Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Το παιχνίδι τερματίζεται ή κλείνει απροσδόκητα

Συμπτώματα του προβλήματος
Όταν εκκινείτε ή παίζετε ένα από τα παιχνίδια που αναγράφονται στην ενότητα "Ισχύει για" (Applies to), ενδέχεται να παρουσιαστεί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Το παιχνίδι τερματίζεται (σταματά να ανταποκρίνεται)
 • Το παιχνίδι κλείνει απροσδόκητα
 • Ο υπολογιστής επανεκκινείται απροσδόκητα
 • Το παράθυρο του παιχνιδιού είναι ελαχιστοποιημένο στη γραμμή εργασιών και δεν είναι δυνατή η επαναφορά του
Επιπλέον, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος μετά την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Συλλογή δεδομένων εξαίρεσης (Gathering Exception Data):
Το παιχνίδι <Όνομα παιχνιδιού> παρουσίασε ένα πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία του.
Το μήνυμα σφάλματος σάς ζητά να στείλετε τις λεπτομέρειες αναφοράς σφάλματος στη Microsoft.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους με τη σειρά που παρουσιάζονται.

Μέθοδος 1: Ελέγξτε αν υπάρχει νεότερη ενημέρωση για το παιχνίδι

Κάντε λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων για το παιχνίδι από τις αντίστοιχες τοποθεσίες Web:

Μέθοδος 2: Επανεκκίνηση του υπολογιστή με τη διαδικασία καθαρής εκκίνησης

Όταν ξεκινάτε τα Microsoft Windows, συνήθως υπάρχουν κάποια προγράμματα που ξεκινούν αυτόματα και εκτελούνται στο παρασκήνιο και τα οποία μπορεί να παρεμβαίνουν στο παιχνίδι. Αυτά τα προγράμματα μπορεί να περιλαμβάνουν προγράμματα εντοπισμού ιών και βοηθητικά προγράμματα συστήματος. Όταν εκτελείτε μια διαδικασία καθαρής εκκίνησης, αποτρέπετε την αυτόματη εκκίνηση αυτών των προγραμμάτων.

Για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας μια διαδικασία καθαρής εκκίνησης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να προβάλετε τα βήματα για άλλα λειτουργικά συστήματα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
331796 Εκτελέστε μια καθαρή εκκίνηση, για να προσδιορίσετε αν τα προγράμματα παρασκηνίου επηρεάζουν τα παιχνίδια ή τα προγράμματά σας
Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 3: Δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για την έκδοση των Windows που διαθέτετε.

Windows 7 ή Windows Vista

Βήμα 1: Άνοιγμα λογαριασμών χρήστη
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε Control nusrmgr.cpl στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί χρήστη (User Accounts).

  Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
Βήμα 2: Προσθήκη νέου χρήστη
 1. Στην καρτέλα Χρήστες (Users), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το λογαριασμό χρήστη σας, πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το λογαριασμό σας.
 3. Εάν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί ως μέρος ενός δικτύου υπολογιστή-πελάτη/διακομιστή, πληκτρολογήστε το όνομα τομέα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Σημείωση Εάν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί ως μεμονωμένος υπολογιστής χωρίς δίκτυο ή σε ένα ομότιμο δίκτυο, δεν χρειάζεται να δώσετε όνομα τομέα.
 4. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης χρήστη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης χρήστη για επιβεβαίωση.

  Σημαντικό Οι κωδικοί πρόσβασης κάνουν διάκριση πεζών–κεφαλαίων. Για παράδειγμα, οι κωδικοί "MyPassword" και "mypassword" αντιμετωπίζονται ως διαφορετικοί κωδικοί πρόσβασης.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Επιλέξτε το επίπεδο πρόσβασης για το λογαριασμό χρήστη σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

  Σημείωση Ορισμένα παιχνίδια απαιτούν ένα λογαριασμό χρήστη που έχει πρόσβαση επιπέδου διαχειριστή για να εκτελεστεί.

Windows XP Home Edition

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Λογαριασμοί χρήστη (User Accounts).
 2. Στη λίστα Επιλογή μιας εργασίας (Pick a task), κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ενός νέου λογαριασμού (Create a new account).
 3. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το λογαριασμό και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Επιλέξτε τον τύπο λογαριασμού που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία λογαριασμού (Create Account).

