Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Επισκόπηση της Απομακρυσμένης βοήθειας στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR300546
Περίληψη
Η Απομακρυσμένη βοήθεια είναι μια τεχνολογία των Windows XP που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες των Windows XP να βοηθούν ο ένας τον άλλον μέσω του Internet. Με αυτό το εργαλείο, ένας χρήστης, που ονομάζεται "ειδικός", μπορεί να προβάλει την επιφάνεια εργασίας κάποιου άλλου χρήστη, του "αρχάριου". Με την άδεια του αρχάριου χρήστη, ο ειδικός μπορεί ακόμα και να ελέγχει από κοινού τον υπολογιστή του αρχάριου για να επιλύει ζητήματα από απόσταση.

Με την Απομακρυσμένη βοήθεια, ένα γραφείο υποστήριξης μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες στο δίκτυο, δυνατότητα γνωστή και ως "Παροχή Απομακρυσμένης βοήθειας" (Offer Remote Assistance). Η δυνατότητα "Παροχή Απομακρυσμένης βοήθειας" (Offer Remote Assistance) περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Μicrosoft (Knowledge Base):
301527 Ρύθμιση παραμέτρων σε υπολογιστές με Windows XP για λήψη προσφορών Απομακρυσμένης βοήθειας
Περισσότερες πληροφορίες

Απαιτήσεις για την Απομακρυσμένη βοήθεια (Remote Assistance) • Ο υπολογιστής τόσο του αρχάριου χρήστη όσο και του ειδικού πρέπει να εκτελεί μια έκδοση των Windows XP ή του Windows .NET Server.
 • Οι υπολογιστές του αρχάριου χρήστη και του ειδικού πρέπει να είναι συνδεδεμένοι σε κοινό δίκτυο. Το Internet μπορεί να λειτουργήσει ως ένα τέτοιο κοινό δίκτυο.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές ρυθμίσεις παραμέτρων δικτύου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  301529 Υποστηριζόμενα σενάρια σύνδεσης για την Απομακρυσμένη βοήθεια (Remote Assistance)
 • Στα Windows XP Home Edition, ο αρχάριος χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί ένα λογαριασμό Owner.
 • Ο αρχάριος χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει ένα αρχείο στον ειδικό. Αυτό μπορεί να γίνει αυτόματα μέσω του Κέντρου Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) χρησιμοποιώντας το Microsoft Outlook Express ή την υπηρεσία Windows Messenger. Επομένως, ο χρήστης πρέπει να έχει εγκαταστήσει το Outlook Express ή το Windows Messenger. Ο αρχάριος χρήστης μπορεί ακόμα να αποθηκεύσει το αρχείο και να το στείλει στον ειδικό χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε άλλο μέσο μεταβίβασης αρχείου.
Σημείωση: Αυτό το άρθρο περιγράφει καταστάσεις Απομακρυσμένης βοήθειας όπου ο αρχάριος χρήστης ξεκινά την περίοδο λειτουργίας της Απομακρυσμένης βοήθειας αποστέλλοντας μια πρόσκληση στον ειδικό. Σε υπολογιστές που βρίσκονται στον ίδιο τομέα, ο ειδικός μπορεί να προσφέρει Απομακρυσμένη βοήθεια στον αρχάριο, παρακάμπτοντας την απαίτηση ο αρχάριος να στείλει πρόσκληση στον ειδικό. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά Απομακρυσμένης βοήθειας κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
301527 Ρύθμιση παραμέτρων σε υπολογιστές με Windows XP για λήψη προσφορών Απομακρυσμένης βοήθειας

