Περιγραφή της επιλογής "Επαναφορά προγραμμάτων Εκκίνησης" (Restore Startup Programs) που χρησιμοποιείται κατά την αναβάθμιση σε Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει την επιλογή Επαναφορά προγραμμάτων εκκίνησης (Restore Startup Programs) που είναι διαθέσιμη υπό ορισμένες συνθήκες στο βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος της Microsoft (Msconfig.exe).
Περισσότερες πληροφορίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως να απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Όταν κάνετε αναβάθμιση του υπολογιστή σας από Microsoft Windows 98 σε Windows XP και συνδέεστε στον υπολογιστή σας για πρώτη φορά, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) απενεργοποιεί όλα τα αρχεία προγράμματος (όλα τα αρχεία .lnk και .exe), καταργώντας τα από τον φάκελο "Εκκίνηση" (Startup) και το κλειδί Run στο μητρώο, εκτός από τα "γνωστά σωστά προγράμματα" που δεν καταργούνται.

Η επιλογή Επαναφορά προγραμμάτων εκκίνησης (Restore Startup Programs) βρίσκεται στην καρτέλα Εκκίνηση (Startup) στο βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων συστήματος.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ισχύει μία ή και οι δύο από τις παρακάτω συνθήκες:
  • Μία ή περισσότερες τιμές αναγνωρίστηκαν και μετακινήθηκαν στο κλειδί μητρώου DisabledRunKeys από το κλειδί Run (στο μητρώο).
  • Ένα ή περισσότερα προγράμματα αναγνωρίζονται και μεταφέρονται από τον φάκελο "Εκκίνηση" (Startup) στους δύο απενεργοποιημένους φακέλους "Εκκίνηση" (Startup).
Όταν η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη, εάν την επιλέξετε, ανοίγει το παράθυρο "Αφαίρεση προγραμμάτων εκκίνησης κατά την εγκατάσταση" (Startup Programs Removed During Setup) και εμφανίζεται μια λίστα όλων των προγραμμάτων που έχουν απενεργοποιηθεί, η οποία περιλαμβάνει τις τοποθεσίες επιστροφής τους (όταν είναι ενεργοποιημένες). Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επαναφέρετε ένα ή όλα τα αρχεία που αναφέρονται ως απενεργοποιημένα. Εάν ενεργοποιήσετε όλα τα προγράμματα που αναφέρονται, την επόμενη φορά που θα κάνετε εκκίνηση του βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων συστήματος όλα τα αντικείμενα θα μεταφερθούν στην καρτέλα Εκκίνηση (Startup) και η επιλογή Επαναφορά προγραμμάτων εκκίνησης (Restore Startup Programs) δεν θα είναι διαθέσιμη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς των προγραμμάτων που αναφέρονται ως απενεργοποιημένα και την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να συμβούν, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί στη Γνωσιακή βάση της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
298427 Τρόπος επαναφοράς των απενεργοποιημένων προγραμμάτων εκκίνησης μετά την αναβάθμιση από Windows 98
Οι τιμές που αφαιρούνται από το κλειδί Run μεταφέρονται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\DisabledRunKeys
Κάθε τιμή που βρίσκεται κάτω από αυτό το κλειδί αντιστοιχεί σε ένα αντικείμενο εκτέλεσης (πρόγραμμα) που έχει απενεργοποιηθεί από το πρόγραμμα εγκατάστασης. Η μορφοποίηση για τις τιμές είναι η ίδια με τις αρχικές τιμές στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Όταν επαναφέρετε τις τιμές χρησιμοποιώντας την επιλογή Επαναφορά προγραμμάτων Εκκίνησης (Restore Startup Programs), αυτές μεταφέρονται από την τιμή μητρώου του κλειδιού DisabledRunKeys ξανά στο κλειδί Run.

Τα προγράμματα εκκίνησης μεταφέρονται σε έναν από τους ακόλουθους κρυφούς φακέλους:
  • Systemdrive\Documents and Settings\User \Start Menu\Programs\Disabled Startup Items
  • Systemdrive\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Disabled Startup Items
Αυτοί οι φάκελοι αντιστοιχούν σε προγράμματα που έχουν απενεργοποιηθεί από τους φακέλους εκκίνησης "User" και "All User". Όταν επαναφέρετε αυτά τα προγράμματα χρησιμοποιώντας την επιλογή Επαναφορά προγραμμάτων Εκκίνησης (Restore Startup Programs), επανέρχονται στον αντίστοιχο φάκελο εκκίνησης.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 300886 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 03:11:28 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo KB300886
Σχόλια