Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων υπολογιστή για λήψη προσφορών Απομακρυσμένης βοήθειας στον Windows Server 2003 και στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR301527
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα βήματα που θα χρησιμοποιήσετε για τη ρύθμιση παραμέτρων υπολογιστών που βασίζονται στα Microsoft Windows XP ή τον Microsoft Windows Server 2003 για να λάβετε προσφορές Απομακρυσμένης βοήθειας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του εργαλείου Απομακρυσμένη Βοήθεια, ώστε να επιτρέπεται στους έμπειρους χρήστες να προετοιμάζουν μια περίοδο λειτουργίας Απομακρυσμένης Βοήθειας με χρήση της δυνατότητας "Παροχή Απομακρυσμένης Βοήθειας" (Offer Remote Assistance). Η περίοδος λειτουργίας της Απομακρυσμένης βοήθειας δίνει τη δυνατότητα στον έμπειρο χρήστη να βοηθήσει τον αρχάριο χρήστη. Για τη συγκεκριμένη δυνατότητα ο υπολογιστής του έμπειρου καθώς και του αρχάριου χρήστη πρέπει να είναι μέλη του ίδιου τομέα ή μέλη αξιόπιστων τομέων. Οι τομείς χρησιμοποιούνται στα εταιρικά δίκτυα για λόγους ασφαλείας Συνήθως αρμόδιος για το χειρισμό τους είναι ένας διαχειριστής δικτύου. Η δυνατότητα "Παροχή Απομακρυσμένης Βοήθειας" (Offer Remote Assistance) δεν παρέχεται ως επιλογή στα περισσότερα οικιακά δίκτυα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Απομακρυσμένη Βοήθεια, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
300546 Επισκόπηση της Απομακρυσμένης βοήθειας (Remote Assistance) στα Windows XP
308013 Τρόπος χρήσης προσφοράς Απομακρυσμένης βοήθειας

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του υπολογιστή ενός αρχάριου χρήστη ώστε να αποδέχεται την παροχή Απομακρυσμένης Βοήθειας, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
 • Οι παράμετροι της πολιτικής ομάδας στον υπολογιστή του αρχάριου χρήστη πρέπει να έχουν ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπουν την αποδοχή παροχής Απομακρυσμένης Βοήθειας.
 • Οι υπολογιστές του αρχάριου αλλά και του έμπειρου χρήστη πρέπει να είναι μέλη του ίδιου τομέα ή μέλη αξιόπιστων τομέων.
 • Και οι δύο υπολογιστές πρέπει να έχουν εγκατεστημένα τα Windows XP ή Windows 2003.
Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Πολιτικών ομάδας για το εργαλείο Απομακρυσμένη Βοήθεια, χρειάζεστε μια λίστα έμπειρων χρηστών από τους οποίους οι αρχάριοι χρήστες μπορούν, μέσω των υπολογιστών τους, να δέχονται παροχή Απομακρυσμένης Βοήθειας. Αυτή η λίστα θα πρέπει να περιέχει ομάδες και λογαριασμούς χρηστών τομέα.

Σημείωση Οι έμπειροι χρήστες (expert) που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα "Παροχή απομακρυσμένης βοήθειας" (Offer Remote Assistance) δεν θα μπορούν να συνδεθούν με υπολογιστή αρχάριου χρήστη (novice) όταν η πολιτική "Αίτηση Απομακρυσμένης βοήθειας" (Solicited Remote Assistance) είναι απενεργοποιημένη στον υπολογιστή του αρχάριου. (Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να μην προκύψει σε υπολογιστές που εκτελούν το Microsoft Windows XP Service Pack 2.)

 1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτικής ομάδας της κονσόλας διαχείρισης Microsoft Management Console (MMC). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε: gpedit.msc. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στο φάκελο του τοπικού υπολογιστή Policy\Computer Configuration\Administrative Templates\System\Remote Assistance, εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Προσφορά Απομακρυσμένης βοήθειας (Offer Remote Assistance).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Αίτηση Απομακρυσμένης βοήθειας (Solicited Remote Assistance Properties), κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργός (Enable).
 4. Ενεργοποιήστε μια επιλογή από τη λίστα για να καθορίσετε ποιες ενέργειες μπορούν να κάνουν οι έμπειροι χρήστες.
  • Επιτρέπεται σε βοηθούς μόνο η επισκόπηση του υπολογιστή (Allow helpers to only view the computer)
  • Επιτρέπεται σε βοηθούς να ελέγχουν από απόσταση τον υπολογιστή (Allow helpers to remotely control the computer)
  Σημείωση Αυτή η ρύθμιση ισχύει για ολόκληρη την ομάδα που παρατίθεται στη λίστα. Η ρύθμιση πολιτικής "Παροχή Απομακρυσμένης βοήθειας" (Offer Remote Assistance) δεν παρέχει μηχανισμό που επιτρέπει σε μια ομάδα χρηστών να βλέπει τον υπολογιστή του αρχάριου και επίσης επιτρέπει σε δεύτερη ομάδα χρηστών να βλέπει και να ελέγχει τον υπολογιστή του αρχάριου χρήστη. Μπορεί να υπάρχει μόνο μια ομάδα έμπειρων χρηστών.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση (Show). Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση περιεχομένου (Show Contents).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), για να προσθέσετε τους χρήστες τομέα (Domain Users) και τις ομάδες χρηστών τομέα (Domain User Groups).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση περιεχομένου (Show Contents) και κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Παροχή Απομακρυσμένης Βοήθεια (Offer Remote Assistance Properties).
 8. Κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα πολιτικής ομάδας της Κονσόλας διαχείρισης της Μicrosoft (MMC).
Οι πολιτικές αυτές τίθενται σε ισχύ αμέσως. Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Σημαντικό Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση των ιδιοτήτων της πολιτικής ομάδας "Παροχή Απομακρυσμένης Βοήθειας" (Offer Remote Assistance), δεδομένου ότι δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή των λογαριασμών τομέα. Συνίσταται να ελέγξετε αναλυτικά αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής πριν να επιχειρήσετε την εφαρμογή της σε μεγάλη κλίμακα.

