Μήνυμα λάθους: Δεν είναι δυνατή η προετοιμασία μιας Σύνδεσης Aπομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, επειδή το λογισμικό σύνδεσης των Windows...

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR300470
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν επιχειρείτε να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση Aπομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας για να επικοινωνήσετε με έναν άλλο υπολογιστή, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν είναι δυνατή η προετοιμασία μιας σύνδεσης Aπομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, επειδή το λογισμικό σύνδεσης των Windows στον απομακρυσμένο υπολογιστή έχει αντικατασταθεί από το μη συμβατό λογισμικό

διαδρομή προς αρχείο αναγνώρισης και ελέγχου ταυτότητας με γραφικά

Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, ζητήστε από το διαχειριστή του απομακρυσμένου υπολογιστή να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή του προγράμματος για μια έκδοση που είναι συμβατή με τα Windows.

(You cannot initiate a Remote Desktop Connection because the Windows logon software on the remote computer has been replaced by incompatible software

path to Graphical Identification and Authentication file

To correct this problem, please have the administrator of the remote computer contact the program vendor for a version that is compatible with Windows.)
Αιτία
Το ζήτημα αυτό είναι δυνατό να προκύψει, αν το αρχείο αναγνώρισης και ελέγχου ταυτότητας με γραφικά (από προεπιλογή, το αρχείο αυτό είναι το Msgina.dll) που είναι εγκατεστημένο στον απομακρυσμένο υπολογιστή δεν είναι συμβατό με την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε το ζήτημα αυτό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του μη συμβατού αρχείου αναγνώρισης και ελέγχου ταυτότητας με γραφικά και ζητήστε πληροφορίες σχετικά με το αν υπάρχει διαθέσιμη κάποια έκδοση του αρχείου που να είναι συμβατή με τα Windows XP ή απεγκαταστήστε το υλικό που αντικατέστησε το αρχείο αναγνώρισης και ελέγχου ταυτότητας με γραφικά.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να προσδιορίσετε τον κατασκευαστή ή το πρόγραμμα που εγκατέστησε το μη συμβατό αρχείο αναγνώρισης και ελέγχου ταυτότητας με γραφικά:
  1. Χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση (Explorer) των Windows για να εντοπίσετε το αρχείο που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου.
  2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Λεπτομερείς πληροφορίες έκδοσης (Detailed Version Information).
gina
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 300470 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 03:04:03 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb kbtool windowsxp απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας λογισμικό μη προετοιμασία συμβατό σύνδεσης KB300470
Σχόλια