Αποστολή πρόσκλησης για Απομακρυσμένη βοήθεια 1. Ανοίξτε το Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support).
 2. Στην περιοχή Άλλες πηγές βοήθειας (Ask for Assistance), κάντε κλικ στην επιλογή Προσκαλέστε ένα φίλο να συνδεθεί στον υπολογιστή σας με Απομακρυσμένη βοήθεια (Invite a friend to connect to your computer with Remote Assistance).
 3. Θα εμφανιστεί η σελίδα "Απομακρυσμένη βοήθεια" (Remote Assistance). Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση άλλου χρήστη για βοήθεια (Invite someone to help you).
 4. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές για την αποστολή πρόσκλησης για Απομακρυσμένη βοήθεια: η υπηρεσία Windows Messenger, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή η αποθήκευση πρόσκλησης ως αρχείου. Επιλέξτε μία από τις τρεις επιλογές και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες. Με τη μέθοδο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της Αποθήκευσης πρόσκλησης ως αρχείου, δίνεται η ευκαιρία στον αρχάριο να προστατέψει την περίοδο λειτουργίας με κωδικό πρόσβασης. Ο αρχάριος πρέπει να επιλέξει επίσης μια χρονική περίοδο μετά την οποία θα λήξει αυτόματα η πρόσκληση. Ο αρχάριος μπορεί να προκαλέσει τη λήξη οποιασδήποτε πρόσκλησης οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στη σύνδεση Προβολή κατάστασης πρόσκλησης (View invitation status) στη σελίδα της Απομακρυσμένης βοήθειας που αναφέρεται στο Βήμα 3.
 5. Όταν ο ειδικός λάβει την πρόσκληση, θα του ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης που έχει ορίσει ο αρχάριος. Αφού εισαγάγει αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, ο ειδικός μπορεί να ξεκινήσει την περίοδο λειτουργίας της Απομακρυσμένης βοήθειας
 6. Όταν ο ειδικός ξεκινήσει την περίοδο λειτουργίας, ο υπολογιστής του αρχάριου θα επαληθεύσει τον κωδικό πρόσβασης που θα πληκτρολογήσει ο ειδικός.
 7. Ο υπολογιστής του αρχάριου θα ελέγξει επίσης αν η πρόσκληση που χρησιμοποίησε ο ειδικός είναι μια έγκυρη πρόσκληση και αν εξακολουθεί να είναι ακόμα ανοιχτή.
 8. Εάν η πρόσκληση είναι ανοιχτή και ο κωδικός πρόσβασης σωστός, ο αρχάριος θα λάβει ειδοποίηση ότι ο ειδικός θέλει να ξεκινήσει την περίοδο λειτουργίας τώρα και θα ζητηθεί από τον αρχάριο να ξεκινήσει την περίοδο Απομακρυσμένης βοήθειας.
 9. Εάν ο αρχάριος ξεκινήσει την περίοδο λειτουργίας, στον υπολογιστή του αρχάριου θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Συνομιλία αρχάριου στην Απομακρυσμένη βοήθεια (Remote Assistance Novice chat) ενώ στον υπολογιστή του ειδικού θα ανοίξει η κονσόλα "Απομακρυσμένη βοήθεια ειδικού" (Remote Assistance Expert). Στο σημείο αυτό, ο ειδικός μπορεί να δει τα πάντα στον υπολογιστή του αρχάριου σε πραγματικό χρόνο.
 10. Στο σημείο αυτό, ο ειδικός μπορεί να ζητήσει να αναλάβει τον έλεγχο του υπολογιστή του αρχάριου, κάνοντας κλικ στο κουμπί Λήψη ελέγχου (Take Control) στην κονσόλα του ειδικού. Με τον τρόπο αυτό αποστέλλεται ένα μήνυμα στον υπολογιστή του αρχάριου και τον ειδοποιεί ότι ο ειδικός ζητά να αναλάβει τον έλεγχο του υπολογιστή. Το μήνυμα παρέχει τις εξής τρεις μεθόδους με τις οποίες ο αρχάριος μπορεί να μην επιτρέψει στον ειδικό να αναλάβει τον έλεγχο του υπολογιστή του:
  Πιέστε το πλήκτρο ESC.
  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο C.
  Κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή ελέγχου (Stop Control) δίπλα από το παράθυρο συνομιλίας του αρχάριου.
 11. Σε περίπτωση που ο αρχάριος επιλέξει να μεταβιβάσει τον έλεγχο του υπολογιστή στον ειδικό, ο αρχάριος και ο ειδικός θα μοιράζονται από κοινού τον έλεγχο του πληκτρολογίου και του ποντικιού. Είναι καλύτερα ο αρχάριος να μην μετακινεί το ποντίκι ή να μην πληκτρολογεί όταν ο ειδικός έχει τον έλεγχο, επειδή η περίοδος λειτουργίας ανταποκρίνεται στα δεδομένα εισόδου και των δύο χρηστών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ασταθή συμπεριφορά του ποντικιού. Εάν ο αρχάριος διακόψει τον έλεγχο, η περίοδος λειτουργίας της Απομακρυσμένης βοήθειας συνεχίζεται και ο ειδικός εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να βλέπει την επιφάνεια εργασίας του αρχάριου.

Επισκόπηση των μεθόδων αποστολής της πρόσκλησηςWindows Messenger

Οι χρήστες της υπηρεσίας Windows Messenger μπορούν να προσκαλέσουν μια επαφή για να τους βοηθήσει, χρησιμοποιώντας την Απομακρυσμένη βοήθεια. Η υπηρεσία Windows Messenger είναι η προτιμότερη μέθοδος για την αποστολή πρόσκλησης Απομακρυσμένης βοήθειας, για τους εξής λόγους:
 • Η υπηρεσία Windows Messenger λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα ο αρχάριος να γνωρίζει εάν ο ειδικός είναι συνδεδεμένος.
 • Η υπηρεσία Windows Messenger παρέχει πρόσθετους τρόπους, ώστε οι υπολογιστές του αρχάριου και του ειδικού να εντοπίζουν ο ένας τον άλλον μέσω του Internet. Αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται όταν οι υπολογιστές δεν βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο ή επιχειρούν να συνδεθούν μέσω του Internet μέσω τείχους προστασίας ή μηχανισμού NAT.Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  301529 Υποστηριζόμενα σενάρια σύνδεσης για την Απομακρυσμένη βοήθεια (Remote Assistance)
Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Windows Messenger δεν χρειάζεται να ανοίξετε το Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center). Μπορείτε ακόμα να στείλετε την πρόσκληση ανοίγοντας την υπηρεσία Windows Messenger και στη συνέχεια ακολουθώντας τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Αποστολή πρόσκλησης (Send an Invitation).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για να ξεκινήσει η Απομακρυσμένη βοήθεια (To Start Remote Assistance).
 3. Κάντε κλικ στην επαφή που επιθυμείτε για την Απομακρυσμένη βοήθεια.
Η επαφή που επιλέξατε θα λάβει ένα μήνυμα που ζητά μια περίοδο λειτουργίας της Απομακρυσμένης βοήθειας και ο ειδικός έχει τη δυνατότητα να κάνει κλικ στο κουμπί Αποδοχή (Accept) ή Απόρριψη (Decline).

