Λάθος συνολικό ποσό σε μια υπενθύμιση, αν έχει οριστεί το λογαριασμό εξόδων υπενθύμισης με ΦΠΑ στο Microsoft Dynamics NAV 2009

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3009492
Συμπτώματα
Το συνολικό ποσό σε μια υπενθύμιση είναι λάθος, εάν έχει ρυθμιστεί ο λογαριασμός εξόδων υπενθύμισης με το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στο Microsoft Dynamics NAV 2009. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι τα τέλη υπενθύμισης δεν έχει καταχωρηθεί και ο πελάτης είναι ο πελάτης της ΕΕ. Ακολουθήστε τα βήματα τουαλλαγές κώδικα ενότητα για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη επείγουσα επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV 2009 ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να ακυρωθούν εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν είναι ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Ωστόσο, δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics NAV έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Αυτό περιλαμβάνει υπηρεσίες Microsoft Dynamics NAV εφαρμογή διακομιστή (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι το λογαριασμό χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο "Συνδέσεις βάσης δεδομένων" να αντιστοιχιστεί το αναγνωριστικό ρόλου του "SUPER". Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .
Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τη συγκέντρωση στοιχείων, εκτός αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα κώδικα δοκιμής διορθώνει σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον για να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αλλάξτε τον κωδικό στις ιδιότητες της φόρμας στατιστικά στοιχεία σημειωμάτων υπενθύμισης (437) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ... CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");             ReminderTotal := "Remaining Amount" + "Additional Fee" + "Interest Amount" + "VAT Amount";             CustPostingGr.GET("Customer Posting Group");             VATInterest := 0;             IF ReminderLevel.GET("Reminder Terms Code","Reminder Level") THEN// Delete the following lines.IF ReminderLevel."Calculate Interest" THEN BEGINGLAcc.GET(CustPostingGr."Interest Account");VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";END; IF GLAcc.GET(CustPostingGr."Additional Fee Account") THENVATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group"); Interest := (ReminderTotal - "Remaining Amount" - "Additional Fee" * (VATPostingSetup."VAT %"/100 + 1))/(VATInterest/100 + 1); VatAmount := Interest * VATInterest/100 +"Additional Fee" * VATPostingSetup."VAT %"/100; // End of the deleted lines.          IF Cust.GET("Customer No.") THEN              Cust.CALCFIELDS("Balance (LCY)")             ELSE              CLEAR(Cust);             IF Cust."Credit Limit (LCY)" = 0 THEN...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ... CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");             ReminderTotal := "Remaining Amount" + "Additional Fee" + "Interest Amount" + "VAT Amount";             CustPostingGr.GET("Customer Posting Group");             VATInterest := 0;             IF ReminderLevel.GET("Reminder Terms Code","Reminder Level") THEN// Add the following lines.IF ReminderLevel."Calculate Interest" AND ("VAT Amount" <> 0) THEN BEGINGLAcc.GET(CustPostingGr."Interest Account");VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";IF GLAcc.GET(CustPostingGr."Additional Fee Account") THENVATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");Interest :=(ReminderTotal -"Remaining Amount" - "Additional Fee" * (VATPostingSetup."VAT %"/ 100 + 1)) /(VATInterest / 100 + 1);VatAmount := Interest * VATInterest / 100 + "Additional Fee" * VATPostingSetup."VAT %" / 100;END ELSEInterest := "Interest Amount";// End of the added lines.             IF Cust.GET("Customer No.") THEN              Cust.CALCFIELDS("Balance (LCY)")             ELSE              CLEAR(Cust);             IF Cust."Credit Limit (LCY)" = 0 THEN...