  Σημείωση Ορισμένα παιχνίδια απαιτούν ένα λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιεί τον τύπο λογαριασμού διαχειριστή για να εκτελεστούν.

Windows XP Professional Edition

Βήμα 1: Άνοιγμα λογαριασμών χρήστη

Για να ανοίξετε τους λογαριασμούς χρήστη, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Control nusrmgr.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Βήμα 2: Προσθήκη νέου χρήστη
 1. Στην καρτέλα Χρήστες (Users), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το λογαριασμό χρήστη σας, πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το λογαριασμό σας.
 3. Εάν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί ως μέρος ενός δικτύου υπολογιστή-πελάτη/διακομιστή, πληκτρολογήστε το όνομα τομέα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Σημείωση Εάν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί ως μεμονωμένος υπολογιστής χωρίς δίκτυο ή σε ένα ομότιμο δίκτυο, δεν χρειάζεται να δώσετε όνομα τομέα.
 4. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης χρήστη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης χρήστη για επιβεβαίωση.

  Σημαντικό Οι κωδικοί πρόσβασης κάνουν διάκριση πεζών–κεφαλαίων. Για παράδειγμα, οι κωδικοί "MyPassword" και "mypassword" αντιμετωπίζονται ως διαφορετικοί κωδικοί πρόσβασης.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Επιλέξτε το επίπεδο πρόσβασης για το λογαριασμό χρήστη σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

  Σημείωση Ορισμένα παιχνίδια απαιτούν ένα λογαριασμό χρήστη που έχει πρόσβαση επιπέδου διαχειριστή για να εκτελεστεί.
Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Περισσότερες πληροφορίες

Αν το πρόβλημα διορθωθεί με τη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού χρήστη, αποσυνδεθείτε από το νέο λογαριασμό χρήστη και, στη συνέχεια, συνδεθείτε με τον κανονικό λογαριασμό χρήστη σας για να δείτε εάν επανεμφανιστεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα συνεχίσει να παρουσιάζεται στον κανονικό λογαριασμό χρήστη σας, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Αυτόματη επίλυση (Fix It) στο ακόλουθο άρθρο για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφαλείας σε αυτόν το λογαριασμό. Στη συνέχεια, ελέγξτε εάν αυτό λύνει το πρόβλημα. Διαφορετικά, θα πρέπει να μεταφέρετε τα δεδομένα σας από το λογαριασμό που έχει το πρόβλημα στο λογαριασμό χρήστη που μόλις δημιουργήσατε, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όταν χρησιμοποιείτε το νέο λογαριασμό χρήστη.
313222 Με ποιον τρόπο μπορώ να επαναφέρω τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφάλειας;

Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο αντιγραφής δεδομένων στο νέο προφίλ χρήστη σας όταν χρησιμοποιείτε Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
811151 Τρόπος αντιγραφής δεδομένων από κατεστραμμένο προφίλ χρήστη σε νέο προφίλ στα Windows XP

Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο αντιγραφής δεδομένων στο νέο προφίλ χρήστη σας όταν χρησιμοποιείτε Windows Vista, κάντε κλικ στον τίτλο του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το θέμα στην ενότητα Βοήθεια των Windows και διαδικασίες (Windows Help and How-to):Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 4: Αλλαγή της ρύθμισης συμβατότητας

Σημείωση Αυτή η μέθοδος ενδέχεται να μην λειτουργεί για νεότερα παιχνίδια που απαιτούν σύνθετες δυνατότητες.
 1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του παιχνιδιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συμβατότητα (Compatibility).
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση προγράμματος σε λειτουργία συμβατότητας για (Run this program in compatibility mode for) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Windows 98/Windows Me από τη λίστα.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 5: Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης οθόνης

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προσαρμογέα οθόνης για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης και εγκατάστασης της πιο πρόσφατης έκδοσης του προγράμματος οδήγησης οθόνης για τον προσαρμογέα οθόνης σας. Για να δείτε εάν οι κατάλληλες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης είναι διαθέσιμες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Windows Update της Microsoft στο Web: Κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή (Play) για να προβάλετε αυτήν την επίδειξη πολυμέσων ροής.

