Είναι δυνατή η σύνδεση χωρίς κωδικό πρόσβασης με χρήση του λογαριασμού Guest μετά την αναβάθμιση από τα Windows 2000

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR303606
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν κάνετε αναβάθμιση του υπολογιστή σας από τα Windows 2000 στα Windows XP και ο λογαριασμός Guest είναι ενεργοποιημένος για τοπική σύνδεση, η επιλογή Guest είναι διαθέσιμη όταν εκτελείτε την "πρώτη επαφή" (Out of Box Experience, OOBE). Έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε ως Guest χωρίς να χρησιμοποιήσετε κωδικό πρόσβασης.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρουσιαστεί επειδή τα μοντέλα κοινής χρήσης και ασφάλειας δεν αλλάζουν κατά την αναβάθμιση. Η κατάσταση του λογαριασμού Guest (ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος) δεν επηρεάζεται και ο λογαριασμός Guest ούτε προστίθεται αλλά ούτε και καταργείται από τις επιλογές "αλληλεπιδραστική σύνδεση" (interactive logon) ή "άρνηση αλληλεπιδραστικής σύνδεσης" (deny interactive logon).
Περισσότερες πληροφορίες
Η πρώτη επαφή (OOBE) είναι ο οδηγός που εκτελείται συνήθως μετά το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) και εκτελεί τις εξής λειτουργίες:
  • Ενεργοποίηση προϊόντος
  • Δήλωση προϊόντος
  • Πρόγραμμα εκμάθησης ποντικιού
  • Δημιουργία χρήστη
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 303606 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 18:28:56 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive αλληλεπιδραστική guest kbpolicy δήλωση kbsetup ενεργοποίηση κωδικός εκμάθηση kbprb δημιουργία σύνδεση αναβάθμιση πρόσβασης χρήστη xp επαφή πρώτη προϊόντος ποντικιού windowsxp KB303606
Σχόλια