ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Διατήρηση μιας βάσης δεδομένων Jet 4.0 σε βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR303528
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Μεσαίου επιπέδου: Απαιτεί βασικές γνώσεις μακροεντολών, κωδικοποίησης και διαλειτουργικότητας.

Αυτό το άρθρο αφορά μόνο βάσεις δεδομένων της Microsoft Access (.mdb).

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τη Microsoft Access 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 300216.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία του μητρώου. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά μητρώου" (Restoring the Registry) στο αρχείο Regedit.exe ή το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά ενός κλειδιού μητρώου" (Restoring a Registry Key) στο αρχείο Regedt32.exe.

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΠερίληψη
Ο Microsoft Jet είναι ο μηχανισμός διαχείρισης βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιείται από προεπιλογή από τη Microsoft Access. Αυτό το άρθρο παραθέτει μια λίστα βέλτιστων πρακτικών, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να διατηρήσετε τη βάση δεδομένων Jet σε βέλτιστη λειτουργία. Αυτό το άρθρο αφορά βάσεις δεδομένων που εκτελούνται τόσο σε περιβάλλον εργασίας ενός χρήστη όσο και σε περιβάλλον εργασίας πολλών χρηστών.

Επιστροφή στην αρχή

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣΑυτή η ενότητα αφορά όλες τις βάσεις δεδομένων Jet, είτε είστε ο μοναδικός χρήστης της βάσης δεδομένων είτε η βάση δεδομένων χρησιμοποιείται από πολλούς χρήστες σε δίκτυο.

Επιστροφή στην αρχή

Επιβεβαίωση εγκατάστασης του τελευταίου Service Pack του λειτουργικού συστήματοςΕγκαταστήστε το τελευταίο Service Pack του λειτουργικού συστήματος. Με αυτήν την ενέργεια εξασφαλίζετε ότι έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις κώδικα εντοπισμού σφαλμάτων.

Για να επαληθεύσετε ότι έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία Service Pack για το λειτουργικό σας σύστημα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Εάν βρίσκεστε σε περιβάλλον δικτύου, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει το τελευταίο Service Pack του λειτουργικού συστήματος στο διακομιστή αρχείων δικτύου, ώστε να εξασφαλίσετε ότι ο παραπάνω διακομιστής θα έχει τις τελευταίες ενημερώσεις κώδικα εντοπισμού σφαλμάτων για το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης δικτύου και για το σύστημα αρχείων.

Επιστροφή στην αρχή

Επιβεβαίωση εγκατάστασης του τελευταίου Service Pack του Microsoft JetΕγκαταστήστε το τελευταίο Service Pack του Microsoft Jet. Με αυτήν την ενέργεια εξασφαλίζεται ότι θα έχετε τις τελευταίες ενημερώσεις κώδικα εντοπισμού σφαλμάτων για το Microsoft Jet. Για να κάνετε λήψη του τελευταίου Service Pack του Jet 4.0, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
282010 ACC2002: Διάθεση της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Jet 4.0 από το Κέντρο λήψης (Download Center)
Εάν εργάζεστε σε περιβάλλον δικτύου, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το τελευταίο Service Pack του Microsoft Jet σε όλους τους υπολογιστές-πελάτες. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το Service Pack του Microsoft Jet στο διακομιστή αρχείων δικτύου, εκτός εάν ο διακομιστής αρχείων δικτύου εκτελεί και μία ή περισσότερες εφαρμογές που χρησιμοποιούν το Microsoft Jet.

Επιστροφή στην αρχή

Χρήση αποτελεσματικού σχεδιασμού για τη βάση δεδομένωνΜια αποτελεσματικά σχεδιασμένη βάση δεδομένων βελτιώνει τις επιδόσεις της βάσης δεδομένων. Επίσης βοηθά στη μείωση της πιθανότητας καταστροφής του αρχείου της βάσης δεδομένων. Για πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τις βέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού μιας βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
289533 ACC2002: Που θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση βάσεων δεδομένων στην Access
Επιστροφή στην αρχή

Χρήση συμβατής μορφής αρχείου βάσης δεδομένων Jet για την έκδοση του μηχανισμού διαχείρισης βάσεων δεδομένων Jet που χρησιμοποιείταιΓια βέλτιστες επιδόσεις και σταθερότητα, χρησιμοποιήστε μια μορφή βάσης δεδομένων Microsoft Jet 4.0, όταν χρησιμοποιείτε προγράμματα-πελάτες Microsoft Jet 4.0. Παρόμοια, χρησιμοποιήστε μια μορφή βάσης δεδομένων Microsoft Jet 3.0, όταν χρησιμοποιείτε προγράμματα-πελάτες Microsoft Jet 3.5, κ.ο.κ.