 2. Αλλάξτε τον κωδικό στις ιδιότητες της φόρμας στατιστικά στοιχεία σημειωμάτων υπενθύμισης (441) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...BEGIN             SETRANGE("No.");             CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");             ReminderTotal := "Remaining Amount" + "Additional Fee" + "Interest Amount" + "VAT Amount";             CustPostingGr.GET("Customer Posting Group");// Delete the following lines.ReminderLevel.GET("Reminder Terms Code","Reminder Level");IF ReminderLevel."Calculate Interest" THEN BEGINGLAcc.GET(CustPostingGr."Interest Account");VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group"); VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";END ELSEVATInterest := 0;IF GLAcc.GET(CustPostingGr."Additional Fee Account") THENVATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group"); Interest := (ReminderTotal - "Remaining Amount" - "Additional Fee" * (VATPostingSetup."VAT %"/100 + 1))/(VATInterest/100 + 1); VatAmount := Interest * VATInterest/100 +"Additional Fee" * VATPostingSetup."VAT %"/100; // End of the deleted lines.            IF Cust.GET("Customer No.") THEN              Cust.CALCFIELDS("Balance (LCY)")             ELSE              CLEAR(Cust);             IF Cust."Credit Limit (LCY)" = 0 THEN...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...BEGIN             SETRANGE("No.");             CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");             ReminderTotal := "Remaining Amount" + "Additional Fee" + "Interest Amount" + "VAT Amount";             CustPostingGr.GET("Customer Posting Group");// Add the following lines.IF ReminderLevel.GET("Reminder Terms Code","Reminder Level") THENIF ReminderLevel."Calculate Interest" AND ("VAT Amount" <> 0) THEN BEGINGLAcc.GET(CustPostingGr."Interest Account");VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";IF GLAcc.GET(CustPostingGr."Additional Fee Account") THENVATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");Interest :=(ReminderTotal -"Remaining Amount" - "Additional Fee" * (VATPostingSetup."VAT %"/ 100 + 1)) /(VATInterest / 100 + 1);VatAmount := Interest * VATInterest / 100 + "Additional Fee" * VATPostingSetup."VAT %" / 100;END ELSEInterest := "Interest Amount";// End of the added lines.             IF Cust.GET("Customer No.") THEN              Cust.CALCFIELDS("Balance (LCY)")             ELSE              CLEAR(Cust);             IF Cust."Credit Limit (LCY)" = 0 THEN...
 3. Θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό στο 1 αριθμό ειδών δεδομένων στην αναφορά στατιστικά στοιχεία σημειωμάτων υπενθύμισης (117) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...IF GLAcc.GET(CustPostingGroup."Additional Fee Account") THEN BEGIN                VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");                AddFeeInclVAT := "Additional Fee" * (1 + VATPostingSetup."VAT %"/100);               END ELSE                AddFeeInclVAT := "Additional Fee";// Delete the following lines.CALCFIELDS("Interest Amount");IF "Interest Amount" <> 0 THEN BEGINGLAcc.GET(CustPostingGroup."Interest Account");VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";END ELSEVATInterest := 0;// End of the deleted lines.                IF ISSERVICETIER THEN BEGIN                NNC_InterestAmountTotal := 0;                NNC_RemainingAmountTotal := 0;                NNC_VATAmountTotal := 0;...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ... IF GLAcc.GET(CustPostingGroup."Additional Fee Account") THEN BEGIN                VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");                AddFeeInclVAT := "Additional Fee" * (1 + VATPostingSetup."VAT %"/100);               END ELSE                AddFeeInclVAT := "Additional Fee";// Add the following lines.CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");IF ("Interest Amount" <> 0) AND ("VAT Amount" <> 0) THEN BEGINGLAcc.GET(CustPostingGroup."Interest Account");VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";Interest:=(ReminderInterestAmount +"VAT Amount" +"Issued Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT) / (VATInterest / 100 + 1);END ELSE BEGINInterest:= "Interest Amount";VATInterest := 0;END;// End of the added lines.                IF ISSERVICETIER THEN BEGIN                NNC_InterestAmountTotal := 0;                NNC_RemainingAmountTotal := 0;                NNC_VATAmountTotal := 0;...
 4. Αλλάξτε τον κωδικό στις ενότητες 4 αριθμός είδους δεδομένων στην αναφορά στατιστικά στοιχεία σημειωμάτων υπενθύμισης (117) ως εξής:
  Υπάρχοντα κωδικό 1
  ...}      CONTROLS      {       { 45 ;TextBox   ;10710;0  ;2520 ;423 ;FontSize=9;                              CaptionML=ENU=Interest Amount;// Delete the following line.SourceExpr=(ReminderInterestAmount + "VAT Amount" +"Issued Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT)/(VATInterest/100 +1);// End of the deleted line.                              AutoFormatType=1;                              AutoFormatExpr="Issued Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;                              DataSetFieldName=ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100__1_ }       { 47 ;Label    ;6090 ;0  ;4200 ;423 ;ParentControl=45;                              FontSize=9;...
  Αντικατάσταση κώδικα 1
  ...}      CONTROLS      {       { 45 ;TextBox   ;10710;0  ;2520 ;423 ;FontSize=9;                              CaptionML=ENU=Interest Amount;// Add the following line.SourceExpr=Interest;// End of the added line.                              AutoFormatType=1;                              AutoFormatExpr="Issued Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;                              DataSetFieldName=ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100__1_ }       { 47 ;Label    ;6090 ;0  ;4200 ;423 ;ParentControl=45;                              FontSize=9;...
