Δεν μπορείτε να κάνετε αποστολή ή λήψη μηνυμάτων SMTP από συγκεκριμένους τομείς του Internet στα προγράμματα Exchange 2000 Server, Exchange Server 2003 και Small Business Server 2003

Συμπτώματα
Αυτό το άρθρο αποτελεί συνένωση των ακόλουθων άρθρων που ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν: 322358, 840468 και 924235

Κατά την προσπάθειά σας να κάνετε αποστολή ή λήψη μηνυμάτων σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server ή MIcrosoft Windows Small Business Server 2003, αντιμετωπίζετε ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Ο διακομιστής Exchange δεν αποδέχεται μηνύματα SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) από συγκεκριμένους τομείς στο Internet.
 • Ο διακομιστής Exchange δεν είναι σε θέση να παραδόσει μηνύματα SMTP σε συγκεκριμένους τομείς στο Internet.
Εάν δημιουργήσετε ένα ερώτημα DNS (Domain Name System), ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι ο διακομιστής Exchange που στέλνει το μήνυμα SMTP δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί. Εάν χρησιμοποιήσετε μια ανίχνευση της Εποπτείας δικτύου (Network Monitor), ίσως παρατηρήσετε ότι υπάρχουν ερωτήματα NBT πριν από την αποσύνδεση του διακομιστή Exchange.

Ο αποστολέας ενδέχεται να λάβει την ακόλουθη έκθεση μη παράδοσης (NDR), η οποία περιέχει τον κωδικό σφάλματος 5.5.0. Αυτός ο κωδικός υποδηλώνει γενική αποτυχία SMTP.
> Your message did not reach some or all of the intended recipients.> >    Subject:	>    Sent:	5/24/01 6:41 PM> > The following recipient(s) could not be reached:> > user@destination.com on 5/24/01 6:41 PM> Your mail system could not find a way to successfully communicate with the destination system. Please notify your administrator. <Server.source.com> #5.5.0					
Σημείωση Ενδέχεται να εμφανιστεί ο ακόλουθος κωδικός σφάλματος: Η συναλλαγή #5.5.4 απέτυχε.

Επιπλέον, το πρόγραμμα Προβολής Συμβάντων (Event Viewer) των Windows στο διακομιστή Exchange που στέλνει το μήνυμα ενδέχεται να περιέχει ένα συμβάν 4000 ή 4001 παρόμοιο με το ακόλουθο:

Τύπος συμβάντος: Προειδοποίηση
Προέλευση συμβάντος: MSExchangeTransport
Αναγνωριστικό συμβάντος: 4000
Περιγραφή: Η παράδοση του μηνύματος στον απομακρυσμένο τομέα 'destination.com ' απέτυχε για τον ακόλουθο λόγο: Σφάλμα πρωτοκόλλου SMTP

(Event Type: Warning
Event Source: MSExchangeTransport
Event ID: 4000
Description: Message delivery to the remote domain ' destination.com ' failed for the following reason: SMTP protocol error)

Αιτία
Συνήθως, το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται όταν ο διακομιστής προορισμού SMTP εκτελεί αντίστροφη αναζήτηση και ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Η διεύθυνση IP δεν ταιριάζει με το όνομα τομέα που χρησιμοποιείται στη διεύθυνση επιστροφής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δεν υπάρχει εγγραφή PTR ή δεν είναι έγκυρη για τη διεύθυνση IP του διακομιστή SMTP προορισμού.
Για παράδειγμα, εξετάστε το ακόλουθο σενάριο. Το όνομα τομέα που χρησιμοποιείται στη διεύθυνση επιστροφής του μηνύματος είναι source.com. Στέλνετε το μήνυμα σε διαφορετικό τομέα. Ο διακομιστής SMTP προορισμού εκτελεί, στη συνέχεια, αντίστροφη αναζήτηση στο εισερχόμενο μήνυμα. Εάν η εγγραφή PTR για τον τομέα source.com δεν υπάρχει ή δεν είναι σωστή, ο διακομιστής SMTP προορισμού δεν παραδίδει το μήνυμα.

