Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή των εργαλείων Logman.exe, Relog.exe και Typeperf.exe των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR303133
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει μια περιγραφή των εργαλείων γραμμής εντολών Logman.exe, Relog.exe και Typeperf.exe των Windows XP, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε συνδυασμό ή ξεχωριστά από το πρόγραμμα "Εποπτεία Συστήματος" (System Monitor) και το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Αρχεία καταγραφής επιδόσεων και ειδοποιήσεις" (Performance Logs and Alerts).

Όλα αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνονται σε όλες τις εκδόσεις των Microsoft Windows XP (εκτός από τα Windows XP Home Edition) και μπορείτε να τα εκτελέσετε από μια γραμμή εντολών.
Περισσότερες πληροφορίες

Logman.exe

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Logman.exe για να:
  • Ξεκινήσετε και να τερματίσετε από απόσταση συλλογές δεδομένων αρχείων καταγραφής από μια κεντρική θέση, καθορίζοντας το όνομα του απομακρυσμένου υπολογιστή.
  • Ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας συλλογής δεδομένων σε έναν υπολογιστή και στη συνέχεια να αντιγράψετε αυτές τις παραμέτρους σε πολλούς υπολογιστές από μια κεντρική θέση.
  • Αναζητήσετε αρχεία καταγραφής και στοιχεία που εκτελούνται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Παράδειγμα

Εάν Sample_Log είναι το όνομα ενός αρχείου καταγραφής επιδόσεων στον τοπικό υπολογιστή, η εντολή logman start Sample_Log ξεκινάει το αρχείο καταγραφής.

Relog.exe

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Relog.exe για να:
  • Μετατρέψετε ένα αρχείο καταγραφής από ένα τύπο σε έναν άλλο, όπως από ένα αρχείο καταγραφής των Microsoft Windows NT 4.0 σε ένα αρχείο καταγραφής των Windows XP ή από ένα δευτερεύον αρχείο καταγραφής (.blg) σε ένα αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (.csv).
  • Ανασχεδιάσετε το αρχείο καταγραφής και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο καταγραφής που να βασίζεται σε καθορισμένους μετρητές, μια χρονική περίοδο ή μια περίοδο δοκιμής.

Παράδειγμα

Για να μετατρέψετε ένα αρχείο καταγραφής των Windows 2000 με το όνομα Win2k_log σε ένα αρχείο καταγραφής .csv με το όνομα Win2k_log.csv, θα χρησιμοποιήσετε την εντολή relog Win2k_log.blg -f CSV -o Win2k_log.csv.

Typeperf.exe

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Typeperf.exe για να:
  • Εγγράψετε δεδομένα επιδόσεων στο παράθυρο εντολών ή σε μια υποστηριζόμενη μορφή αρχείου καταγραφής.
  • Προβάλλετε όλους τους μετρητές που είναι διαθέσιμοι εκείνη τη στιγμή σε έναν συγκεκριμένο τοπικό ή απομακρυσμένο υπολογιστή.

Παράδειγμα

Για να εξαγάγετε το μετρητή μνήμης, διαθέσιμα byte, από έναν απομακρυσμένο υπολογιστή με το όνομα "XPPRO", κάθε 5 δευτερόλεπτα, θα χρησιμοποιήσετε την εντολή typeperf "Memory\Available Bytes" -s XPPRO -si 00:05.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα εργαλεία, συμβουλευτείτε την ηλεκτρονική Βοήθεια ή εκτελέστε την εντολή με το διακόπτη /?.
sysmon perfmon
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 303133 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 03:48:58 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB303133
Σχόλια