Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Το παράθυρο διαλόγου "Σύνδεση διαχειριστή" (Administrator Logon) ενδέχεται να είναι κρυμμένο κάτω από την οθόνη υποδοχής ή μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα "Το σύστημα δεν ήταν δυνατό να σας συνδέσει".

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR300433
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία του μητρώου. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά μητρώου" (Restoring the registry) στο Regedit.exe ή το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά ενός κλειδιού μητρώου" (Restoring a registry key) στο Regedt32.exe.
Συμπτώματα
Το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση διαχειριστή (Administrator Logon) μπορεί να είναι κρυμμένο κάτω από την οθόνη υποδοχής, όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Αυτόματη Σύνδεση Διαχειριστή (AutoAdminLogon) και ο λογαριασμός χρήστη είτε έχει διαγραφεί είτε λείπει.

-ή-

Το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση στα Windows (Log On to Windows) μπορεί να εμφανίζεται με λανθασμένες πιστοποιήσεις μετά την αποτυχία της δυνατότητας Αυτόματης Σύνδεσης (Autologon) και να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το σύστημα δεν ήταν δυνατό να σας συνδέσει. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα χρήστη και ο τομέας είναι σωστά και πληκτρολογήστε πάλι τον κωδικό πρόσβασης. Τα γράμματα των κωδικών πρόσβασης πρέπει να έχουν συμφωνία πεζών-κεφαλαίων.

(The system could not log you on. Make sure your user name and domain are correct, then type your password again. Letters in passwords must be typed using the correct case.)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, επειδή η δυνατότητα Αυτόματης Σύνδεσης (Autologon) επιχειρεί να συνδέσει αυτόματα ένα λογαριασμό χρήστη που δεν υπάρχει. Ο λογαριασμός είτε έχει διαγραφεί είτε έχει καταργηθεί, όμως οι ρυθμίσεις μητρώου για το λογαριασμό είναι ανέπαφες.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να αντιμετωπίσετε το ζήτημα που αφορά το κρυμμένο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση διαχειριστή (Administrator Logon), πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+TAB, για να φέρετε το παράθυρο διαλόγου σε πρώτο πλάνο και να μπορέσετε να συνδεθείτε στον υπολογιστή με έγκυρες πιστοποιήσεις.

Για να αντιμετωπίσετε το άλλο ζήτημα, καταργήστε ή ενημερώστε το κατάλληλο κλειδί μητρώου, εάν απαιτείται η δυνατότητα Αυτόματης Σύνδεσης (Autologon) για έναν υπάρχοντα λογαριασμό. Εάν δεν χρειάζεστε ή δεν θέλετε τη δυνατότητα Αυτόματης Σύνδεσης (Autologon), αλλάξτε τη ρύθμιση της δυνατότητας, ώστε Autologon=0.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
Περισσότερες πληροφορίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά θέματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σας σύστημα. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys and Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe) ή τα θέματα της Βοήθειας (Help) "Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο" (Add and Delete Information in the Registry) και "Επεξεργασία των δεδομένων του μητρώου" (Edit Registry Data) στο Regedt32.exe. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε. Εάν χρησιμοποιείτε Windows NT ή Windows 2000, θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) (ERD).

Τα συμπτώματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο μπορεί να εμφανιστούν, αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Η δυνατότητα Αυτόματη Σύνδεση Διαχειριστή (AutoAdminLogon) είναι ενεργοποιημένη για λογαριασμό διαχειριστή.
  • Ο λογαριασμός για τον οποίο έχει ρυθμιστεί η δυνατότητα Αυτόματη Σύνδεση Διαχειριστή (AutoAdminLogon) είτε έχει διαγραφεί είτε δεν υπάρχει, όμως οι ρυθμίσεις μητρώου για τη δυνατότητα Αυτόματης Σύνδεσης (Autologon) για το λογαριασμό αυτό εξακολουθούν να βρίσκονται στο μητρώο. Τα συμπτώματα προκύπτουν όταν διαγράφετε ένα λογαριασμό για τον οποίον έχει ρυθμιστεί η δυνατότητα Αυτόματης Σύνδεσης (Autologon).
Το μητρώο και οι ρυθμίσεις του είναι οι εξής:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
DefaultDomainName (REG_SZ) : Όνομα υπολογιστή
DefaultUserName (REG_SZ): Όνομα χρήστη (διαχειριστής)
DefaultPassword (REG_SZ): Κωδικός πρόσβασης
AutoAdminLogon (REG_SZ): 1
AutoLogonCount (REG_DWORD) : οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη από το (1)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 300433 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 03:02:41 - Αναθεώρηση: 1.0

  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb σύνδεση παράθυρο αυτόματη διαλόγου διαχειριστής χρήστη λογαριασμός απόκρυψη windowsxp κρυφό KB300433
Σχόλια