Εδώ παρουσιάζεται ένας πίνακας των διαθέσιμων μορφών Jet καθώς και τα αρχεία μετατροπής dll που χρησιμοποιούνται (εάν υπάρχουν), για να επικοινωνήσουν με αυτήν τη μορφή, όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Jet 4.0:

  Έκδοση της Access   Μορφή Jet  Αρχείο μετατροπής Dll που χρησιμοποιείται  -----------------  ---------  -----------------------------------------  Access 2.0      Jet 2.0    msrd2x40.dll  Access 95      Jet 3.0    msrd3x40.dll  Access 97      Jet 3.0    msrd3x40.dll  Access 2000     Jet 4.0    Κανένα  Access 2002     Jet 4.0    Κανένα
Αυτό το γράφημα δείχνει ότι η Microsoft Access 95 και η Access 97 δημιουργούν ένα αρχείο βάσης δεδομένων μορφής Microsoft Jet 3.0. Η Access 2000 και η Access 2002 δημιουργούν ένα αρχείο βάσης δεδομένων μορφής Microsoft Jet 4.0. Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Jet 4.0, χρησιμοποιήστε αρχείο μορφής βάσης δεδομένων Microsoft Jet 4.0, ώστε να αποφευχθεί η χρήση ενός αρχείου μετατροπής dll. Επίσης, εάν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Jet 3.5, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μια βάση δεδομένων μορφής Microsoft Jet 3.0.

Εδώ θα βρείτε μια λίστα με τα προγράμματα-πελάτες του μηχανισμού διαχείρισης βάσεων δεδομένων Microsoft Jet που χρησιμοποιούνται συνήθως, καθώς και την αντίστοιχη έκδοση του μηχανισμού Jet που χρησιμοποιούν:

                    Μηχανισμός Jet  Εφαρμογή προγράμματος-πελάτη    που χρησιμοποιείται  Προτεινόμενη μορφή ΒΔ Jet  ----------------------------    -------------------  -------------------------  Access 2.0              Jet 2.0          Jet 2.0  Access 95              Jet 3.0          Jet 3.0  Access 97              Jet 3.5          Jet 3.0  Access 2000             Jet 4.0          Jet 4.0  Access 2002             Jet 4.0          Jet 4.0  DAO 3.0               Jet 3.0          Jet 3.0  DAO 3.5               Jet 3.5          Jet 3.0  DA0 3.6               Jet 4.0          Jet 4.0  Microsoft.JET.OLEDB.3.51       Jet 3.5          Jet 3.0  Microsoft.Jet.OLEDB.4.0       Jet 4.0          Jet 4.0  Πρόγραμμα οδήγησης ODBC της Access* Jet 4.0          Jet 4.0
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα οδήγησης ODBC της Microsoft Access, που συμπεριλαμβάνεται με τα MDAC 2.0 ή παλαιότερα, χρησιμοποιεί το Microsoft Jet 3.5. Το πρόγραμμα οδήγησης ODBC της Microsoft Access, που συμπεριλαμβάνεται με τα MDAC 2.1 και MDAC 2.5, χρησιμοποιεί το Microsoft Jet 4.0. Οι εκδόσεις των MDAC 2.6 και νεότερων δεν περιλαμβάνουν το πρόγραμμα οδήγησης ODBC της Microsoft Access.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, όταν έχετε παλαιότερες αλλά και νεότερες εφαρμογές Jet που κάνουν κοινή χρήση του ίδιου αρχείου βάσης δεδομένων), ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μορφή αρχείου της πιο πρόσφατης βάσης δεδομένων Jet. Αυτό συμβαίνει επειδή οι παλαιότεροι μηχανισμοί διαχείρισης βάσεων δεδομένων Jet δεν είναι δυνατό να αναγνώσουν ή να εγγράψουν σε νεότερες μορφές αρχείων βάσης δεδομένων Jet. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την παλαιότερη μορφή καθώς και αρχεία μετατροπής dll.