Για πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή του υλικού σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία στο Web: Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
Για να προσδιορίσετε το όνομα και τον κατασκευαστή του προσαρμογέα οθόνης που διαθέτετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα για την έκδοση των Windows που διαθέτετε.

Windows 7 ή Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Έναρξη, πληκτρολογήστε dxdiag στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Οθόνη (Display).
 3. Στην περιοχή Συσκευή (Device), αναζητήστε τα στοιχεία Όνομα (Name) και Κατασκευαστής (Manufacturer).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος (Exit).

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dxdiag στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Οθόνη (Display).
 3. Στην περιοχή Συσκευή (Device), αναζητήστε τα στοιχεία Όνομα (Name) και Κατασκευαστής (Manufacturer).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος (Exit).
Κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή (Play) για να προβάλετε αυτήν την επίδειξη πολυμέσων ροής.
Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 6: Προσωρινή απενεργοποίηση της κάρτας ήχου στα Windows

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την κάρτα ήχου, ακολουθήστε τα βήματα για την έκδοση των Windows που διαθέτετε.

Windows 7 ή Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)κουμπί , πληκτρολογήστε device manager στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Κάντε δεξί κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση των Windows και, στη συνέχεια, ελέγξτε το παιχνίδι.

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε system.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό (Hardware) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών (Sound, video and game controllers).
 4. Κάντε διπλό κλικ στην κάρτα ήχου.
 5. Στην περιοχή Χρήση συσκευής (Device Usage), κάντε κλικ στην επιλογή Να μην γίνει χρήση αυτής της συσκευής (ανενεργή) (Do not use this device (disable)).
 6. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση των Windows και, στη συνέχεια, ελέγξτε το παιχνίδι.
Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 7: Μείωση επιτάχυνσης ήχου

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dxdiag στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στην καρτέλα Ήχος (Sound) και στην περιοχή Δυνατότητες του DirectX (DirectX Features), μετακινήστε το ρυθμιστικό Επίπεδο επιτάχυνσης ήχου του υλικού (Hardware Sound Acceleration Level) στη ρύθμιση Βασική επιτάχυνση (Basic acceleration).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος (Exit).
Κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή (Play) για να προβάλετε αυτήν την επίδειξη πολυμέσων ροής.
Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 8: Λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης του DirectX

 1. Για να κάνετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του DirectX, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη του πιο πρόσφατου DirectX (Download the latest DirectX).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη (Download).
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του DirectX.
Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 9: Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης ήχου

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας ήχου για να μάθετε τον τρόπο απόκτησης και εγκατάστασης της πιο πρόσφατης έκδοσης του προγράμματος οδήγησης ήχου για την κάρτα ήχου ή επισκεφθείτε την τοποθεσία του Windows Update για να αναζητήσετε συμβατά προγράμματα οδήγησης. (Ανατρέξτε στη Μέθοδο 5 για στοιχεία επικοινωνίας).

Για να προσδιορίσετε το όνομα και τον κατασκευαστή της κάρτας ήχου σας, ακολουθήστε τα βήματα για την έκδοση των Windows που διαθέτετε.

Windows 7 ή Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) Έναρξη, πληκτρολογήστε dxdiag στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ήχος (Sound).
 3. Στην περιοχή Συσκευή (Device), αναζητήστε το στοιχείο Όνομα (Name). Στην περιοχή Προγράμματα οδήγησης (Drivers), αναζητήστε το στοιχείο Πάροχος (Provider).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος (Exit).

Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dxdiag στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ήχος (Sound).
 3. Στην περιοχή Συσκευή (Device), αναζητήστε το στοιχείο Όνομα (Name). Στην περιοχή Πρόγραμμα οδήγησης (Driver), αναζητήστε το στοιχείο Πάροχος (Provider).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος (Exit).
Κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή (Play) για να προβάλετε αυτήν την επίδειξη πολυμέσων ροής.
Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 10: Κατάργηση και επανεγκατάσταση του παιχνιδιού

Βήμα 1: Εκτελέστε μια καθαρή εκκίνηση των Windows

Ακολουθήστε τα βήματα της Μεθόδου 2 για να εκτελέσετε μια καθαρή εκκίνηση των Windows. Στη συνέχεια, μεταβείτε στο βήμα 2.

