Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μακροεντολή για την εξαγωγή δεδομένων από ένα γράφημα στο Excel

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:300643
Για την έκδοση αυτού του άρθρου Microsoft Excel 2000, ανατρέξτε στο θέμα213814.
Για ένα Microsoft Excel 98 ή παλαιότερη έκδοση αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα137016.
Περίληψη
Στο Microsoft Excel, μπορείτε να ανακτήσετε δεδομένα από ένα γράφημα, ακόμα και όταν τα δεδομένα βρίσκονται σε ένα εξωτερικό φύλλο εργασίας ή βιβλίο εργασίας. Αυτό είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου το γράφημα δημιουργήθηκε από, ή συνδέεται με ένα άλλο αρχείο που δεν είναι διαθέσιμη ή έχει καταστραφεί με κάποιον τρόπο. Όταν χάνονται τα δεδομένα προέλευσης για ένα γράφημα, τα δεδομένα μπορούν ακόμα να ανακτηθούν από το γράφημα, χρησιμοποιώντας το Microsoft Visual Basic για εφαρμογές μακροεντολή.
Περισσότερες πληροφορίες
Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα, για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Το ακόλουθο δείγμα μακροεντολής τοποθετεί τα δεδομένα προέλευσης του γραφήματος σε ένα φύλλο εργασίας που ονομάζεται "ChartData" του ενεργού βιβλίου εργασίας, αρχή στην πρώτη στήλη και πρώτης γραμμής.
 1. Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο κώδικα μακροεντολής σε ένα φύλλο λειτουργικής μονάδας:
  Sub GetChartValues()  Dim NumberOfRows As Integer  Dim X As Object  Counter = 2  ' Calculate the number of rows of data.  NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values)  Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values"  ' Write x-axis values to worksheet.  With Worksheets("ChartData")   .Range(.Cells(2, 1), _   .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _   Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues)  End With  ' Loop through all series in the chart and write their values to  ' the worksheet.  For Each X In ActiveChart.SeriesCollection   Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name   With Worksheets("ChartData")     .Range(.Cells(2, Counter), _     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _     Application.Transpose(X.Values)   End With   Counter = Counter + 1  NextEnd Sub					
 2. Εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας στο βιβλίο εργασίας και μετονομάστε το σε "ChartData" (χωρίς τα εισαγωγικά).
 3. Επιλέξτε το γράφημα από το οποίο θέλετε να εξαγάγετε τις υποκείμενες τιμές δεδομένων.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το γράφημα είτε μπορούν να ενσωματωθούν, σε ένα φύλλο εργασίας ή σε ένα ξεχωριστό φύλλο γραφήματος.
 4. Εκτέλεση τηςGetChartValuesMacro.

  Τα δεδομένα από το γράφημα τοποθετείται στο φύλλο "ChartData".

Βήματα για τη σύνδεση στο γράφημα με τα δεδομένα που ανακτήθηκαν

Για να κάνετε το γράφημα να είναι αλληλεπιδραστικά με τα δεδομένα που ανακτήθηκαν, πρέπει να συνδέσετε το γράφημα με το νέο φύλλο δεδομένων, αντί να διατηρήσετε τις συνδέσεις στο βιβλίο εργασίας που λείπει ή είναι κατεστραμμένο.
 1. Επιλέξτε το γράφημα και κάντε κλικ σε μια σειρά για να βρείτε το όνομα του φύλλου με το οποίο συνδέεται το γράφημα του βιβλίου εργασίας είναι κατεστραμμένο ή λείπει. Το όνομα του φύλλου εμφανίζεται στον τύπο της σειράς στη γραμμή τύπων.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το όνομα του φύλλου μπορεί να ακολουθήστε το όνομα του βιβλίου εργασίας, που περικλείεται σε αγκύλες, όπως "[Βιβλίο1]", και να προηγείται του θαυμαστικού "!" (θαυμαστικό και απόστροφο "'!") που επισημαίνει την έναρξη μιας αναφοράς κελιού. Το όνομα του φύλλου που περιλαμβάνει μόνο τους χαρακτήρες μεταξύ του συμβόλου κλειστό αγκύλη "]" και το θαυμαστικό (ή απόστροφο και θαυμαστικό). Αφήστε εκτός τυχόν απόστροφο αν είναι αμέσως πριν από το θαυμαστικό, επειδή μια απόστροφο δεν μπορεί να είναι ο τελευταίος χαρακτήρας σε ένα όνομα φύλλου.
 2. Κάντε διπλό κλικ στην καρτέλα του νέου φύλλου που ονομάζεταιChartData.
 3. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχικού φύλλου από το βήμα 1 σε σχέση με επισήμανση "ChartData" και πιέστε το πλήκτρο ENTER. Το όνομα αυτό πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα του φύλλου από το βιβλίο εργασίας είναι κατεστραμμένο ή λείπει.
 4. Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει αυτό το αρχείο με το φύλλο δεδομένων και του γραφήματος, αποθηκεύστε το αρχείο.
 5. Στο Excel 2003 ή του Excel 2002, κάντε κλικ στο κουμπίΣυνδέσειςΣτο διακομιστήΕπεξεργαστείτε τη διαδρομήμενού και στη συνέχεια κάντε κλικΑλλαγή προέλευσης.

  Στο Excel 2007, κάντε κλικ στοDATAκαρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπίΕπεξεργασία συνδέσεωνΣτοConnenctionsομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίΑλλαγή προέλευσης.
 6. ΣτοΑρχείο προέλευσηςπλαίσιο, επιλέξτε τη σύνδεση για να αλλάξετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΑλλαγή προέλευσης.
 7. ΣτοΑλλαγή συνδέσεωνπαράθυρο διαλόγου, επιλέξτε το νέο αρχείο με τα δεδομένα που ανακτήθηκαν και το γράφημα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίOk.
 8. Εάν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους
  Your formula contains an invalid external reference to a worksheet.
  it is likely that the sheet name that you typed in step 3 is not the same as the original. Go back to step 1.
 9. Για ναSource Filebox may now be blank. This indicates that all links point to the active file rather than the missing or damaged file. Κάντε κλικClose (Κλείσιμο).
The chart now references and interacts with the recovered data on the renamed sheet in the active workbook.
link unlink recover corrupt damage repair inf XL2002 XL2003 XL2007

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 300643 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/19/2011 22:04:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB300643 KbMtel
Σχόλια
/html>html>