Επιστροφή στην αρχή

Αποφυγή χρήσης δεσμευμένων λέξεων και χαρακτήρων για τα ονόματα αντικειμένων και πεδίωνΑποφύγετε τη χρήση δεσμευμένων λέξεων και χαρακτήρων, όταν εκχωρείτε ονόματα σε αντικείμενα και πεδία της βάσης δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δεσμευμένες λέξεις ή οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες λέξεις, αλλά περικλείονται από διαστήματα, είναι δυνατό να καταστρέψουν τη βάση δεδομένων. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με δεσμευμένες λέξεις και τους χαρακτήρες στη Microsoft Access, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
286335 ACC2002: Δεσμευμένες λέξεις στη Microsoft Access
Επιστροφή στην αρχή

Περιοδική συμπύκνωση της βάσης δεδομένων Microsoft JetΕάν κάνετε συχνές αλλαγές σε μια βάση δεδομένων, ενδέχεται να κατακερματιστούν τμήματα της βάσης δεδομένων. Επομένως, μια καλή πρακτική είναι να εκτελείται, σε περιοδική βάση, το βοηθητικό πρόγραμμα συμπύκνωσης της βάσης δεδομένων στη Microsoft Access. Εάν δεν διαθέτετε αντίγραφο της Microsoft Access, μπορείτε να συμπυκνώσετε τη βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα JetComp.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του βοηθητικού προγράμματος JetComp για το Microsoft Jet 4.0, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
295334 ACC2002: Διάθεση του βοηθητικού προγράμματος Jet Compact από το Κέντρο Λήψης (Download Center)
Προγραμματίστε τις συμπυκνώσεις, ανάλογα με το βαθμό των τροποποιήσεων στα δεδομένα. Εάν τα δεδομένα δεν αλλάζουν τόσο συχνά, δεν απαιτείται συχνή συμπύκνωση της βάσης δεδομένων. Εάν υπάρχουν πολλές και συχνές ενημερώσεις, εισαγωγές και διαγραφές, τότε προγραμματίστε πιο συχνές συμπυκνώσεις. Αν και δεν υπάρχει επίσημος κανόνας που να αφορά τη συχνότητα της συμπύκνωσης, η Microsoft συνιστά να γίνεται συμπύκνωση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Στις επόμενες παραγράφους εξηγείται με περισσότερες λεπτομέρειες η διαδικασία συμπύκνωσης που χρησιμοποιείται από το Microsoft Jet. Για μια γενικότερη εξήγηση που αφορά τη συμπύκνωση μιας βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
288631 ACC2002: Ανασυγκρότηση και συμπύκνωση βάσεων δεδομένων για τη βελτίωση των επιδόσεων
Ο μηχανισμός διαχείρισης βάσεων δεδομένων Microsoft Jet χειρίζεται ένα αρχείο βάσης δεδομένων της Microsoft Access ως σειρά μπλοκ των 4096 byte, με τον ίδιο τρόπο που ένα τυπικό σύστημα αρχείων χειρίζεται τα δεδομένα στον σκληρό σας δίσκο. Το πλήρες σύνολο των εγγραφών σε έναν πίνακα του Microsoft Jet αποθηκεύεται σύμφωνα με τις σειρές αυτών των μπλοκ, με κάθε μπλοκ να παραπέμπει στο επόμενο μπλοκ. Κάθε μπλοκ είναι δυνατό να περιέχει μία ή περισσότερες εγγραφές, ανάλογα με τον αριθμό των πεδίων και με τον όγκο των δεδομένων που υπάρχουν σε κάθε εγγραφή. Στη διάρκεια του χρόνου, όταν προστίθενται και διαγράφονται εγγραφές από τον πίνακα, τα μπλοκ του πίνακα κατακερματίζονται μέσα στο αρχείο της βάσης δεδομένων.

Η συμπύκνωση μιας βάσης δεδομένων Microsoft Jet "ανασυγκροτεί" αυτά τα μπλοκ και προσπαθεί να τοποθετήσει κάθε πίνακα σε συνεχόμενη σειρά μπλοκ. Με αυτήν την ενέργεια βελτιώνονται οι επιδόσεις ανάγνωσης και εγγραφής στον πίνακα.

Τα ευρετήρια σε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access αποθηκεύονται επίσης σε μπλοκ των 4096 byte και είναι δυνατό να κατακερματιστούν, όπως και οι εγγραφές του πίνακα.

