Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) σε υπολογιστή που δεν ξεκινά σε Windows 2000

Περίληψη
Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο αποκατάστασης ενός υπολογιστή που βασίζεται στον Windows Server 2000 όταν δεν ξεκινά.

Επιστροφή στην αρχή

Χρήση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) σε έναν υπολογιστή που δεν ξεκινά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators, για να ολοκληρώσετε την ακόλουθη διαδικασία. Επίσης, εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις πολιτικής δικτύου ενδέχεται να μην σας επιτρέψουν να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία.

Για να εκτελέσετε την "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console) σε έναν υπολογιστή που δεν ξεκινά:
 1. Τοποθετήστε τη δισκέτα Δισκέτα Εγκατάστασης 1 του Windows 2000 Server στη μονάδα δισκέτας ή, εάν διαθέτετε μια μονάδα δίσκου CD-ROM με δυνατότητα εκκίνησης, μπορείτε να τοποθετήσετε το CD-ROM του Windows 2000 Server στη μονάδα δίσκου CD-ROM.
 2. Εκκινήστε ξανά τον υπολογιστή.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε δισκέτες εγκατάστασης, θα σας ζητηθεί να τοποθετήσετε τις υπόλοιπες δισκέτες εγκατάστασης στη μονάδα δισκέτας. Η φόρτωση των αρχείων διαρκεί μερικά λεπτά. Επιλέξτε τις κατάλληλες δυνατότητες για την επιδιόρθωση της εγκατάστασης των Windows 2000 και για την εκκίνηση της δυνατότητας Recovery Console.
 4. Στη λειτουργία Recover Console, πληκτρολογήστε HELP και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER για να προβάλετε μια λίστα εντολών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως εναλλακτική λύση, μπορείτε να εγκαταστήσετε το στοιχείο Recovery Console στον υπολογιστή σας για να είναι πάντοτε διαθέσιμο. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της δυνατότητας Recovery Console σε ένα διαθέσιμο υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα "Προληπτικά μέτρα".
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος κατάργησης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console)

Ως προληπτικό μέτρο, δεν πρέπει κανονικά να καταργήσετε τη δυνατότητα Recovery Console. Ωστόσο, αν θέλετε να καταργήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console), θα πρέπει να το κάνετε με μη αυτόματο τρόπο.

Για να διαγράψετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console):
 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο My Computer και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στον σκληρό δίσκο στον οποίο εγκαταστήσατε τη δυνατότητα Recovery Console. Στο μενού Tools, κάντε κλικ στην εντολή Folder Options και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα View.
 2. Εάν χρειαστεί, κάντε κλικ στην επιλογή Show hidden files and folders, κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου Hide protected operating system files και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Διαγράψτε τον φάκελο Cmdcons από το ριζικό φάκελο και στη συνέχεια διαγράψτε το αρχείο Cmldr.
 4. Στον ριζικό φάκελο, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Boot.ini και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Properties. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Read-only και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τροποποιήσετε εσφαλμένα το αρχείο Boot.ini, ο υπολογιστής ενδέχεται να μην ξεκινά σωστά. Για αυτόν το λόγο, διαγράψτε μόνο την καταχώρηση για τη δυνατότητα Recovery Console από το αρχείο Boot.ini.

  Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (όπως το Notepad) για να ανοίξετε το αρχείο Boot.ini και, στη συνέχεια, καταργήστε την καταχώρηση για τη δυνατότητα Recovery Console. Η καταχώρηση πρέπει να είναι παρόμοια με την ακόλουθη:
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows 2000 Recovery Console" /cmdcons
  Αποθηκεύστε το αρχείο και κλείστε το.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τώρα πρέπει να αλλάξετε το χαρακτηριστικό του αρχείου Boot.ini ώστε να γίνει και πάλι "Μόνο για ανάγνωση" (Read-only).
Επιστροφή στην αρχή

Προληπτικά μέτρα

Τρόπος εγκατάστασης της δυνατότητας Recovery Console ως κονσόλας εκκίνησης

Ίσως φανεί χρήσιμο να εγκαταστήσετε τη δυνατότητα Recovery Console σε έναν υπολογιστή που λειτουργεί σωστά, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη προς χρήση μετά από μια αποτυχία του συστήματος. Το προληπτικό αυτό μέτρο μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Recovery Console.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators, για να ολοκληρώσετε την ακόλουθη διαδικασία. Επίσης, εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις πολιτικής δικτύου ενδέχεται να μην σας επιτρέψουν να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία.

Για να εγκαταστήσετε τη δυνατότητα Recovery Console ως επιλογή εκκίνησης:
 1. Κατά την εκτέλεση των Windows, τοποθετήστε το CD-ROM των Windows 2000 Professional στη μονάδα δίσκου CD-ROM.
 2. Όταν ερωτηθείτε αν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση σε Windows 2000, κάντε κλικ στο κουμπί No.
 3. Στη γραμμή εντολών,μεταβείτε στη μονάδα δίσκου CD-ROM, πληκτρολογήστε \i386\winnt32.exe /cmdcons και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Recovery Console των Windows 2000 , κάντε επενεκκίνηση του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Windows 2000 Recovery console από το μενού Startup.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος δημιουργίας μιας εφεδρικής δισκέτας επιδιόρθωσης

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια εφεδρική δισκέτα εκκίνησης (ERD) για τα Windows 2000 για να διορθώσετε προβλήματα που σας εμποδίζουν να κάνετε εκκίνηση. Ίσως φανεί χρήσιμο να προετοιμάσετε μια δισκέτα ERD όταν ο υπολογιστής σας λειτουργεί σωστά, έτσι ώστε να μπορείτε να είστε έτοιμοι να την χρησιμοποιήσετε όταν χρειαστεί να επιδιορθώσετε αρχεία του συστήματος. Για να ξεκινήσετε έναν υπολογιστή που χρειάζεται επιδιόρθωση, χρησιμοποιήστε το CD-ROM εγκατάστασης των Windows 2000 ή δισκέτες που έχετε δημιουργήσει από το CD-ROM και επιλέξτε τη μέθοδο Repair για να χρησιμοποιήσετε την ERD. Οι επιδιορθώσεις που είναι δυνατές με αυτήν τη μέθοδο, περιορίζονται σε βασικά συστήματα αρχείων, τον τομέα εκκίνησης διαμερίσματος και το περιβάλλον εκκίνησης. Η διαδικασία επιδιόρθωσης δεν ανακτά το μητρώο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δισκέτα ERD δεν ανακτά δεδομένα ή προγράμματα και δεν χρησιμοποιείται για αντικατάσταση της τακτικής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του υπολογιστή σας. Για να αντικαταστήσετε αρχεία του μητρώου, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Recovery Console.

Σημειώστε ότι η διαδικασία επιδιόρθωσης βασίζεται στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο φάκελο SystemRoot\Repair. Δεν πρέπει να αλλάξετε ή να διαγράψετε αυτόν το φάκελο. Εάν επίσης δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου στο φάκελο Repair, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα τρέχοντα αρχεία μητρώου σε ένα φάκελο που βρίσκεται μέσα στο φάκελο SystemRoot\Repair. Αυτό είναι χρήσιμο όταν πρέπει να κάνετε ανάκτηση του συστήματος σε περίπτωση αποτυχίας του σκληρού σας δίσκου.

Για να δημιουργήσετε μια Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk - ERD):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Backup.
 2. Από το μενού Tools, κάντε κλικ στην εντολή Create an Emergency Repair Disk.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 301645 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/06/2006 14:49:13 - Αναθεώρηση: 2.1

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • kbenv kbhowto kbhowtomaster KB301645
Σχόλια