Περιγραφή της διαδικασίας σύνδεσης με την Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR300692
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα περιεχόμενα του αρχείου πρόσκλησης για Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance) που αποστέλλεται από τον αρχάριο χρήστη στον ειδικό. Το αρχείο αυτό δημιουργείται όταν ο αρχάριος χρησιμοποιεί την επιλογή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email) ή Αποθήκευση πρόσκλησης ως αρχείου (Save invitation as a file) στην "Απομακρυσμένη Βοήθεια" (Remote Assistance). Αυτό το άρθρο δεν εξετάζει τη χρήση της υπηρεσίας Windows Messenger για τη δημιουργία περιόδου λειτουργίας Απομακρυσμένης Βοήθειας (Remote Assistance). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
300546 Επισκόπηση της Απομακρυσμένης βοήθειας στα Windows XP.
Αυτό το άρθρο παρέχει περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Απομακρυσμένης Βοήθειας (Remote Assistance) και υποθέτει ότι εσείς, ο αναγνώστης, έχετε κατανοήσει γενικά τη δυνατότητα της Απομακρυσμένης Βοήθειας (Remote Assistance) όπως εξηγείται στο άρθρο GR300546.
Περισσότερες πληροφορίες
Το αρχείο της πρόσκλησης για Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance) είναι γραμμένο σε γλώσσα XML (Extensible Markup Language) και μπορεί να αναγνωστεί και να υποβληθεί σε επεξεργασία σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad). Τα αρχεία πρόσκλησης για Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance) χρησιμοποιούν την εξής επέκταση:
.MsRcIncident
Στα Windows XP, αυτή η επέκταση σχετίζεται με το "Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης" (Help and Support Center). Όταν ο ειδικός εκτελεί το αρχείο .MsRcIncident, τα Windows ξεκινούν τη Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support), και στη συνέχεια η Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support) μεταφέρει την πληροφορία στην Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance). Στη συνέχεια η Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance) αναλύει το αρχείο και ξεκινά τη διαδικασία προετοιμασίας της περιόδου λειτουργίας Απομακρυσμένης Βοήθειας (Remote Assistance) με τον υπολογιστή του αρχάριου που δημιούργησε το αρχείο.

Σε αυτό το άρθρο, οι όροι "αρχείο .MsRcIncident" και "η πρόσκληση" θα χρησιμοποιηθούν εναλλάξ. Ο όρος "εισιτήριο" αναφέρεται στην καταχώρηση της πρόσκλησης που υπάρχει στον υπολογιστή του αρχάριου.

Ο υπολογιστής του αρχάριου διαθέτει έναν ενσωματωμένο λογαριασμό τοπικού χρήστη που ονομάζεται HelpAssistant. Αυτός ο λογαριασμός είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή και διαθέτει έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης που δημιουργείται τυχαία. Ο λογαριασμός έχει περιορισμένα δικαιώματα και χρησιμοποιείται από τον ειδικό για να συνδεθεί με τον υπολογιστή του αρχάριου κατά την περίοδο λειτουργίας της Απομακρυσμένης Βοήθειας (Remote Assistance).

Ο αρχάριος προσκαλεί τον ειδικό να συνδεθεί με τον υπολογιστή

Όταν ο υπολογιστής του αρχάριου δημιουργήσει το αρχείο πρόσκλησης, οι ακόλουθες ενέργειες πραγματοποιούνται:
 • Ο λογαριασμός HelpAssistant ενεργοποιείται.
 • Δημιουργείται μια καταχώρηση στον πίνακα του αρχάριου.
 • Οι ακόλουθες πληροφορίες λαμβάνονται από τον υπολογιστή του αρχάριου: Πληροφορίες για IP και ρύθμιση παραμέτρων του ονόματος του υπολογιστή συμπεριλαμβανομένης της αντιστοίχισης της θύρας που κάνει την αίτηση από οποιοδήποτε διακομιστή UPnP NAT (Universal Plug-and-Play Network Address Translation) σε όλα τα περιβάλλοντα εργασίας στον υπολογιστή του αρχάριου. Εάν υπάρχει διακομιστής UPnP NAT, αυτός ανταποκρίνεται με την εξωτερική διεύθυνση IP και έναν αριθμό θύρας που έχει κρατηθεί για τον υπολογιστή του αρχάριου. Ο διακομιστής UPnP NAT ξεκινά την αντιστοίχιση στην IP:PORT προς τη θύρα 3389 στον υπολογιστή πελάτη NAT του αρχάριου.

