Ο υπολογιστής-πελάτης με Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection) δεν ξεκινά σωστά

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR302803
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή-πελάτη με Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection), ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι το μέγεθος του παραθύρου είναι το ίδιο με το μέγεθος της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Desktop Connection), και όχι ολόκληρης της οθόνης όπως θα αναμενόταν. Ωστόσο, το κουμπί Μεγιστοποίηση (Maximize) υποδηλώνει ότι το παράθυρο βρίσκεται σε κατάσταση μεγιστοποίησης. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Μεγιστοποίηση (Maximize), το παράθυρο δεν εισέρχεται σε κατάσταση πλήρους οθόνης όπως θα αναμενόταν. Αντίθετα, το παράθυρο επανέρχεται σε μέγεθος ελαφρώς μικρότερο από το μέγεθος της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop).
Αιτία
Αυτό το θέμα μπορεί να παρουσιαστεί εάν το αρχείο Default.rdp λείπει ή έχει διαγραφεί από το φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents).
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Το αρχείο Default.rdp θα αντικατασταθεί από την Προστασία αρχείων των Windows (Windows File Protection), μόλις κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή-πελάτη Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Windows File Protection).
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν υπάρχει το αρχείο Default.rdp, η αναμενόμενη αρχική κατάσταση του παραθύρου δεν θα είναι μεγιστοποιημένη και, εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Μεγιστοποίηση (Maximize), το παράθυρο θα εισέλθει σε κατάσταση πλήρους οθόνης.

Όταν το μέγεθος του παραθύρου της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop) είναι μικρότερο από μια πλήρη οθόνη, κάνοντας κλικ στο κουμπί Μεγιστοποίηση (Maximize), το παράθυρο επανέρχεται στο μέγεθος της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop), δεν γίνεται όμως μεγαλύτερο. Η συμπεριφορά αυτή αποτρέπει την εμφάνιση μαύρων περιγραμμάτων σε σύνδεση πλήρους οθόνης, όταν η ανάλυση έχει οριστεί να είναι μικρότερη από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή-πελάτη. Η δυνατότητα που ενεργοποιεί την κατάσταση λειτουργίας πλήρους οθόνης όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Μεγιστοποίηση (Maximize) οφείλεται στον σχεδιασμό, μόνο εάν το μέγεθος της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop) είναι ακριβώς ίδιο με το μέγεθος της οθόνης του υπολογιστή-πελάτη στην τρέχουσα οθόνη. Διαφορετικά, εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Μεγιστοποίηση (Maximize), το παράθυρο θα επανέλθει στην επιλεγμένη ανάλυση.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 302803 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 03:39:30 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtool μεγιστοποίηση kbenv μέγεθος αρχείων απομακρυσμένης οθόνη ανάλυση επιφάνεια πλήρης υπολογιστής-πελάτης kbprb προστασία σύνδεση windows εργασίας οθόνης xp των επιφάνειας απομακρυσμένη windowsxp KB302803
Σχόλια