warning Messages

You will receive various warning messages regarding disk space. These include the following.

At 200-MB threshold of free disk space:
Your Windows drive has only (amountMB) of free disk space available.
It is recommended to have at least a minimum of 200 MB free on your Windows drive to ensure system reliability. You can free even more disk space by removing programs that you do not use.

Would you like to do that now?
At 80-MB threshold of free disk space:
Your Windows Drive has only (amountMB) of free disk space available. This is a critically low amount of disk space.If you do not free at least 200 MB, on this drive, System Restore may not be able to track or undo harmful changes to your computer. You can free even more disk space by removing programs that you do not use.Would you like to do that now?
ΣΗΜΕΙΩΣΗIf the system reaches less than 80 MB of free hard-disk space, and you try to start System Restore, you receive the following message:
Επαναφορά συστήματος (System Restore)

You do not have sufficient free disk space on the system drive (γράμμα_μονάδας_δίσκου (Unable to read drive drive letter):\) to perform a restore. Please free at least 80 MB of disk space on this drive.
Do you want to start Disk Cleanup to free more disk space now?
At the 50-MB threshold of free disk space:
Your Windows Drive has only (amountMB) of free disk space available. This is a critically low amount of disk space. System Restore has suspended tracking changes to your computer because there is not enough disk space available. This means that System Restore will not be able to undo harmful changes if they occur. To reactivate System Restore, free at least 200 MB of disk space. You can free even more disk space by removing programs that you do not use.
Would you like to do that now?
ΣΗΜΕΙΩΣΗIf you ignore the warning, the next time that you try to start System Restore, you receive the following message:
System Restore is suspended because there is not enough disk space available on the system drive (γράμμα_μονάδας_δίσκου (Unable to read drive drive letter)). To restart System Restore, ensure that at least 200 MB of free disk space are available on this drive.
Do you want to start Disk Cleanup to free more disk space now?
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα Επαναφορά συστήματος, κάντε κλικ στο παρακάτω αριθμούς άρθρων για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
299904Η λειτουργία του βοηθητικού προγράμματος Επαναφορά Συστήματος (System Restore) ενδέχεται να ανασταλεί σε μια μονάδα δίσκου συστήματος ακόμα κι αν υπάρχει αρκετός χώρος στο δίσκο
295659Το κλειδιών και τιμών μητρώου του συστήματος, επαναφορά βοηθητικών προγραμμάτων

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 300044 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 02:57:55 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB300044 KbMtel
Σχόλια