Ο ειδικός εκτελεί το αρχείο πρόσκλησης

Ο ειδικός εκτελεί το αρχείο πρόσκλησης για να ξεκινήσει η περίοδος λειτουργίας της Απομακρυσμένης Βοήθειας (Remote Assistance). Στον υπολογιστή του ειδικού εμφανίζεται ένα μήνυμα που προσκαλεί τον ειδικό να συνδεθεί με τον υπολογιστή του αρχάριου. Η Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance) χρησιμοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο .MsRcIncident για να εμφανιστεί το εξής μήνυμα:
 • Το όνομα που όρισε ο αρχάριος κατά τη δημιουργία της πρόσκλησης, το οποίο εμφανίζεται για να ενημερώσει ή να υπενθυμίσει στον ειδικό ποιος υπέβαλλε την πρόσκληση:
  USERNAME="Kim Abercrombie"
 • Εάν ορίστηκε κωδικός πρόσβασης ή όχι από τον αρχάριο κατά τη δημιουργία της πρόσκλησης:
  RCTICKETENCRYPTED="1"
 • Ο χρόνος ο οποίος ορίστηκε τη στιγμή της δημιουργίας για να λήξει η πρόσκληση. Ο αρχάριος μπορεί να προκαλέσει τη λήξη οποιασδήποτε πρόσκλησης ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τη σελίδα "Προβολή κατάστασης πρόσκλησης" (View invitation status):
  DTStart="992646863" and DTLength="60"
USERNAME="Kim Abercrombie"

Το όνομα που θα χρησιμοποιηθεί υπάρχει στο πεδίο USERNAME όπως στο προαναφερόμενο παράδειγμα όπου Kim Abercrombie είναι το όνομα του αρχάριου που ορίζεται κατά τη δημιουργία της πρόσκλησης.

Σημείωση: Όταν ο αρχάριος δημιουργήσει την πρόσκληση, η Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance) συμπληρώνει ξανά το πλαίσιο Εισαγάγετε το όνομά σας (Enter your name) με το τρέχον όνομα προφίλ. Ο αρχάριος μπορεί να αλλάξει το όνομα αυτό.

RCTICKETENCRYPTED="1"

Για να προσδιοριστεί εάν θα ζητηθεί κωδικός πρόσβασης από τον ειδικό ή όχι, το "Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης" (Help and Support Center) εξετάζει το πεδίο RCTICKETENCRYPTED. Εάν έχει οριστεί στο "0", δεν θα ζητηθεί κωδικός πρόσβασης από τον ειδικό. Εάν έχει οριστεί στο "1", θα ζητηθεί κωδικός πρόσβασης από τον ειδικό. Ο κωδικός που εισάγει ο ειδικός αποστέλλεται στον υπολογιστή του αρχάριου.

DTStart=="992646863" and DTLength="60"

Η Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance) χρησιμοποιεί τα πεδία DTStart και DTLength για τον υπολογισμό της ώρας λήξης που ορίζεται από τον αρχάριο όταν δημιουργείται η πρόσκληση.

Σημείωση: Αυτή η ώρα θα ρυθμιστεί σύμφωνα με την τοπική ώρα στον υπολογιστή του ειδικού.

Η ώρα λήξης όπως εμφανίζεται στον ειδικό έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα. Ο αρχάριος μπορεί να προκαλέσει τη λήξη της πρόσκλησης ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στην επιλογή Λήξη (Expire) στη σελίδα "Προβολή κατάστασης πρόσκλησης" (View invitation status) στο "Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης" (Help and Support Center). Αυτό προκαλεί τη λήξη του εισιτηρίου στον υπολογιστή του αρχάριου. Παρόλο που το μήνυμα που εμφανίζεται στον ειδικό δείχνει ότι η πρόσκληση είναι ακόμα ανοιχτή όταν επιχειρείται η σύνδεση, ο υπολογιστής του αρχάριου απορρίπτει τη σύνδεση, επειδή το εισιτήριο έχει λήξει.

Εάν ο αρχάριος επιλέξει τη λήξη του εισιτηρίου πριν από την προκαθορισμένη ώρα της πρόσκλησης, η πρόσκληση του ειδικού δεν εμφανίζει την αλλαγή αυτή και το μήνυμα εμφανίζει την αρχική ώρα λήξης που είχε οριστεί κατά τη δημιουργία της πρόσκλησης.

