Τρόπος απενεργοποίησης της υπηρεσίας Windows Messenger σε υπολογιστή με Windows XP

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR302089
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο απενεργοποίησης της υπηρεσίας Windows Messenger. Από προεπιλογή, τα Windows XP Professional και τα Windows XP Home Edition εγκαθιστούν το πρόγραμμα Windows Messenger. Το περιβάλλον εργασίας δεν σας επιτρέπει να καταργήσετε ή να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα Windows Messenger.

Όταν εγκαθιστάτε το Windows XP Service Pack 1 (SP1), τα Windows προσθέτουν μια νέα δυνατότητα που ονομάζεται "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων" (Set Program Access and Defaults) στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, για να καταργήσετε την υπηρεσία Windows Messenger από το μενού Έναρξη (Start), την επιφάνεια εργασίας και άλλες θέσεις. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
332003 Τρόπος αλλαγής των προεπιλεγμένων προγραμμάτων και ενεργοποίησης ή κατάργησης της πρόσβασης στα Microsoft Windows και σε προγράμματα που δεν είναι της Microsoft
Περισσότερες πληροφορίες

Για να αποτρέψετε την εκτέλεση του Windows Messenger, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που είναι κατάλληλη για την έκδοση του Windows Messenger και των Windows που διαθέτετε.


Χρησιμοποιήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πολιτική ομάδας" (Group Policy) (gpedit.msc) για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Να μην επιτρέπεται η εκτέλεση της υπηρεσίας Windows Messenger (Do not allow Windows Messenger to run).

Σημειώσεις
 • Για να χρησιμοποιήσετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πολιτική ομάδας" (Group Policy), πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στον υπολογιστή που χρησιμοποιεί ένα λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή.
 • Με αυτήν τη μέθοδο αποτρέπεται η χρήση της υπηρεσίας Windows Messenger από τα Messenger API Το Microsoft Outlook 2002, το Microsoft Outlook Express 6 και η δυνατότητα "Απομακρυσμένη Βοήθεια" (Remote Assistance) των Windows XP είναι παραδείγματα προγραμμάτων που χρησιμοποιούν αυτά τα API και εξαρτώνται από την υπηρεσία Windows Messenger.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Να μην επιτρέπεται η εκτέλεση της υπηρεσίας Windows Messenger (Do not allow Windows Messenger to run), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), στη συνέχεια στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε gpedit.msc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στην "Πολιτική ομάδας" (Group Policy), αναπτύξτε το στοιχείο Πολιτική: Τοπικός υπολογιστής (Local Computer Policy), έπειτα το στοιχείο Ρυθμίσεις παραμέτρων υπολογιστή (Computer Configuration), στη συνέχεια, το στοιχείο Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates), κατόπιν το στοιχείο Στοιχεία των Windows (Windows Components) και, τέλος αναπτύξτε το στοιχείο Windows Messenger.
 3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Να μην επιτρέπεται η εκτέλεση της υπηρεσίας Windows Messenger (Do not allow Windows Messenger to run) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Ενεργός (Enabled).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit) για να κλείσετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πολιτική ομάδας" (Group Policy).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με αυτήν τη μέθοδο δεν αποτρέπεται η μη αυτόματη εκτέλεση της υπηρεσίας Windows Messenger από τους χρήστες, αλλά αποτρέπεται η αυτόματη εκτέλεση της υπηρεσίας Windows Messenger κάθε φορά που ξεκινάτε τα Windows.

Αλλάξτε τις προτιμήσεις του Windows Messenger. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Ξεκινήστε την υπηρεσία Windows Messenger.
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Προτιμήσεις (Preferences).
 3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Να εκτελείται αυτό το πρόγραμμα όταν ξεκινούν τα Windows (Run this program when Windows starts) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook Express ή το Outlook 2002, η υπηρεσία Windows Messenger μπορεί να ξεκινά αυτόματα κάθε φορά που εκτελείτε το Outlook Express ή το Outlook. Για να αποτρέψετε την αυτόματη εκκίνηση του Windows Messenger, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Outlook Express

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη σύνδεση σε: Windows Messenger (Automatically log on to Windows Messenger) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Outlook 2002

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Άλλο (Other).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων στο Microsoft Outlook (Enable Instant Messaging in Microsoft Outlook) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.


Προειδοποίηση Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Σημείωση Με αυτήν τη μέθοδο αποτρέπεται η χρήση της υπηρεσίας Windows Messenger από προγράμματα που χρησιμοποιούν τα Messenger API. Το Outlook 2002, το Outlook Express 6 και η δυνατότητα "Απομακρυσμένη Βοήθεια" (Remote Assistance) των Windows XP είναι παραδείγματα προγραμμάτων που χρησιμοποιούν αυτά τα API και εξαρτώνται από την υπηρεσία Windows Messenger.

 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου υπάρχει ήδη, μεταβείτε στο βήμα 6:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
 2. Κάντε κλικ στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key). Πληκτρολογήστε Messenger για το όνομα του νέου κλειδιού μητρώου και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Κάντε κλικ στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου: key:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger
 5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key). Πληκτρολογήστε Client για το όνομα του νέου κλειδιού μητρώου και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Κάντε κλικ στο παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου: key:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
 7. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value). Πληκτρολογήστε PreventRun για το όνομα της νέας τιμής DWORD και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή PreventRun που δημιουργήσατε στο βήμα 7 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify). Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 9. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
απενεργοποίηση κατάργηση απεγκατάσταση
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 302089 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 03:28:43 - Αναθεώρηση: 8.0

Microsoft Windows Messenger 4.0, Microsoft Windows Messenger 4.5, Microsoft Windows Messenger 4.6

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB302089
Σχόλια