  Υπάρχοντα κώδικα 2
  ...CONTROLS      {       { 44 ;TextBox   ;10710;0  ;2520 ;423 ;FontSize=9;                              FontBold=Yes;                              CaptionML=ENU=Total;// Delete the following line.SourceExpr="Remaining Amount" + ReminderInterestAmount + "VAT Amount"-(ReminderInterestAmount + "VAT Amount" +"Issued Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT)/(VATInterest/100+1)*VATInterest/100 + "Issued Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT;// End of the deleted line.                              AutoFormatType=1;                              AutoFormatExpr="Issued Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;                              DataSetFieldName=Remaining_Amount____ReminderInterestAmount____VAT_Amount___ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100_1__VATInterest_100____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT }       { 56 ;TextBox   ;6090 ;0  ;4200 ;423 ;FontSize=9;                              FontBold=Yes;...
  Αντικατάσταση κώδικα 2
  ... CONTROLS      {       { 44 ;TextBox   ;10710;0  ;2520 ;423 ;FontSize=9;                              FontBold=Yes;                              CaptionML=ENU=Total;// Add the following line.SourceExpr="Remaining Amount" + ReminderInterestAmount;// End of the added line.                              AutoFormatType=1;                              AutoFormatExpr="Issued Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;                              DataSetFieldName=Remaining_Amount____ReminderInterestAmount____VAT_Amount___ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100_1__VATInterest_100____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT }       { 56 ;TextBox   ;6090 ;0  ;4200 ;423 ;FontSize=9;                              FontBold=Yes;...
 5. Θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό στο 1 αριθμό ειδών δεδομένων στην αναφορά στατιστικά στοιχεία σημειωμάτων υπενθύμισης (122) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...IF GLAcc.GET(CustPostingGroup."Additional Fee Account") THEN BEGIN                VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");                AddFeeInclVAT := "Additional Fee" * (1 + VATPostingSetup."VAT %"/100);               END ELSE                AddFeeInclVAT := "Additional Fee";// Delete the following lines.CALCFIELDS("Interest Amount");IF "Interest Amount" <> 0 THEN BEGINGLAcc.GET(CustPostingGroup."Interest Account");VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";END ELSEVATInterest := 0;               // End of the deleted lines.IF ISSERVICETIER THEN BEGIN                NNC_Interest := 0;                NNC_TotalLCY := 0;                NNC_VATAmount := 0;                NNC_TotalLCYVATAmount := 0;...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...IF GLAcc.GET(CustPostingGroup."Additional Fee Account") THEN BEGIN                VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");                AddFeeInclVAT := "Additional Fee" * (1 + VATPostingSetup."VAT %"/100);               END ELSE                AddFeeInclVAT := "Additional Fee";// Add the following lines.CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");IF ("Interest Amount" <> 0) AND ("VAT Amount" <> 0) THEN BEGINGLAcc.GET(CustPostingGroup."Interest Account");VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";Interest:=(ReminderInterestAmount +"VAT Amount" +"Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT) / (VATInterest / 100 + 1);END ELSE BEGINInterest:= "Interest Amount";VATInterest := 0;END;IF VATInterest <> 0 THEN// End of the added lines.               IF ISSERVICETIER THEN BEGIN                NNC_Interest := 0;                NNC_TotalLCY := 0;                NNC_VATAmount := 0;                NNC_TotalLCYVATAmount := 0;...
 6. Θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό στο 2 αριθμό ειδών δεδομένων στην αναφορά στατιστικά στοιχεία σημειωμάτων υπενθύμισης (122) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ... }   { PROPERTIES    {     DataItemIndent=1;     DataItemTable=Table2000000026;// Delete the following line.DataItemTableView=SORTING(Number) WHERE(Number=CONST(1));// End of the deleted line.     DataItemVarName=PageCounter;    }    SECTIONS    {     { PROPERTIES...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...}   { PROPERTIES    {     DataItemIndent=1;     DataItemTable=Table2000000026;// Add the following lines.DataItemTableView=SORTING(Number)WHERE(Number=CONST(1));// End of the added lines.     DataItemVarName=PageCounter;    }    SECTIONS    {     { PROPERTIES...