Σημείωση Η πολιτική "Παροχή Απομακρυσμένης Βοήθειας" (Offer Remote Assistance) δεν είναι διαθέσιμη στα Microsoft Windows XP Home Edition.

Σημείωση Η Απομακρυσμένης Βοήθεια χρησιμοποιεί το DCOM. Στα Windows XP και Windows 2003, η καταχώρηση DCOM βρίσκεται στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole
Η τιμή συμβολοσειράς της καταχώρησης DCOM είναι EnableDCOM = Y. Αν η τιμή οριστεί στο 'N' ή αν η τιμή αυτή λείπει, η Απομακρυσμένη Βοήθεια δεν θα λειτουργήσει.

Για να ενημερώσετε τα αντικείμενα της πολιτικής ομάδας με τις νέες ρυθμίσεις του τείχους προστασίας των Windows ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Συνδεθείτε με τον υπολογιστή σας που βασίζεται στα Window XP SP2 ως μέλος της ομάδας ασφαλείας των Domain Administrators, της ομάδας ασφαλείας των Enterprise Administrators security group, ή της ομάδας ασφαλείας των Group Policy Creator Owners.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε mmc και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Από το μενού Αρχείο (File) κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in), κάντε κλικ στην καρτέλα Μεμονωμένο (Standalone) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 4. Στη λίστα Διαθέσιμα μεμονωμένα συμπληρωματικά προγράμματα (Available Standalone Snap-ins), κάντε κλικ στο στοιχείο Πρόγραμμα επεξεργασίας αντικειμένου της Πολιτικής ομάδας (Group Policy Object Editor) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αντικειμένου πολιτικής ομάδας (Select Group Policy object), κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse).
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση για ένα αντικείμενο πολιτικής ομάδας (Browse for a Group Policy Object), κάντε κλικ στο αντικείμενο της πολιτικής ομάδας που θέλετε να ενημερώσετε με τις νέες ρυθμίσεις του Τείχους προστασίας των Windows και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) για να ολοκληρώσετε τον Οδηγό της Πολιτικής ομάδας (Group Policy Wizard).
 8. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μεμονωμένου συμπληρωματικού προγράμματος (Add Standalone Snap-in), κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο (Close).
 9. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in), κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 10. Στη δομή κονσόλας, αναπτύξτε τις δομές Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration), Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates), Δίκτυο (Network), Συνδέσεις δικτύου (Network Connections), και κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall).
 11. Χρησιμοποιήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πρόγραμμα επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας" (Group Policy Object Editor) για να εντοπίσετε τις ρυθμίσεις της Πολιτικής ομάδας (Group Policy) του Τείχους προστασίας των Windows (Windows Firewall). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε gpedit.msc στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Οι ρυθμίσεις Πολιτικής ομάδας (Group Policy) βρίσκονται στους ακόλουθους φακέλους του προγράμματος επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας (Group Policy Object Editor):
  • Ρύθμιση υπολογιστή/Πρότυπα διαχείρισης/Δίκτυο/Συνδέσεις δικτύου/Τείχος προστασίας των Windows (Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall)
  • Ρύθμιση υπολογιστή/Πρότυπα διαχείρισης/Δίκτυο/Συνδέσεις δικτύου/Τείχος προστασίας των Windows/Προφίλ τομέα (Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall/Domain Profile)
  • Ρύθμιση υπολογιστή/Πρότυπα διαχείρισης/Δίκτυο/Συνδέσεις δικτύου/Τείχος προστασίας των Windows/Τυπικό προφίλ (Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall/Standard Profile)
 12. Για κάθε διαδρομή συμπληρωματικού προγράμματος που θα εντοπίζετε στο βήμα 11, προσθέστε την ακόλουθη καταχώρηση στη ρύθμιση Τείχος προστασίας των Windows: Ορισμός εξαιρέσεων θυρών (Windows Firewall: Define port exceptions) :
  135:TCP:*:Enabled:Offer Remote Assistance
 13. Για κάθε διαδρομή συμπληρωματικού προγράμματος, προσθέστε την ακόλουθη καταχώρηση στη ρύθμιση Τείχος προστασίας των Windows: Ορισμός εξαιρέσεων προγραμμάτων (Windows Firewall: Define program exceptions) :
  • %WINDIR%\SYSTEM32\Sessmgr.exe:*:Enabled:Remote Assistance
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpsvc.exe:*:Enabled:Offer Remote Assistance
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpctr.exe:*:Enabled:Remote Assistance – Windows Messenger and Voice
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 301527 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/26/2007 10:40:00 - Αναθεώρηση: 5.5

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowtomaster kbenv KB301527
Σχόλια