Βήμα 2: Κατάργηση και επανεγκατάσταση του παιχνιδιού

Για να καταργήσετε και να επανεγκαταστήσετε το παιχνίδι, ακολουθήστε τα βήματα για την έκδοση των Windows που διαθέτετε.

Windows 7 ή Windows Vista
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε Προγράμματα και δυνατότητες στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στη λίστα με τα εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε κλικ στο παιχνίδι της Microsoft που θέλετε να καταργήσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall).
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία κατάργησης.
 4. Εισάγετε το CD του παιχνιδιού στη μονάδα δίσκου CD ή DVD.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.
Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν ξεκινήσει αυτόματα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) κουμπί , πληκτρολογήστε drive:\setup.exe στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

  Σημείωση Σε αυτό το παράδειγμα, η ένδειξη drive αντιπροσωπεύει το γράμμα της μονάδας δίσκου CD ή DVD.
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.
Windows XP
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
 3. Στη λίστα με τα εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε διπλό κλικ στο παιχνίδι της Microsoft που θέλετε να καταργήσετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall) ή Αλλαγή/Κατάργηση (Change/Remove).
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία κατάργησης.
 5. Εισάγετε το CD του παιχνιδιού στη μονάδα δίσκου CD ή DVD.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.
Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν ξεκινήσει αυτόματα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε drive:\setup.exe στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Σε αυτό το παράδειγμα, η ένδειξη drive αντιπροσωπεύει το γράμμα της μονάδας δίσκου CD ή DVD.
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.
Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 11: Αναζήτηση για το παιχνίδι στο Κέντρο λύσεων

Στο Κέντρο λύσεων του Games for Windows μπορείτε να βρείτε λύσεις για τα πιο συνήθη ζητήματα. Αυτές οι λύσεις σας επιτρέπουν να κάνετε τα εξής:
 • Να αναζητήσετε ζητήματα για σημαντικά προϊόντα, μηνύματα σφάλματος και συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων
 • Να βρείτε βοήθεια για το προϊόν από μια ομάδα συζήτησης ή από έναν επαγγελματία υποστήριξης
 • Να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας για τεχνικούς προϊόντων, όπως αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, προχωρήστε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 12 - Μόνο για Windows XP: Προσαρμογή επιτάχυνσης υλικού γραφικών

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε desk.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot).
 4. Μετακινήστε το ρυθμιστικό της Επιτάχυνσης υλικού (Hardware Acceleration) δύο θέσεις προς τα αριστερά της ρύθμισης Πλήρες (Full) στη ρύθμιση Απενεργοποιήστε όλες τις επιταχύνσεις δρομέα και σύνθετης σχεδίασης (Disable all cursor and advanced drawing accelerations).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.
 6. Ελέγξτε το παιχνίδι.

Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 13: Σάρωση του υπολογιστή για ιούς

Το παιχνίδι ενδέχεται να κλείσει, να παρουσιάσει ένα σφάλμα ή να τερματιστεί κατά την εκκίνηση ή κατά τη διάρκεια της χρήσης αν ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από ιό.

Σημαντικό Αν ήδη έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή ένα πρόγραμμα εντοπισμού ιών, ενημερώστε το εγκαθιστώντας τα πιο πρόσφατα αρχεία υπογραφής πριν σαρώσετε τον υπολογιστή σας για ιούς. Οι περισσότερες εταιρείες που σχεδιάζουν προγράμματα εντοπισμού ιών θέτουν σε κυκλοφορία ένα νέο αρχείο υπογραφής κάθε μήνα. Αφού αποκτήσετε τα πιο πρόσφατα αρχεία υπογραφής, σαρώστε τον υπολογιστή σας. Για βοήθεια στη λήψη αρχείων υπογραφής εντοπισμού ιών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή λογισμικού εντοπισμού ιών.