Όταν ο μηχανισμός διαχείρισης βάσεων δεδομένων συμπυκνώνει μια βάση δεδομένων Microsoft Jet, αυτός ο μηχανισμός ενημερώνει τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα, τα οποία έχουν αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων. Ένα βασικό στατιστικό στοιχείο πίνακα, είναι ο αριθμός των εγγραφών σε έναν πίνακα. Εάν ο αριθμός των εγγραφών στα στατιστικά δεδομένα του πίνακα διαφέρει σε σημαντικό βαθμό από τον πραγματικό αριθμό των εγγραφών στον πίνακα, οι επιδόσεις ενδέχεται να μην είναι τόσο καλές. Για παράδειγμα, εάν τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα υποδηλώνουν ότι υπάρχει μικρός αριθμός εγγραφών στον πίνακα, το πρόγραμμα βελτιστοποίησης του μηχανισμού διαχείρισης βάσεων δεδομένων Jet δεν θα χρησιμοποιήσει ευρετήρια στον πίνακα, όταν εκτελεί αναζητήσεις ή συνενώσεις. Εάν υπάρχει πολύ μικρός αριθμός εγγραφών, αυτό συντελεί στην αύξηση της αποδοτικότητας. Ωστόσο, εάν υπάρχει μεγάλος αριθμός εγγραφών, αυτό ενδέχεται να συντελέσει σε σημαντικότατη μείωση της αποδοτικότητας. Η βασική ιδέα εδώ είναι ότι εάν προστίθενται, διαγράφονται και ενημερώνονται μεγάλοι αριθμοί εγγραφών, είναι καλύτερο να συμπυκνώνετε τη βάση δεδομένων πιο συχνά.

Το Microsoft Jet θα επαναλάβει επίσης τη βελτιστοποίηση των αποθηκευμένων ερωτημάτων στη βάση δεδομένων, στη διάρκεια της συμπύκνωσης, ώστε να αντανακλούν τα ενημερωμένα στατιστικά δεδομένα στον πίνακα. Επομένως, οι επιδόσεις που αφορούν τα αποθηκευμένα ερωτήματα είναι επίσης δυνατό να βελτιωθούν, μέσω της συχνότερης συμπύκνωσης.

Επιστροφή στην αρχή

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του αρχείου της βάσης δεδομένων Microsoft Jet σε τακτά χρονικά διαστήματαΕίναι καλύτερα να επιλέξετε ένα χρονοδιάγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, το οποίο θα αντιστοιχεί στον όγκο των δεδομένων που είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Για παράδειγμα, εάν δεν είστε διατεθειμένοι να χάσετε δεδομένα που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα ενός εικοσιτετραώρου, δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας σε καθημερινή βάση. Εάν είστε διατεθειμένοι να χάσετε δεδομένα που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας, δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας σε εβδομαδιαία βάση, κ.ο.κ. Η δημιουργία πλήρους αντιγράφου ασφαλείας του αρχείου της βάσης δεδομένων είναι ο καλύτερος τρόπος για να είστε βέβαιοι ότι θα μπορέσετε να ανακτήσετε το αρχείο της βάσης δεδομένων Microsoft Jet σε περίπτωση καταστροφής του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν βρίσκεστε σε περιβάλλον δικτύου, θα πρέπει να κλείσετε όλα τα προγράμματα-πελάτες του Microsoft Jet, πριν να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου της βάσης δεδομένων της Microsoft Access. Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου με δεδομένα που δεν είναι ολοκληρωμένα ή που δεν είναι συνεπή. Θα πρέπει να ελέγχετε τα αντίγραφα ασφαλείας σε τακτική βάση, για να βεβαιώνεστε ότι είναι σωστά.

