Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά την προσπάθεια χρήσης του "Οδηγού Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος" (Automated System Recovery Wizard)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR302700
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Η δυνατότητα Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος (Automated System Recovery - ASR) επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν ένα σύνολο δισκετών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας αποκατάστασης ενός συστήματος που παρουσίασε αποτυχία.

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος" (ASR Wizard) στα Windows ΧP Home Edition, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία των αρχείων για τη δισκέτα αποκατάστασης. Η λειτουργία ματαιώθηκε.

(Backup Utility
The files for recovery diskette cannot be created. The operation was cancelled.)
Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η δημιουργία ενός συνόλου αντιγράφων ασφαλείας με την Αυτόματη Αποκατάσταση Συστήματος (ASR).
Αιτία
Η συμπεριφορά αυτή είναι δυνατό να παρατηρηθεί επειδή η Αυτόματη Αποκατάσταση Συστήματος (ASR) δεν υποστηρίζεται στα Windows XP Home Edition. Ωστόσο, οι χρήστες των Windows XP Home Edition μπορούν να έχουν πρόσβαση στον "Οδηγό Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος" (ASR Wizard) αν εγκαταστήσουν το πρόγραμμα Ntbackup από το φάκελο Valueadd στο CD-ROM των Windows XP Home Edition.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτή τη συμπεριφορά, ανοίξτε τον "Οδηγό Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος" (Automated System Restore Wizard):
  1. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα Ntbackup στα Windows XP Home Edition.
  2. Ξεκινήστε το πρόγραμμα Ntbackup, το οποίο βρίσκεται στο φάκελο "Βοηθήματα\Εργαλεία συστήματος" (Accessories\System Tools) του μενού Έναρξη (Start).
  3. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Αυτόματη Αποκατάσταση Συστήματος (ASR), κάντε κλικ στη σύνδεση Λειτουργία για προχωρημένους (Advanced Mode) στην πρώτη οθόνη του οδηγού του προγράμματος Ntbackup. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα κουμπί για τον "Οδηγό Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος" (Automated System Recovery Wizard).
Ο "Οδηγός Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος" (ASR Wizard) είναι δυνατό να δημιουργήσει τις δισκέτες και ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας (Backup.bkf). Ωστόσο, οι δισκέτες δεν είναι δυνατό να ξεκινήσουν τη διαδικασία ASR στα Windows XP Home Edition, αν χρησιμοποιηθούν μετά από μια καταστροφική αποτυχία του συστήματος.

Για καταστροφικές δυσλειτουργίες που απαιτούν την πλήρη επαναφορά δεδομένων, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για τη διαδικασία επαναφοράς (πράγμα που προϋποθέτει ότι είχε πραγματοποιηθεί πλήρης δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας λίγο πριν από την αποτυχία του εξοπλισμού και την επακόλουθη απώλεια δεδομένων):
  1. Κάντε επανεγκατάσταση των Windows XP με μη αυτόματο τρόπο από τα μέσα εγκατάστασης.
  2. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα Ntbackp από το φάκελο Valueadd του CD-ROM εγκατάστασης των Windows XP.
  3. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Ntbackup για την επαναφορά δεδομένων, χρησιμοποιώντας το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί πριν από την αποτυχία του συστήματος.
Περισσότερες πληροφορίες
Το μήνυμα λάθους στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου δεν εμφανίζεται πάντα. Όταν δεν εμφανίζεται το μήνυμα λάθους, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας με την Αυτόματη Αποκατάσταση Συστήματος (ASR). Στην περίπτωση που δημιουργείται ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας με την Αυτόματη Αποκατάσταση Συστήματος (ASR), οι δισκέτες εγκατάστασης που δημιουργούνται για να χρησιμοποιηθούν με αυτήν δεν λειτουργούν στα Windows XP Home Edition.

Το σύνολο των αντιγράφων ασφαλείας εξακολουθεί να είναι έγκυρο. Μπορείτε να επαναφέρετε το σύνολο των δεδομένων που είχε δημιουργηθεί με τον "Οδηγό Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος" (ASR Wizard), εκτελώντας την ίδια διαδικασία που θα ακολουθούσατε αν το σύνολο δεδομένων είχε δημιουργηθεί με το πρόγραμμα Ntbackup.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα Ntbackup δεν υποστηρίζει την επαναφορά δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας που είχαν δημιουργηθεί με προγενέστερες εκδόσεις του προγράμματος Msbackup, όπως τις εκδόσεις του Msbackup που περιλαμβάνονταν στο MS-DOS, στα Microsoft Windows 3.1, στα Microsoft Windows 95, στα Microsoft Windows 98 και στα Microsoft Windows Millenium Edition (Me).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 302700 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 03:37:52 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtool λάθους δισκέτα μήνυμα kbprb αυτόματης επαναφορά αντίγραφο ασφαλείας δεδομένων αποτυχία αποκατάστασης windowsxp KB302700
Σχόλια