Οι εκτυπωτές που χρησιμοποιούν θύρες που δεν ξεκινούν με COM, LPT ή USB δεν ανακατευθύνονται σε απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας ή σε περίοδο λειτουργίας των υπηρεσιών Terminal Services

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας" (Remote Desktop Connection) ή το πρόγραμμα-πελάτη των υπηρεσιών Terminal Services έκδοσης 4.0 ή 5.0 για να συνδεθείτε με άλλον υπολογιστή που βασίζεται σε Windows από έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003, μπορεί να μην γίνει ανακατεύθυνση των τοπικών σας εκτυπωτών. Ως αποτέλεσμα, οι τοπικοί σας εκτυπωτές δεν είναι διαθέσιμοι στην απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας ή την περίοδο λειτουργίας των υπηρεσιών Terminal Services.

Για παράδειγμα, εάν ο υπολογιστής σας με Windows XP έχει μια συσκευή εκτύπωσης πολλαπλών λειτουργιών που χρησιμοποιεί μια θύρα DOT4, ενδέχεται να μην ανακατευθυνθεί σε μια περίοδο λειτουργίας απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας σε υπολογιστή με Windows 2000 ή Windows Server 2003.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή η θύρα του εκτυπωτή δεν ξεκινά με COM, LPT ή USB. Από προεπιλογή, τα ονόματα θυρών εκτυπωτών που δεν ξεκινούν με COM, LPT ή USB ανακατευθύνονται μόνο στον Windows Server 2003. Από προεπιλογή, δεν γίνεται ανακατεύθυνση των συσκευών εκτύπωσης πολλαπλών λειτουργιών, εκτός αν εκτελείτε τον Windows Server 2003 στον τοπικό σας υπολογιστή, επειδή χρησιμοποιούν θύρες DOT4.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003, επιβάλετε φιλτράρισμα για ανακατεύθυνση σε όλες τις θύρες (συμπεριλαμβανομένων των DOT4) του υπολογιστή-πελάτη. Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε μια τιμή DWORD με το όνομα FilterQueueType στο κλειδί HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR και ορίστε τα δεδομένα της τιμής σε FFFFFFFF.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα και κατόπιν κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί στο μητρώο:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 4. Πληκτρολογήστε FilterQueueType και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 6. Πληκτρολογήστε FFFFFFFF και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιούνται όλες οι θύρες του υπολογιστή-πελάτη για ανακατεύθυνση.

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα σε έναν υπολογιστή-πελάτη που έχει μια συσκευή εκτύπωσης πολλαπλών λειτουργιών, αλλάξτε τη θύρα που χρησιμοποιεί η συσκευή αυτή από DOT4 σε LPT.

Για παράδειγμα, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας συσκευής εκτύπωσης πολλαπλών λειτουργιών ώστε να χρησιμοποιεί μια θύρα LPT σε έναν υπολογιστή με Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), ανοίξτε την επιλογή Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στον τοπικό εκτυπωτή που δεν ανακατευθύνεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Θύρες (Ports), έπειτα σε μια θύρα LPT και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή (Apply).

  Ο εκτυπωτής πρέπει τώρα να εμφανίζεται δίπλα σε αυτήν τη θύρα.
 4. Κλείστε το παράθυρο "Ιδιότητες εκτυπωτή" (Printer Properties) και, στη συνέχεια, συνδεθείτε ξανά χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας" (Remote Desktop).
Σημαντικό Όταν ένας εκτυπωτής πολλαπλών λειτουργιών χρησιμοποιεί μια τυπική θύρα LPT αντί για τη θύρα DOT4, χάνει τις δυνατότητες πολλαπλών λειτουργιών, όπως η σάρωση, η αποστολή και λήψη φαξ ή η αντιγραφή. Για να αποκτήσει ξανά τις δυνατότητες πολλαπλών λειτουργιών, η συσκευή εκτύπωσης πρέπει να χρησιμοποιήσει το θύρα DOT4.
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να προβάλετε το όνομα θύρας για τον εκτυπωτή σας ή για να εξακριβώσετε αν η συσκευή χρησιμοποιεί θύρα DOT4, προβάλετε τις ιδιότητες αυτού του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Θύρες (Ports) (ή στην καρτέλα Λεπτομέρειες (Details)).
Eigenschaften

Artikelnummer: 302361 – Letzte Überarbeitung: 12/03/2007 02:57:00 – Revision: 4.7

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbnofix kbprint kbenv kbprb KB302361
Feedback