Επιστροφή στην αρχή

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥΤο Microsoft Jet είναι σύστημα βάσεων δεδομένων με κοινή χρήση αρχείων. Μια βάση δεδομένων με κοινή χρήση αρχείων είναι βάση δεδομένων στην οποία όλη η επεξεργασία του αρχείου εκτελείται στον υπολογιστή-πελάτη. Όταν μια βάση δεδομένων κοινής χρήσης αρχείων, όπως η Microsoft Jet, χρησιμοποιείται σε περιβάλλον εργασίας πολλών χρηστών, πολλές διεργασίες του υπολογιστή-πελάτη χρησιμοποιούν λειτουργίες ανάγνωσης, εγγραφής και κλειδώματος αρχείου στο ίδιο κοινόχρηστο αρχείο μέσα στο δίκτυο. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση μιας διεργασίας, το αρχείο είναι δυνατό να περιέλθει σε μη ολοκληρωμένη ή κατεστραμμένη κατάσταση. Δύο παραδείγματα τα οποία δείχνουν πότε μια διεργασία δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι όταν τερματίζεται απροσδόκητα η λειτουργία ενός υπολογιστή-πελάτη ή όταν διακόπτεται η σύνδεση δικτύου με ένα διακομιστή.

Ο μηχανισμός διαχείρισης βάσεων δεδομένων Microsoft Jet δεν προορίζεται για χρήση με εφαρμογές διακομιστή 24x7 που δέχονται μεγάλο φόρτο και έχουν υψηλή συνταύτιση, όπως οι διακομιστές Web, εμπορίου, συναλλαγών και ανταλλαγής μηνυμάτων. Για αυτούς τους τύπους εφαρμογών, η καλύτερη λύση είναι η μετεγκατάσταση σε πραγματικό σύστημα βάσης δεδομένων που βασίζεται σε υπολογιστή-πελάτη/διακομιστή, όπως ο μηχανισμός Microsoft Data Engine (MSDE) ή ο Microsoft SQL Server. Όταν χρησιμοποιείται ο μηχανισμός Microsoft Jet σε απαιτητικές εφαρμογές, όπως ο Microsoft Internet Information Server (IIS), οι πελάτες έχουν αναφέρει καταστροφές της βάσης δεδομένων, θέματα σταθερότητας, όπως διακοπή της λειτουργίας ή κλείδωμα του IIS και ξαφνική και μόνιμη αποτυχία του προγράμματος οδήγησης να συνδεθεί με έγκυρη βάση δεδομένων, με αποτέλεσμα την απαίτηση επανεκκίνησης της υπηρεσίας IIS.

Στη συνέχεια υπάρχει μια λίστα προτάσεων που θα πρέπει να ακολουθήσετε, όταν κάνετε κοινή χρήση ενός αρχείου βάσης δεδομένων Microsoft Jet (Microsoft Access) σε διακομιστή αρχείων δικτύου.

Επιστροφή στην αρχή

Απενεργοποίηση της δυνατότητας Opportunistic Locking (oplocks) στο διακομιστή αρχείων δικτύουΗ Microsoft έχει ανακαλύψει ένα θέμα που προκύπτει από τη δυνατότητα oplocks, το οποίο είναι δυνατό να αυξήσει την πιθανότητα καταστροφής μιας βάσης δεδομένων Jet, όταν γίνεται κοινή χρήση του αρχείου από δύο ή περισσότερους υπολογιστές-πελάτες σε ένα διακομιστή αρχείων δικτύου. Αυτό το θέμα αφορά τους διακομιστές αρχείων των Microsoft Windows NT 4.0, των Microsoft Windows 2000 και Novell, οι οποίοι υποστηρίζουν τη δυνατότητα oplocks.

Η Microsoft διαθέτει τώρα δύο επείγουσες επιδιορθώσεις που έχουν σχεδιαστεί για να επιλύσουν αυτό το θέμα. Οι πελάτες που δεν θέλουν να απενεργοποιήσουν τη δυνατότητα oplocks, μπορούν να εγκαταστήσουν αυτές τις δύο επείγουσες επιδιορθώσεις, για να αποφύγουν το θέμα χωρίς να χρειαστεί να απενεργοποιήσουν την παραπάνω δυνατότητα.

Για να αποφύγετε το θέμα χωρίς να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα opportunistic locking, εγκαταστήστε πρώτα την επείγουσα επιδιόρθωση που αναφέρεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) στο διακομιστή αρχείων των Windows 2000, στον οποίο βρίσκεται το αρχείο της βάσης δεδομένων της Access:

288794 Η κλήση της συνάρτησης FlushFileBuffers() κατά την αμφίδρομη μεταφορά αρχείων ενδέχεται να οδηγήσει σε αδιέξοδο
Δεύτερον, εγκαταστήστε την επείγουσα επιδιόρθωση που αναφέρεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) σε κάθε υπολογιστή-πελάτη των Windows 2000, ο οποίος θα συνδεθεί με το διακομιστή αρχείων των Windows 2000, στον οποίο βρίσκεται η βάση δεδομένων της Access.

