Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τα προσωρινά αρχεία Internet χρησιμοποιούν περισσότερο χώρο στο δίσκο από τον προκαθορισμένο

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR301057
Συμπτώματα
Ενδέχεται να παρουσιαστεί ένα ή και τα δύο ακόλουθα συμπτώματα:
 • Ο φάκελος "Προσωρινά αρχεία Internet" μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερο χώρο στο δίσκο από αυτόν που έχετε καθορίσει στην επιλογή Χώρος στο δίσκο για χρήση (Amount of disk space to use) (για να εντοπίσετε την επιλογή Χώρος στο δίσκο για χρήση (Amount of disk space to use), κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις στην καρτέλα Γενικά του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Internet).
 • Αρχεία που έχετε λάβει από τοποθεσίες Web ενδέχεται να παραμείνουν στο φάκελο "Προσωρινά αρχεία Internet" (αλλά δεν είναι ορατά στην Εξερεύνηση των Windows) αφού κάνετε κλικ στο στοιχείο Διαγραφή αρχείων στην καρτέλα Γενικά του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Internet και, στη συνέχεια, αφού κάνετε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή όλου του διαθέσιμου χωρίς σύνδεση περιεχομένου (Delete all offline content) για να το επιλέξετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βάσει του σχεδιασμού της, η Εξερεύνηση των Windows χρησιμοποιεί τα αρχεία Desktop.ini και Index.dat για να παρέχει τη λειτουργία της επέκτασης κελύφους των Προσωρινών αρχείων Internet. Το Index.dat είναι το αρχείο ευρετηρίου cache του Internet Explorer. Διευκολύνει το μηχανισμό cache του προγράμματος περιήγησης που επιταχύνει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τις οποίες επισκέπτεστε συχνά μέσω διαφορετικών διαδικασιών προγραμμάτων περιήγησης στο ίδιο περιβάλλον χρήστη. Κατά την προβολή του φακέλου "Προσωρινά αρχεία Internet" στην Εξερεύνηση των Windows εμφανίζονται επίσης cookies, όμως τα αρχεία αυτά είναι αποθηκευμένα στο φάκελο των cookies βάσει σχεδιασμού. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής των cookies, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  278835 Τρόπος διαγραφής αρχείων cookie
Αιτία
Αυτό το ζήτημα είναι δυνατό να παρουσιαστεί για τους εξής λόγους:

Η λήψη του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας δεν έχει ολοκληρωθεί (για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο Διακοπή κατά το άνοιγμα μιας σελίδας ή όταν μεταβαίνετε σε άλλη σελίδα πριν ολοκληρωθεί η λήψη της προηγούμενης).Πραγματοποιείτε λήψη ροής βίντεο με το στοιχείο ελέγχου AxisCamControl ActiveX (διανέμεται από την Axis Communications), το οποίο χρησιμοποιείται για τη ροή ζωντανού βίντεο από μια κάμερα.Ορισμένα από τα αρχεία στο φάκελο "Προσωρινά αρχεία Internet" είναι κρυφά, χρησιμοποιούνται από άλλες διαδικασίες ή είναι προστατευμένα με άλλο τρόπο.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, μεταφέρετε σε άλλη θέση το φάκελο "Προσωρινά αρχεία Internet", διαγράψτε τον παλιό φάκελο και, στη συνέχεια (εάν θέλετε), επαναφέρετε το φάκελο "Προσωρινά αρχεία Internet" στην αρχική θέση. Για να επιδιορθώσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Αν θέλετε να επιλύσετε το πρόβλημα χωρίς τη βοήθειά μας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση

Για να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στον σύνδεσμο Επιδιόρθωση του προβλήματος. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό "Αυτόματη επίλυση".

Σημείωση Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την Επίλυση Fix it σε μια μονάδα flash ή σε κάποιο CD ώστε να μπορείτε να την εκτελέσετε στη συνέχεια στον υπολογιστή που εμφανίζει το πρόβλημα.

Επίλυση από τον χρήστη

Για να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Στο φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" ή στην Εξερεύνηση των Windows, δημιουργήστε ένα νέο φάκελο.
 2. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet του μενού Εργαλεία.
 3. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις στην ενότητα Προσωρινά αρχεία Internet.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Μετακίνηση φακέλου στην ενότητα Προσωρινά αρχεία Internet (Temporary Internet Files folder).
 5. Κάντε κλικ στο φάκελο που δημιουργήσατε στο βήμα 1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Εάν σας ζητηθεί να αποσυνδεθείτε, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι και, στη συνέχεια, συνδεθείτε ξανά στα Windows. Εάν δεν σας ζητηθεί να αποσυνδεθείτε, κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε όλα τα παράθυρα διαλόγου.
 7. Στο φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" ή στην Εξερεύνηση των Windows, διαγράψτε τον παλιό φάκελο "Προσωρινά αρχεία Internet" και, στη συνέχεια, δημιουργήστε έναν νέο φάκελο στην ίδια θέση και με το ίδιο όνομα.
 8. Επαναλάβετε τα βήματα από το δύο έως το έξι ξανά αλλά στο βήμα πέντε, κάντε κλικ για να επιλέξετε τον νέο φάκελο που δημιουργήσατε στο βήμα επτά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, για κάθε χρήστη που συνδέεται σε αυτόν τον υπολογιστή.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.

cache tif mov mpg mpeg avi htm wininet.dll
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 301057 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/17/2011 18:16:00 - Αναθεώρηση: 4.0

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbenv kbnetwork kbprb kbmsifixme kbfixme KB301057
Σχόλια