 7. Αλλάξτε τον κωδικό με το είδος δεδομένων αριθμό 3 στην αναφορά στατιστικά στοιχεία σημειωμάτων υπενθύμισης (122) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...}   { PROPERTIES    {     DataItemIndent=2;     DataItemTable=Table2000000026;// Delete the following line.DataItemTableView=SORTING(Number) WHERE(Number=FILTER(1..));// End of the deleted line.     DataItemVarName=DimensionLoop;     OnPreDataItem=BEGIN             IF NOT ShowDim THEN              CurrReport.BREAK;             DocDim.SETRANGE("Table ID",DATABASE::"Reminder Header");...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...}   { PROPERTIES    {     DataItemIndent=2;     DataItemTable=Table2000000026;// Add the following lines.DataItemTableView=SORTING(Number)WHERE(Number=FILTER(1..));// End of the added lines.     DataItemVarName=DimensionLoop;     OnPreDataItem=BEGIN             IF NOT ShowDim THEN              CurrReport.BREAK;             DocDim.SETRANGE("Table ID",DATABASE::"Reminder Header");...
 8. Αλλάξτε τον κωδικό το 5 αριθμός είδους δεδομένων στην αναφορά στατιστικά στοιχεία σημειωμάτων υπενθύμισης (122) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ... }   { PROPERTIES    {     DataItemIndent=2;     DataItemTable=Table296;// Delete the following line.DataItemTableView=SORTING(Reminder No.,Line No.) WHERE(Line Type=FILTER(<>Not Due));// End of the deleted line.     OnPreDataItem=BEGIN             IF ISSERVICETIER THEN              TotalVATAmount := 0;              IF FIND('+') THEN BEGIN...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...}   { PROPERTIES    {     DataItemIndent=2;     DataItemTable=Table296;// Add the following lines.DataItemTableView=SORTING(Reminder No.,Line No.)WHERE(Line Type=FILTER(<>Not Due));// End of the added lines.     OnPreDataItem=BEGIN             IF ISSERVICETIER THEN              TotalVATAmount := 0;              IF FIND('+') THEN BEGIN...
 9. Αλλάξτε τον κωδικό στις ενότητες 5 αριθμό ειδών δεδομένων στην αναφορά στατιστικά στοιχεία σημειωμάτων υπενθύμισης (122) ως εξής:
  Υπάρχοντα κωδικό 1
  ...  }      CONTROLS      {       { 17 ;TextBox   ;10710;0  ;2520 ;423 ;FontSize=9;                              CaptionML=ENU=Interest Amount;// Delete the following line.SourceExpr=(ReminderInterestAmount + "VAT Amount" +"Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT)/(VATInterest/100 +1);// End of the deleted line.                              AutoFormatType=1;                              AutoFormatExpr="Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;                              DataSetFieldName=ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100__1_ }       { 20 ;Label    ;6090 ;0  ;4200 ;423 ;ParentControl=17;                              FontSize=9;...
  Αντικατάσταση κώδικα 1
  ... }      CONTROLS      {       { 17 ;TextBox   ;10710;0  ;2520 ;423 ;FontSize=9;                              CaptionML=ENU=Interest Amount;// Add the following line.SourceExpr=Interest;// End of the added line.                              AutoFormatType=1;                              AutoFormatExpr="Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;                              DataSetFieldName=ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100__1_ }       { 20 ;Label    ;6090 ;0  ;4200 ;423 ;ParentControl=17;                              FontSize=9;...
  Υπάρχοντα κώδικα 2
  ...}      CONTROLS      {       { 29 ;TextBox   ;10710;0  ;2520 ;423 ;FontSize=9;                              FontBold=Yes;// Delete the following line.SourceExpr="Remaining Amount" + ReminderInterestAmount + "VAT Amount"-(ReminderInterestAmount + "VAT Amount" +"Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT)/(VATInterest/100+1)*VATInterest/100 + "Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT;// End of the deleted line.                              AutoFormatType=1;                              AutoFormatExpr="Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;                              DataSetFieldName=Remaining_Amount____ReminderInterestAmount____VAT_Amount___ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100_1__VATInterest_100____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT }       { 43 ;TextBox   ;6090 ;0  ;4200 ;423 ;FontSize=9;                              FontBold=Yes;...
  Αντικατάσταση κώδικα 2
  ...}      CONTROLS      {       { 29 ;TextBox   ;10710;0  ;2520 ;423 ;FontSize=9;                              FontBold=Yes;// Add the following line.SourceExpr="Remaining Amount" + ReminderInterestAmount;// End of the added line.                              AutoFormatType=1;                              AutoFormatExpr="Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;                              DataSetFieldName=Remaining_Amount____ReminderInterestAmount____VAT_Amount___ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100_1__VATInterest_100____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT }       { 43 ;TextBox   ;6090 ;0  ;4200 ;423 ;FontSize=9;                              FontBold=Yes;...

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Όροι χρήσης για άλλα θέματα.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3009492 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/05/2015 05:43:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Dynamics NAV 2009

 • kbqfe kbmbsmigrate kbmbscodefix kbsurveynew kbmt KB3009492 KbMtel
Σχόλια