307982 Η εκκαθάριση της μνήμης cache ίσως δεν είναι δυνατή όταν ο δείκτης χειρισμού αρχείων SMB είναι κλειστός
Σημειώστε ότι για να αποφύγετε αυτό το θέμα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η επείγουσα επιδιόρθωση που αναφέρεται στο άρθρο Q307982 θα εγκατασταθεί σε όλους τους υπολογιστές-πελάτες των Windows 2000. Εάν έχετε υπολογιστές-πελάτες με Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ή Microsoft Windows NT 4.0, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση που αναφέρεται στο άρθρο 307982 σε αυτούς τους υπολογιστές-πελάτες.Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα opportunistic locking σε ένα διακομιστή αρχείων των Windows NT 4.0 ή των Windows 2000, εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου στο διακομιστή αρχείων δικτύου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys and Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe) ή τα θέματα της Βοήθειας (Help) "Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο" (Add and Delete Information in the Registry) και "Επεξεργασία δεδομένων μητρώου" (Edit Registry Data) στο αρχείο Regedt32.exe. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε. Εάν εκτελείτε Windows NT ή Windows 2000, πρέπει επίσης να ενημερώσετε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk (ERD)).
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/LanmanServer/Parameters
Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα opportunistic locking, κάτω από αυτό το δευτερεύον κλειδί, δημιουργήστε μια νέα τιμή DWORD με όνομα EnableOplocks και ορίστε την τιμή της στο 0. Επανεκκινήστε το διακομιστή αρχείων δικτύου, για να βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση θα γίνει αποδεκτή.

Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα opportunistic locking σε ένα διακομιστή αρχείων Novell, η Microsoft συνιστά να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της Novell. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την Novell, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
65416 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

60781 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

60782 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z
Οι πληροφορίες για επικοινωνία με άλλους κατασκευαστές, οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται για να σας βοηθήσουν να βρείτε την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεστε. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Επιστροφή στην αρχή

Θέματα προς μελέτη κατά την κοινή χρήση μιας βάσης δεδομένων Microsoft JetΕάν μπορείτε, μην θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο βάσης δεδομένων Microsoft Jet, το οποίο είναι αποθηκευμένο σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο αρχείων των Microsoft Windows 95, των Microsoft Windows 98 ή των Microsoft Windows Millennium Edition (Me) με υπολογιστές-πελάτες των Windows NT ή των Windows 2000. Όταν έχετε διάφορους υπολογιστές σε ένα δίκτυο με ορισμένους υπολογιστές να εκτελούν τα Windows 95, τα Windows 98 ή τα Windows Me και ορισμένους να εκτελούν τα Windows NT ή τα Windows 2000, και πρέπει να κάνετε κοινή χρήση της βάσης δεδομένων με άλλους χρήστες του δικτύου, η Microsoft συνιστά να αποθηκεύσετε και να θέσετε σε κοινή χρήση το αρχείο της βάσης δεδομένων σε ένα διακομιστή των Windows NT ή των Windows 2000, με απενεργοποιημένη τη δυνατότητα opportunistic locking. Είναι δυνατό να υπάρξει καταστροφή, εάν έχετε υπολογιστές-πελάτες των Windows NT ή των Windows 2000, οι οποίοι κάνουν κοινή χρήση αρχείου που είναι αποθηκευμένο σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο αρχείων των Windows 95, των Windows 98 ή των Windows Me. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί, ακόμα και στην περίπτωση που στον υπολογιστή-πελάτη των Windows NT ή των Windows 2000 είναι απενεργοποιημένη τη δυνατότητα opportunistic locking. Αυτό το θέμα βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση και η Microsoft θα δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το άρθρο, όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες. Επιστροφή στην αρχή