Σημείωση Εάν ο προσαρμογέας δικτύου που είναι συνδεδεμένος στο Internet χρησιμοποιεί μια δυναμική διεύθυνση IP, ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Exchange Server για να δρομολογήσετε την αλληλογραφία από τον τομέα source.com μέσω μιας σύνδεσης SMTP με έναν έξυπνο κεντρικό υπολογιστή.

Σημείωση Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Exchange server ώστε να απορρίπτει τις εισερχόμενες συνδέσεις, καθορίζοντας ένα όνομα τομέα στον εικονικό διακομιστή SMTP. Μόλις γίνει αυτό, οι αντίστροφες αναζητήσεις εκτελούνται σε όλες τις προσπάθειες σύνδεσης. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στην ενότητα Έλεγχος σύνδεσης (Connection Control) της καρτέλας Πρόσβαση (Access) όταν κάνετε κλικ στον εικονικό διακομιστή SMTP και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Βεβαιωθείτε ότι οι δημόσιες εγγραφές DNS που φιλοξενούνται στο διακομιστή DNS είναι σωστές. Στο διακομιστή DNS, εξετάστε τα ακόλουθα:
  • Πρέπει να έχετε μια εγγραφή MX για τον τομέα σας, η οποία να παραπέμπει σε μια έγκυρη εγγραφή A (Host). Για παράδειγμα, η εγγραφή MX για τον source.com παραπέμπει στο mail.source.com. Το mail.source.com είναι ένας έγκυρος διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή A (Host) παραπέμπει σε μια έγκυρη διεύθυνση IP. Για παράδειγμα, βεβαιωθείτε ότι τοmail.source.com παραπέμπει στο 209.54.61.76. Αυτή είναι η σωστή δημόσια διεύθυνση IP για το διακομιστή του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.
 2. Για κάθε διακομιστή SMTP ή υπολογιστή με Exchange Server, ο οποίος αποστέλλει εξερχόμενο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Internet, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια έγκυρη εγγραφή PTR για τη δημόσια διεύθυνση IP αυτού του διακομιστή SMTP ή του υπολογιστή με Exchange Server. Αυτή μπορεί να είναι ένα τείχος προστασίας, ένας δρομολογητής ή μια άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση των πληροφοριών του τομέα σας σε μια διεύθυνση ΙΡ, η οποία είναι ορατή από τους κεντρικούς διακομιστές στο Internet.

  Για παράδειγμα, ο υπολογιστής σας με Exchange Server βρίσκεται πίσω από ένα τείχος προστασίας με εσωτερική IP 10.10.10.1 και το τείχος προστασίας έχει εξωτερική IP 4.3.2.1.

  Όταν ο υπολογιστής με Exchange Server κάνει αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον τομέα source.comμέσω του τείχους προστασίας, ο διακομιστής παραλαβής αλληλογραφίας βλέπει ότι η διεύθυνση ΙΡ 4.3.2.1 συνδέεται για επικοινωνία SMTP. Ο διακομιστής παραλαβής αλληλογραφίας εκτελεί αντίστροφη αναζήτηση DNS σε αυτή τη διεύθυνση IP και όχι απαραίτητα στην εγγραφή MX. Ο διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να βρει μια εγγραφή PTR για το 4.3.2.1, η οποία να παραπέμπει σε μια έγκυρη εγγραφή κεντρικού υπολογιστή του τομέα source.com .
Περισσότερες πληροφορίες
Η αντίστροφη αναζήτηση προκαλεί πρόσθετη επιβάρυνση στους διακομιστές, αλλά χρησιμοποιείται συνήθως για την αποτροπή της λήψης ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) σε περιβάλλοντα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή SMTP έτσι ώστε να εκτελεί αντίστροφες αναζητήσεις σε εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό εξασφαλίζει ότι η διεύθυνση IP και το έγκυρο όνομα τομέα (Fully Qualified Domain Name - FQDN) του διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα ταιριάζουν με το όνομα τομέα του αποστολέα.