Μια περίοδος λειτουργίας της Απομακρυσμένης βοήθειας μπορεί να ξεκινήσει επίσης μέσα από την υπηρεσία Windows Messenger, κάνοντας κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε μια επαφή, στη συνέχεια κάνοντας κλικ στην επιλογή Πρόσκληση (Invite) και τέλος κάνοντας κλικ στην επιλογή Για να ξεκινήσει η Απομακρυσμένη βοήθεια (To Start Remote Assistance).

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η Απομακρυσμένη βοήθεια μπορεί να βοηθήσει τον αρχάριο να συντάξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να το στείλει στον ειδικό. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιέχει ένα συνημμένο με την πρόσκληση. Όταν ο ειδικός ανοίξει το συνημμένο, θα του ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης, με την προϋπόθεση ότι ο αρχάριος έχει καθορίσει κωδικό πρόσβασης, και η διαδικασία θα συνεχιστεί όπως εξηγείται στην ενότητα "Αποστολή πρόσκλησης για Απομακρυσμένη βοήθεια".

Η Απομακρυσμένη βοήθεια χρησιμοποιεί το πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει προσδιοριστεί στην καρτέλα Προγράμματα (Programs) της επιλογής Επιλογές Internet (Internet Options). Σε περίπτωση που δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμα οι παράμετροι ενός προγράμματος-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Απομακρυσμένη βοήθεια επιχειρεί να βοηθήσει τον αρχάριο να ρυθμίσει τις παραμέτρους. Για να αλλάξετε το πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα χρησιμοποιήσει η Απομακρυσμένη βοήθεια, από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στην επιλογή "Επιλογές Internet" (Internet Options) και στην καρτέλα Προγράμματα (Programs), αλλάξτε τη ρύθμιση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιλογής σας.

Η Απομακρυσμένη βοήθεια χρησιμοποιεί το Simple MAPI (Simple Mail Advanced Programming Interface) για να βοηθήσει τον αρχάριο να συντάξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ορισμένα προγράμματα-πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν υποστηρίζουν το Simple MAPI και δεν εμφανίζονται ως μεταξύ των επιλογών στις Επιλογές Internet (Internet Options) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Αποθήκευση πρόσκλησης ως αρχείου

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα-πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αρχάριου δεν υποστηρίζει το Simple MAPI ή σε περίπτωση που ο αρχάριος θέλει να χρησιμοποιήσει άλλον τρόπο μεταφοράς του αρχείου πρόσκλησης στον ειδικό, ο αρχάριος μπορεί να επιλέξει να αποθηκεύσει την πρόσκληση ως αρχείο.

Αυτή η επιλογή επιτρέπει στον αρχάριο να αποθηκεύσει το ίδιο αρχείο που θα είχε δημιουργηθεί και επισυναφθεί αυτόματα σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να αποθηκευθεί στην τοπική μονάδα δίσκου του ή σε κοινόχρηστο στοιχείο του δικτύου. Ο αρχάριος μπορεί στη συνέχεια να επισυνάψει αυτό το αρχείο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν υποστηρίζει το Simple MAPI ή το αρχείο μπορεί να μεταφερθεί σε κοινόχρηστο στοιχείο του δικτύου, σε δισκέτα και ούτω καθ' εξής. Όταν ο ειδικός λάβει το αρχείο, μπορεί να κάνει διπλό κλικ σε αυτό για να ανοίξει την πρόσκληση και να ξεκινήσει την περίοδο λειτουργίας της Απομακρυσμένης βοήθειας.

Επισκόπηση τεχνικών χαρακτηριστικώνΓια μια επισκόπηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της Απομακρυσμένης βοήθειας ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
300692 Περιγραφή της διαδικασίας σύνδεσης με την Απομακρυσμένη Bοήθεια (Remote Assistance)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 300546 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/20/2004 16:39:00 - Αναθεώρηση: 1.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbinfo kbtool αρχάριος messager βοήθειας ταχυδρομείο πρόσκληση απομακρυσμένης ειδικός παροχή συνομιλία δίκτυο ηλεκτρονικό windows βοήθεια αποθήκευση έλεγχος και κέντρο υποστήριξης λειτουργίας xp επαφή απομακρυσμένη συνημμένο περίοδος KB300546
Σχόλια