Χρήση ισχυρού διακομιστή αρχείωνΒεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ισχυρό διακομιστή αρχείων, ο οποίος μπορεί να χειριστεί τον όγκο των χρηστών και των αιτημάτων που απευθύνονται στο αρχείο της βάσης δεδομένων Microsoft Jet. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής αρχείων δεν υπερφορτώνεται με το χειρισμό πολλών άλλων διεργασιών, όπως το να ενεργεί ως ελεγκτής τομέα των Windows (Windows Domain Controller), ως Exchange Server και ως SQL Server. Ο λόγος για αυτήν τη σύσταση είναι ότι ένας διαχειριστής δικτύου ή ένας άλλος κάτοχος του διακομιστή, ενδέχεται να επανεκκινήσει τον υπολογιστή, για να επιδιορθώσει ένα θέμα που αφορά μια άλλη σημαντική υπηρεσία (όπως ο διακομιστής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) ή ενδέχεται να κάνει επανεκκίνηση, μετά την εγκατάσταση νέου λογισμικού, Service Pack ή επείγουσας επιδιόρθωσης και μπορεί να ξεχάσει ότι η βάση δεδομένων Microsoft Jet βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή σε κοινή χρήση στο διακομιστή. Η επανεκκίνηση του διακομιστή αρχείων θα προκαλέσει μη αναμενόμενη διακοπή των συνδέσεων του υπολογιστή-πελάτη με τη βάση δεδομένων και ενδέχεται να προκαλέσει την καταστροφή της βάσης δεδομένων. Για να εμποδίσετε αυτήν τη διακοπή της σύνδεσης με τον υπολογιστή-πελάτη, όλοι οι υπολογιστές-πελάτες θα πρέπει να κλείσουν τη βάση δεδομένων, πριν από την επανεκκίνηση του διακομιστή αρχείων ή πριν από την εφαρμογή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού στο διακομιστή αρχείων.

Ένας ισχυρός διακομιστής αρχείων πρέπει επίσης να τοποθετηθεί σε ασφαλή θέση, όπου δεν θα είναι δυνατό να τον κλείσει κάποιος κατά λάθος. Ο διακομιστής θα πρέπει να διαθέτει τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS), ώστε να προστατεύεται από περιοδικές διακοπές ή από διακυμάνσεις στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο διακομιστής αρχείων δικτύου πρέπει επίσης να διαθέτει σκληρούς δίσκους υψηλών επιδόσεων, μια καλή κάρτα δικτύου και αρκετή μνήμη RAM, για να εξασφαλιστεί ότι ο διακομιστής θα μπορεί να χειριστεί το φόρτο που τοποθετείται σε αυτόν.

Επιστροφή στην αρχή

Επαλήθευση των συνδέσεων δικτύουΒεβαιωθείτε ότι έχετε ένα σταθερό και γρήγορο δίκτυο με συμπαγή σύνδεση δικτύου με το διακομιστή αρχείων δικτύου. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε το μηχανισμό Microsoft Jet μέσω WAN, σύνδεσης μέσω μόντεμ, FTP (ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφοράς μέσω δικτύου, ο οποίος δεν είναι πολύ αξιόπιστος). Επειδή ο μηχανισμός Microsoft Jet είναι ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων με κοινή χρήση αρχείων, οποιοσδήποτε λιγότερο αξιόπιστος τρόπος μεταφοράς μέσω δικτύου αυξάνει τις πιθανότητες διακοπής της σύνδεσης με τον υπολογιστή-πελάτη. Αυτή η ενέργεια μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα καταστροφής της βάσης δεδομένων.

Επιστροφή στην αρχή

Ελαχιστοποίηση του αριθμού των συνδέσεων από κάθε υπολογιστή-πελάτηΕάν μπορείτε, προγραμματίστε κάθε υπολογιστή-πελάτη, ώστε να χρησιμοποιεί μία και μόνο σύνδεση με τη βάση δεδομένων Microsoft Jet. Κάθε σύνδεση με τη βάση δεδομένων Jet αντιπροσωπεύει έναν ανεξάρτητο υπολογιστή-πελάτη στη βάση δεδομένων, ακόμα και όταν αυτές οι συνδέσεις προέρχονται από την ίδια διεργασία υπολογιστή-πελάτη. Για να βελτιστοποιήσετε τις επιδόσεις και την είσοδο/έξοδο δικτύου και για να μειώσετε το φόρτο των πολλών χρηστών στη βάση δεδομένων του διακομιστή, σχεδιάστε την εφαρμογή-πελάτη, ώστε να χρησιμοποιεί μία και μόνο σύνδεση με τη βάση δεδομένων Jet και στη συνέχεια θέστε αυτήν τη σύνδεση σε κοινή χρήση πολλών ομάδων εγγραφών, ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτή η ενέργεια παρέχει το επιπλέον όφελος της αποτροπής καθυστερήσεων ανάγνωσης/εγγραφής στην εφαρμογή στον υπολογιστή-πελάτη. Από προεπιλογή, υπάρχει καθυστέρηση πέντε δευτερολέπτων μεταξύ της εγγραφής μιας τιμής στη βάση δεδομένων και της δυνατότητας ανάγνωσης αυτής της ενημερωμένης τιμής, όταν γίνεται εγγραφή και ανάγνωση σε δύο διαφορετικές συνδέσεις Jet, ακόμα κι αν οι δύο συνδέσεις βρίσκονται στην ίδια διεργασία του υπολογιστή-πελάτη. Εάν χρησιμοποιείτε μία σύνδεση, τότε αποφεύγετε αυτό το θέμα.