Εάν δεν έχετε εγκαταστημένο πρόγραμμα εντοπισμού ιών, για να προβάλετε μια λίστα προμηθευτών λογισμικού προστασίας από ιούς, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να δείτε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
49500 Λίστα προμηθευτών λογισμικού προστασίας από ιούς
Εάν έχετε καθαρίσει τον υπολογιστή σας από ιούς, ακολουθήστε τη Μέθοδο 10 για να καταργήσετε και στη συνέχεια να επανεγκαταστήσετε το παιχνίδι.

Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 14: Κατάργηση λογισμικού spyware και άλλου ανεπιθύμητου λογισμικού

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συμπτώματα του λογισμικού spyware και άλλου ανεπιθύμητου λογισμικού, τον τρόπο κατάργησης του λογισμικού spyware και τον τρόπο προστασίας του υπολογιστή σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για να εκτελέσετε μια σάρωση για ανεπιθύμητο λογισμικό στα Windows 7 ή στα Windows Vista, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα προγράμματα (All Programs).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Windows Defender.
 3. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί Σάρωση (Scan) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Πλήρης σάρωση (Full Scan).
Εάν έχετε καθαρίσει τον υπολογιστή σας από ανεπιθύμητο λογισμικό, ακολουθήστε τη Μέθοδο 10 για να καταργήσετε και στη συνέχεια να επανεγκαταστήσετε το παιχνίδι.
Επόμενα βήματα
Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επισκεφθείτε την τοποθεσία υπηρεσιών υποστήριξης πελατών της Microsoft στο Web για να βρείτε άλλες λύσεις. Αυτή η τοποθεσία Web παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
 • Ηλεκτρονική κοινότητα Microsoft Community (http://answers.microsoft.com/el-gr/windows/default.aspx): Επικοινωνήστε με συναδέλφους και με τους πιο αξιόλογους επαγγελματίες της Microsoft (MVP).
 • Κέντρα λύσεων (http://support.microsoft.com/gp/hublist/el#tab0): Δείτε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ) για κάθε προϊόν και τα σημαντικότερα θέματα υποστήριξης.
 • Γνωσιακή βάση με δυνατότητα αναζήτησης (http://support.microsoft.com/search/?adv=1&ln=el): Αναζήτηση πληροφοριών τεχνικής υποστήριξης και εργαλείων αυτοβοήθειας για τα προϊόντα της Microsoft.
 • Άλλες επιλογές υποστήριξης (http://support.microsoft.com/contactus/?ln=el): Χρησιμοποιήστε το Web για να υποβάλλετε ένα ερώτημα, να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πελατών της Microsoft ή να κάνετε κάποια σχόλια.
msgame flickering flashing drops freeze random randomly quits nothing happens
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 303032 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/31/2013 10:02:00 - Αναθεώρηση: 17.0

Microsoft Flight Simulator X Deluxe, Microsoft Flight Simulator X Standard, Microsoft Halo 2 for Windows Vista, Microsoft Age of Empires II: The Conqueror's Expansion, Microsoft Age of Empires II Gold Edition, Microsoft Age of Empires III, Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs, Microsoft Age of Mythology Gold, Microsoft Age of Mythology: The Titans, Microsoft Age of Mythology, Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe, Microsoft Dungeon Siege, Microsoft Dungeon Siege II, Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna, Fable: The Lost Chapters PC, Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition, Microsoft Flight Simulator 2004 Century of Flight, Microsoft Freelancer, Microsoft Gears of War (PC), Microsoft Halo PC 1.0, Microsoft Impossible Creatures, Microsoft Links 2003, Microsoft Links 2003 Championship Edition, Microsoft MechWarrior 4: Mercenaries, Microsoft RalliSport Challenge PC, Microsoft Rise of Nations, Microsoft Rise of Nations: Gold Edition, Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends, Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots, Microsoft Shadowrun (PC), Microsoft Train Simulator, Microsoft Viva Pinata (PC), Microsoft Zoo Tycoon 2, Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection, Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0, Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania, Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure, Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger, Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species, Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania, Microsoft Fable III for PC

 • dftsdahomeportal kbexpertiseinter kbtshoot kbceip kbgraphxlink kbarttypeshowme kbprb KB303032
Σχόλια