Μπορεί να ανησυχείτε ότι ο ειδικός μπορεί να "ξεγελάσει" τον υπολογιστή του αρχάριου ρυθμίζοντας την ώρα στον υπολογιστή του ειδικού, ωστόσο, αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει. Για να το δείξουμε αυτό, ανατρέξτε στο ακόλουθο σενάριο-παράδειγμα:

Παράδειγμα

Εάν μια πρόσκληση δημιουργήθηκε στο Ντάλας με ώρα λήξης τις 4:00 μ.μ. κεντρική ώρα και ο ειδικός ανοίξει την πρόσκληση από μια τοποθεσία που είναι 1 ώρα πίσω από την ώρα στο Ντάλας, όπως το Πρόβο της Γιούτα, στις 3:35 μ.μ. ώρα Πρόβο (4:35 μ.μ. ώρα Ντάλας), το μήνυμα θα δείχνει ότι το εισιτήριο έχει λήξει επειδή θα είναι 4:35 μ.μ. στο Ντάλας και ο υπολογιστής του αρχάριου θα έχει ορίσει την κατάσταση του εισιτηρίου ότι "Έχει λήξει".

Εάν ο ειδικός στη Γιούτα ρύθμιζε το ρολόι του συστήματος στον υπολογιστή με τρόπο ώστε το μήνυμα πρόσκλησης να μην εμφανίζεται ότι έχει λήξει στον υπολογιστή του ειδικού, ο ειδικός θα μπορεί να επιχειρήσει σύνδεση με τον αρχάριο. Όταν ο υπολογιστής του αρχάριου λάβει την προσπάθεια, αμέσως θα απορρίψει την έναρξη της περιόδου λειτουργίας Απομακρυσμένης Βοήθειας (Remote Assistance). Δεν απαιτείται αλληλεπίδραση του χρήστη στον υπολογιστή του αρχάριου όταν συμβεί αυτό.

Έναρξη της περιόδου λειτουργίας της Απομακρυσμένη Βοήθειας (Remote Assistance)

Όταν ο ειδικός κάνει κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), η Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance) καλεί τα API της "Βοήθειας και υποστήριξης" (Help and Support) για την έναρξη της περιόδου λειτουργίας. Η Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support) βασίζεται στις υπηρεσίες Terminal Services για τη διαπραγμάτευση της περιόδου λειτουργίας. Το Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) δίνει το αρχείο πρόσκλησης της Απομακρυσμένης Βοήθειας (Remote Assistance) στις υπηρεσίες Terminal Services. Οι υπηρεσίες Terminal Services χρησιμοποιούν την πληροφορία που λαμβάνει στο πεδίο RCTICKET για να διαπραγματευτεί μια σύνδεση με τις υπηρεσίες Terminal Services στον υπολογιστή του αρχάριου.

Το πεδίο RCTICKET περιέχει λίστα όλων των διευθύνσεων IP στον υπολογιστή του αρχάριου την ώρα της δημιουργίας των προσκλήσεων με αριθμό θύρας στη μορφή IP:PORT.

Η Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance) χρησιμοποιεί τη διαχείριση UPnP NAT, η οποία δίνει τη δυνατότητα στην Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance) να λειτουργεί όταν ο αρχάριος της "Απομακρυσμένης Βοήθειας" (Remote Assistance) βρίσκεται πίσω από μια συσκευή ΝΑΤ συμβατή με το UPnP.

Η "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (Internet Connection Sharing) των Windows XP είναι η μόνη λύση NAT που είναι συμβατή με το UPnP. Παράδειγμα

Σημείωση: Το ακόλουθο κείμενο αναδιπλώνεται μόνο για λόγους ανάγνωσης.
  RCTICKET="65538,1,128.54.161.5:3389;kim.redmond.microsoft.com:  3389;10.0.0.5:3389,5UACB9zFYZnq5tcVDHA=,Aujb46Sne5TByHUYLgGYO2oavzR+ZPBvhOo/OkTN5GI=,  SolicitedHelp,50dQeOP0esX18JQjTVzkC/fmJFj/XxsB5DcbU8hk5k6nk+QegA03gA==,  eS69KnKxOHg2wZtNCkm4ixs8AuI="				
65538,1: Αυτό είναι για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση και σημαίες.

128.54.161.5:3389;kim.redmond.microsoft.com:3389;10.0.0.5:3389: Πρόκειται για μια λίστα των διευθύνσεων IP και των αριθμών των θυρών που υπήρχαν στον υπολογιστή του αρχάριου την ώρα που δημιουργήθηκε το αρχείο της πρόσκλησης.

Οι υπηρεσίες Terminal Services ξεκινούν την επιχείρηση σύνδεσης με την πρώτη διασύνδεση της λίστας, σε αυτήν την περίπτωση το 1128.54.161.5:3389. Εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση σε 30 δευτερόλεπτα, οι υπηρεσίες Terminal Services θα μεταβούν στην επόμενη διασύνδεση, kim.redmond.microsoft.com:3389 και, τελικά οι υπηρεσίες Terminal Services θα προσπαθήσουν να συνδεθούν με τη 10.0.0.5:3389.