Επιστροφή στην αρχή

Χρήση του ADO για την πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων Microsoft JetΌταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων Microsoft Jet από το ADO, η Microsoft συνιστά να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία παροχής Microsoft Jet OLEDB, αντί για το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft Access ODBC. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
299974 ACC2002: Χρήση του Microsoft Jet με διακομιστή IIS
Επιστροφή στην αρχή

Μετακίνηση σε μηχανισμό διαχείρισης βάσεων δεδομένων συναλλαγών για τη βελτίωση της ακεραιότητας των δεδομένωνΑντίθετα με αυτό που συμβαίνει σε ένα μηχανισμό διαχείρισης βάσεων δεδομένων που βασίζεται σε αρχεία, ένας μηχανισμός διαχείρισης βάσεων δεδομένων που βασίζεται σε διακομιστή, όπως ο Microsoft SQL Server, επεξεργάζεται όλες τις αιτήσεις πολλών υπολογιστών-πελατών σε μια βάση δεδομένων στο διακομιστή. Ο διακομιστής καταγράφει αυτές τις αιτήσεις σε ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση μιας αίτησης, ο διακομιστής επανέρχεται σε προηγούμενο στάδιο ή δεν διεκπεραιώνει την αίτηση. Με αυτήν την ενέργεια μειώνεται η πιθανότητα παραμονής της βάσης δεδομένων σε μη ολοκληρωμένη ή κατεστραμμένη κατάσταση.

Ωστόσο, πριν από την αναβάθμιση ενός μηχανισμού διαχείρισης βάσεων δεδομένων που βασίζεται σε αρχείο σε μηχανισμό διαχείρισης βάσεων δεδομένων που βασίζεται σε διακομιστή, μελετήστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ενέργειας αυτής. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή του πιο κατάλληλου μηχανισμού διαχείρισης βάσεων δεδομένων, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
168549 ACC97: Η λευκή βίβλος για την επιλογή της κατάλληλης βάσης δεδομένων είναι διαθέσιμη από το Κέντρο λήψης (Download Center)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και αυτή η λευκή βίβλος έχει συνταχθεί για την Access 97, ισχύει επίσης για το Jet 4.0 και για την Access 2000.

Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνετε, εάν η βάση δεδομένων έχει ήδη καταστραφεί, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306204 ACC2000: ACC2000: Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καταστροφής σε βάση δεδομένων της Microsoft Access
Για λεπτομερείς πληροφορίες που αφορούν άλλα θέματα που εξετάζονται σε αυτό το άρθρο, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
200300 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Συγχρονισμός διαδικασιών εγγραφής και ανάγνωσης με το Jet OLE DB Provider
283849 ACC2002: Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων και επιδιόρθωσης κατεστραμμένων βάσεων δεδομένων της Access 2002
299974 ACC2002: Χρήση του Microsoft Jet με διακομιστή IIS
296264 Ρύθμιση παραμέτρων της δυνατότητας Opportunistic Locking στα Windows 2000
129202 PC Ext: Επεξήγηση της δυνατότητας Opportunistic Locking στα Windows NT
304408 ACC2002: Τρόπος απομακρυσμένου τερματισμού μιας προσαρμοσμένης εφαρμογής της Access
OfficeKBHowTo kbAccessSearch kbAudDeveloper inf minimize corruption acc2002
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 303528 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 03:58:42 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbgrpdsvc kbhowto kbhowtomaster KB303528
Σχόλια