Πώς μπορείτε να τροποποιήσετε και να αποθηκεύσετε το XML με την κλάση XmlDocument στο .NET Framework SDK

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 301233
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Αυτό το άρθρο αναφέρεται από τον ακόλουθο χώρο ονομάτων βιβλιοθήκη κλάσεων του .NET Framework:
 • System.XML
Περίληψη
Αυτό το δείγμα παρουσιάζει τον τρόπο ενημέρωσης και αποθήκευση XML με την κλάση XmlDocument .

Απαιτήσεις

Η ακόλουθη λίστα περιγράφει τα υλικού που συνιστώνται, λογισμικό, υποδομή δικτύου και τα service pack που θα χρειαστείτε:
 • Τα Microsoft Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server ή Windows NT 4.0 Server
 • Microsoft Visual Studio .NET
Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τα ακόλουθα θέματα:
 • Ορολογία XML
 • Τη δημιουργία και την ανάγνωση ενός αρχείου XML
 • Το μοντέλο αντικειμένου εγγράφου (DOM)

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κλάση XmlDocument για αποθήκευση XML

 1. Δημιουργήστε ένα νέο Visual Basic ή C# εφαρμογής κονσόλας inVisual Studio .NET.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το έργο αναφέρει το χώρο ονομάτων του System.Xml .
 3. Χρησιμοποιήστε την πρόταση εισαγωγές στο χώρο ονομάτων Xml , έτσι ώστε δεν είναι απαραίτητο να εγκρίνετε δηλώσεις XmlTextReader αργότερα στον κώδικά σας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την πρόταση εισαγωγές πριν από οποιαδήποτε άλλη δηλώσεων.
  Κώδικα της Visual Basic .NET
  Imports System.Xml
  Κώδικας C#
  using System.Xml;
 4. Δημιουργήστε μια νέα κλάση XmlDocument και χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Φόρτωση να το φορτώσετε.

  Η κλάση XmlDocument αντιπροσωπεύει το έγγραφο XML και έχει μια μέθοδο φορτώσετε τη φόρτωση του εγγράφου από ένα αρχείο, ροή ή ένα XmlReader.

  Κώδικα της Visual Basic .NET
  Dim myXmlDocument as XmlDocument = new XmlDocument()myXmlDocument.Load ("books.xml")
  Κώδικας C#
  XmlDocument myXmlDocument = new XmlDocument();myXmlDocument.Load ("books.xml");
  Σημειώστε ότι, παρόλο που το αρχείο Books.xml χρησιμοποιείται εδώ, μπορείτε να createyour το ίδιο αρχείο Books.xml. Ένα δείγμα αρχείου Books.xml περιλαμβάνεται επίσης με VisualStudio .NET και .NET Framework κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK).
 5. Το αντικείμενο XmlNode παρέχει μεθόδους και ιδιότητες για το χειρισμό ενός κόμβου. Usethe XmlNode αντικείμενο που επιστρέφει η ιδιότητα DocumentElement του το XmlDocument για να χειριστείτε έναν κόμβο XML.
  Κώδικα της Visual Basic .NET
  Dim node as XmlNodenode = myXmlDocument.DocumentElement
  Κώδικας C#
  XmlNode node;node = myXmlDocument.DocumentElement;
 6. Διαδοχικές προσεγγίσεις μέσα τα θυγατρικά στοιχεία του το στοιχείο εγγράφου, andfind όλους τους κόμβους "τιμή". Χρησιμοποιήστε το για κάθε επανάληψη δομή με την ιδιότητα ChildNodes του αντικειμένου κόμβο για να βρείτε όλους τους κόμβους που έχουν μια ιδιότητα Name που είναι ίσο με "τιμή". Διπλή την τιμή της thebook.
  Κώδικα της Visual Basic .NET
  Dim node2 As XmlNode 'Used for internal loop.Dim nodePriceText As XmlNodeFor Each node In node.ChildNodes  'Find the price child node.  For Each node2 In node.ChildNodes   If node2.Name = "price" Then     '          nodePriceText = node2.InnerText     Dim price As Decimal     price = System.Decimal.Parse(node2.InnerText)     ' Double the price.     Dim newprice As String     newprice = CType(price * 2, Decimal).ToString("#.00")     Console.WriteLine("Old Price = " & node2.InnerText & Strings.Chr(9) & "New price = " & newprice)     node2.InnerText = newprice   End If  NextNext
  Κώδικας C#
  foreach(XmlNode node1 in node.ChildNodes)  foreach (XmlNode node2 in node1.ChildNodes)   if (node2.Name == "price")     {      Decimal price = Decimal.Parse(node2.InnerText);      // Increase all the book prices by 20%      String newprice = ((Decimal)price*(new Decimal(1.20))).ToString("#.00");      Console.WriteLine("Old Price = " + node2.InnerText + "\tNew price = " + newprice);      node2.InnerText = newprice;     }
 7. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Save της κλάσης XmlDocument για να αποθηκεύσετε το τροποποιημένο αρχείο XML σε ένα νέο αρχείο που είναι namedInflatedPriceBooks.xml.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο Save για να αποθηκεύσετε δεδομένα XML σε αρχεία, ροές και XmlWriters.
  Κώδικα της Visual Basic .NET
  myXmlDocument.Save("InflatedPriceBooks.xml")
  Κώδικας C#
  myXmlDocument.Save("InflatedPriceBooks.xml");
 8. Δημιουργία και εκτέλεση του έργου σας.
DotNet xml

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 301233 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 03:16:20 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbmt KB301233 KbMtel
Σχόλια