Οι διακομιστές αλληλογραφίας ορισμένων τομέων του Internet απαιτούν τη δημιουργία μιας έγκυρης εγγραφής PTR, η οποία να παραπέμπει τη διεύθυνση IP του διακομιστή αποστολής στο πεδίο ονομάτων του τοπικού τομέα SMTP. Ορισμένες φορές, αυτοί οι διακομιστές αλληλογραφίας απαιτούν αυτή η εγγραφή PTR να ταιριάζει με το πραγματικό FQDN του Εικονικού διακομιστή SMTP στο Exchange. Συνήθως, η εγγραφή αυτή είναι η MX. Σε αυτούς τους τομείς Internet περιλαμβάνονται οι AOL.com, Qwest.net, Mindspring, Earthlink και Hotmail. Για να στείλετε αλληλογραφία σε αυτούς τους τομείς, δημιουργήστε μια έγκυρη εγγραφή PTR ή μια εγγραφή αντίστροφης αναζήτησης στον εξωτερικό διακομιστή ή το διακομιστή DNS στο Internet της εταιρείας σας.

Εάν χρησιμοποιήσετε την εντολή telnet στη θύρα SMTP του διακομιστή προορισμού και, στη συνέχεια, επιχειρήσετε να κάνετε επικοινωνία SMTP, η επικοινωνία θα είναι παρόμοια με την ακόλουθη:
C:\telnet server.destination.com 25 220 mail.destination.com ESMTP Postfix helo source.com 250 mail.destination.com mail from:user@source.com 250 Ok rcpt to:user@destinationdomain.com 554 <user@source.com>: Sender address rejected: Domain not found
Επιπλέον, εάν χρησιμοποιήσετε την εντολή telnet στη θύρα 25 μιας από τις εγγραφές MX της AOL, εμφανίζονται τα εξής:
CDATA[220-rly-ya06.mx.aol.com ESMTP mail_relay_in-ya6.3; Fri, 20 Jan 2006 22:15:42 -05 00 220-America Online (AOL) and its affiliated companies do not 220- authorize the use of its proprietary computers and computer 220- networks to accept, transmit, or distribute unsolicited bulk 220- e-mail sent from the internet. Effective immediately: AOL 220- may no longer accept connections from IP addresses which 220 have no reverse-DNS (PTR record) assigned.
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντίστροφη αναζήτηση DNS για εισερχόμενα μηνύματα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
297412 Η επιλογή "Εκτέλεση αντίστροφης αναζήτησης DNS για εισερχόμενα μηνύματα" (Perform Reverse DNS Lookup for Incoming Messages) αφορά την επίλυση ονόματος κεντρικού υπολογιστή
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές PTR, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
166753 Σφάλμα αντίστροφης αναζήτησης διακομιστή DNS της Microsoft προσθέτει εγγραφή κεντρικού υπολογιστή
322856 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων του DNS ώστε να χρησιμοποιείται με τον Exchange Server
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DNS και τις ζώνες αντίστροφης αναζήτησης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των παραμέτρων μιας σύνδεσης SMTP στον Exchange 2000 και τον Exchange Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
265293 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων της σύνδεσης SMTP στο Exchange
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της θύρας 25 για τον έλεγχο της επικοινωνίας SMTP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
153119 Χρήση της εντολής telnet στη θύρα 25 για έλεγχο της επικοινωνίας SMTP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με παρόμοια προβλήματα στον Microsoft Exchange Server 5.5, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
198981 Τα μηνύματα SMTP δεν παραδίδονται σε συγκεκριμένους τομείς
XCON 5.5.0
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 300171 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 03:17:00 - Αναθεώρηση: 5.6

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbprb KB300171
Σχόλια