Τρόπος ελέγχου για έκδοση MDAC

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει δύο διαφορετικούς τρόπους για τον έλεγχο της έκδοσης του MDAC (Microsoft Data Access Components) που είναι εγκατεστημένη σε ένα σύστημα:
 • Χρήση του εργαλείου Component Checker.
 • Ελέγξτε τις πληροφορίες έκδοσης που είναι αποθηκευμένες στο μητρώο.
Επιστροφή στην αρχή

Εγκατάσταση και χρήση του εργαλείου Component Checker

Ο πιο αξιόπιστος τρόπος για τον προσδιορισμό της έκδοσης του MDAC που είναι εγκατεστημένη είναι η σύγκριση του αριθμού έκδοσης κάθε αρχείου MDAC DLL με μια λίστα των αρχείων DLL, τα οποία συνοδεύουν κάθε έκδοση του MDAC. Το πρόγραμμα Component Checker μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτήν τη διαδικασία. Ελέγχει τα αρχεία του υπολογιστή, τα συγκρίνει με μια λίστα από κάθε έκδοση του MDAC και εμφανίζει αυτό που ταιριάζει περισσότερο.

Για να εγκαταστήσετε τον Component Checker, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση, για να κάνετε λήψη του Component Checker. Όταν σας ζητηθεί από το πρόγραμμα περιήγησης, αποθηκεύστε το αρχείο Cc.exe (ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής) στην επιφάνεια εργασίας.
 3. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Cc.exe. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εξαγωγή των αρχείων του Component Checker και εγκατάστασή τους στην προεπιλεγμένη θέση, C:\Comcheck.
Για να χρησιμοποιήσετε τον Component Checker για τον εντοπισμό της έκδοσης του MDAC, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο κειμένου Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε c:\comcheck\comcheck.exe και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Component Checker - Επιλογή τύπου ανάλυσης (Component Checker - Choose Analysis Type), επιλέξτε το στοιχείο Πραγματοποιήστε ανάλυση στον υπολογιστή σας και προσδιορίστε αυτόματα την έκδοση κυκλοφορίας (Perform Analysis of your machine and automatically determine the release version) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Το πρόγραμμα επιχειρεί να αναγνωρίσει την έκδοση του MDAC στον υπολογιστή σας, σαρώνοντας όλα τα αρχεία πυρήνα του MDAC καθώς και τις ρυθμίσεις μητρώου. Αυτή η διαδικασία διαρκεί συνήθως μερικά λεπτά. Μόλις τελειώσετε, πρέπει να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
   Η έκδοση του MDAC που ταιριάζει περισσότερο με αυτήν του υπολογιστή σας είναι η 'XXXX'.(The MDAC version that is closest to the version on your computer is 'XXXX'.)					
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Εμφανίζεται μια σύνοψη της σάρωσης του Component Checker. Σημειώστε ότι τα σφάλματα Dir, FileDescription και FileSize είναι δυνατόν να παραβλεφθούν με ασφάλεια.
Επιστροφή στην αρχή

Έλεγχος των πληροφοριών έκδοσης που είναι αποθηκευμένες στο μητρώο

Αν και δεν είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος ελέγχου της έκδοσης του MDAC, ο έλεγχος του μητρώου για την εύρεση των πληροφοριών έκδοσης είναι ένας εύκολος τρόπος επαλήθευσης αυτών των πληροφοριών (στην περίπτωση που δεν αντιμετωπίζετε ζητήματα που σχετίζονται με το MDAC).

Οι πληροφορίες για την έκδοση βρίσκονται στο ακόλουθο κλειδί:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DataAccess\FullInstallVer
Για να ελέγξετε το μητρώο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο κειμένου Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Με τον τρόπο αυτό θα ξεκινήσει ο "Έπεξεργαστής μητρώου" (Registry Editor).
 3. Στο παράθυρο πλοήγησης, μεταβείτε στην ακόλουθη διαδρομή:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DataAccess
 4. Στο παράθυρο λεπτομερειών, εκτελέστε αναζήτηση στη στήλη Όνομα (Name) για τα στοιχεία FullInstallVer και Έκδοση (Version). Κάθε ένα από αυτά τα κλειδιά θα έχει τις αντίστοιχες πληροφορίες για την έκδοση στη στήλη Δεδομένα (Data).
 5. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύγκριση, κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit) στο μενού Μητρώο (Registry), για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Επιστροφή στην αρχή

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σημειώστε ότι οι πληροφορίες έκδοσης που είναι αποθηκευμένες στο μητρώο ενδέχεται να μην είναι σωστές για τις εκδόσεις του MDAC που κυκλοφόρησαν πριν από την έκδοση 2.1, όταν συγκριθούν με τις εκδόσεις των πραγματικών αρχείων. Τα Windows 2000 εγκαθιστούν την έκδοση 2.5. Μόνο οι εκδόσεις του MDAC που είναι νεότερες από τη 2.5 είναι δυνατό να εγκατασταθούν στα Windows 2000.

Στοιχεία λήψης για το Microsoft Data Access Components είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη τοποθεσία Web (στα αγγλικά): Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307255 Component Checker: Διάγνωση ζητημάτων και εκ νέου ρύθμιση παραμέτρων των εγκαταστάσεων MDAC
231943 Ιστορικό εκδόσεων για το Microsoft Data Access Components (MDAC)
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 301202 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/26/2008 09:04:00 - Αναθεώρηση: 9.2

Microsoft Data Access Components 2.1, Microsoft Data Access Components 2.1 Service Pack 2, Microsoft Data Access Components 2.1 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.1 Service Pack 2, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.5 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.5 Service Pack 2, Microsoft Data Access Components 2.6, Microsoft Data Access Components 2.6 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.6 Service Pack 2, Microsoft Data Access Components 2.7, Microsoft Data Access Components 2.8, Microsoft Data Access Components 2.8 Service Pack 1

 • kbhowtomaster KB301202
Σχόλια