Εάν αυτή η σύνδεση δεν είναι επιτυχής, οι υπηρεσίες Terminal Services θα ενημερώσουν τις "Υπηρεσίες Βοήθειας και υποστήριξης" (Help and Support Services), οι οποίες με τη σειρά τους θα ενημερώσουν την Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance) που εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα:
Απομακρυσμένη Βοήθεια

Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με την Απομακρυσμένη Βοήθεια. Ίσως θα έπρεπε να ελέγξετε ζητήματα δικτύου ή το εάν η πρόσκληση έληξε ή ακυρώθηκε από το πρόσωπο που την έστειλε.

[OK]

(Remote Assistance

A Remote Assistance connection could not be established. You may want to check for network issues or determine if the invitation expired or was cancelled by the person who sent it.

[OK] )
Οι υπηρεσίες Terminal Services στον υπολογιστή του ειδικού δίνουν τα πιστοποιητικά για το λογαριασμό HelpAssistant στο GINA του υπολογιστή του αρχάριου. Εάν τα πιστοποιητικά γίνουν αποδεκτά, ο ειδικός συνδέεται στον υπολογιστή του αρχάριου χρησιμοποιώντας το λογαριασμό HelpAssistant.
Η Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance) εμφανίζει ένα μήνυμα που ρωτά τον αρχάριο εάν θέλει να ξεκινήσει εκείνη τη στιγμή η περίοδος λειτουργίας της "Απομακρυσμένης Βοήθειας" (Remote Assistance) με τον ειδικό. Εάν ο αρχάριος είναι συνδεδεμένος σε πολλαπλές περιόδους λειτουργίας, σε κάθε μία από αυτές εμφανίζεται αυτή η ερώτηση.


Πριν να επιτραπεί στον ειδικό να συνδεθεί με τον υπολογιστή του αρχάριου, ελέγχονται οι ρυθμίσεις της Πολιτικής ομάδας. Εάν οι πολιτικές δεν επιτρέπουν στον αρχάριο να λαμβάνει Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance), η σύνδεση απορρίπτεται.
Εάν πληρούνται όλα τα πιστοποιητικά, δημιουργείται η περίοδος λειτουργίας της Απομακρυσμένης Βοήθειας (Remote Assistance) με το πρωτόκολλο RDP και τη Θύρα 3389 μέσω των υπηρεσιών Terminal Services στους υπολογιστές του αρχάριου και του ειδικού.

Στο σημείο αυτό ο ειδικός μπορεί να δει μόνο την επιφάνεια εργασίας του αρχάριου. Ο ειδικός πρέπει να ζητήσει να αναλάβει τον έλεγχο του υπολογιστή του αρχάριου και ο αρχάριος πρέπει να επιτρέψει τον έλεγχο κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ναι" (Yes) στην αντίστοιχη ερώτηση. Εάν ο αρχάριος θέλει να ξαναπάρει τον έλεγχο οποιαδήποτε στιγμή κατά την περίοδο λειτουργίας, μπορεί να πιέσει το πλήκτρο ESC.

Όταν λήξει το εισιτήριο


Η Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance) διατηρεί έναν πίνακα με όλα τα ανοιχτά εισιτήρια στην ομάδα μητρώου HKEY_LOCAL_MACHINE. Όταν δεν υπάρχουν ανοιχτά εισιτήρια, η Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance) απενεργοποιεί το λογαριασμό HelpAssistant. Η Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance) απενεργοποιεί επίσης οποιαδήποτε αντιστοίχιση θύρας σε συσκευές ΝΑΤ συμβατές με το UPnP.

Το εισιτήριο λήγει αυτόματα όταν λήξει το χρονικό όριο. Ένας χρήστης που είναι μέλος τους ομάδας Owner ή Administrator στον υπολογιστή του αρχάριου μπορεί επίσης να προκαλέσει τη λήξη του εισιτηρίου ανά πάσα στιγμή εκτελώντας τα ακόλουθα βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance).
 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή κατάστασης πρόσκλησης (View invitation status).
 4. Επιλέξτε το ανοιχτό εισιτήριο που θέλετε να λήξει.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Λήξη (Expire).
Όταν ένα εισιτήριο είναι σε κατάσταση λήξης, όλα τα αρχεία πρόσκλησης που χρησιμοποιούνται για σύνδεση με τον υπολογιστή του αρχάριου αποτυγχάνουν και δεν εμφανίζεται μήνυμα ή δεν πραγματοποιείται σύνδεση, για να ενημερωθεί ο αρχάριος ότι η Απομακρυσμένη Βοήθεια (Remote Assistance) έχει απορρίψει ένα εισιτήριο που έχει λήξει.
Eigenschaften

Artikelnummer: 300692 – Letzte Überarbeitung: 12/03/2007 03:17:00 – Revision: 6.2

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbinfo KB300692
Feedback