Φεβρουαρίου 2015 κακόβουλου πλατφόρμα ενημέρωσης για τα προγράμματα-πελάτες Endpoint Protection

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3036437
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει ένα πακέτο κακόβουλου πλατφόρμα για τα παρακάτω προγράμματα-πελάτες:
 • Τα προγράμματα-πελάτες Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager Endpoint Protection
 • System Center 2012 τελικό σημείο προστασίας Service Pack 1 (SP1), οι υπολογιστές-πελάτες
 • Τα προγράμματα-πελάτες Microsoft Forefront Endpoint προστασίας 2010

Αυτά τα πακέτα ενημερωμένης έκδοσης Endpoint Protection προγράμματος-πελάτη υπηρεσίες, προγράμματα οδήγησης και στοιχεία περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη.

Η Microsoft κυκλοφορεί τακτικά ενημερωμένες εκδόσεις πλατφόρμα κακόβουλου ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια στην προστασία, επιδόσεις, την ισχύ και χρηστικότητας σε ένα οριζόντιο προσανατολισμό του κακόβουλου λογισμικού που αλλάζει συνεχώς. Αυτό το πακέτο ενημέρωσης με ημερομηνία Φεβρουαρίου 2015.

Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει αντικατασταθεί από την αναθεωρημένη ενημερωμένη έκδοση παρακάτω:
3041687 Αναθεωρημένη Φεβρουαρίου 2015 πλατφόρμα κακόβουλου ενημέρωση Endpoint Protection υπολογιστών-πελατών

Πληροφορίες ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση πλατφόρμας κακόβουλου περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις:
 • Βελτιώσεις που αφορούν την προστασία συστήματος μητρώου και αρχείου για μετρητή παρεμβάσεις από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας.
 • Να εξαιρούνται αυτόματα τα σημεία υπο- μονταρίσματος και οι τόμοι μπορούν να εξαιρεθούν πλήρως στην προστασία πραγματικού χρόνου (RTP).
 • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει επίσης την αποδοκιμασία του δευτερεύοντος κλειδιού DisableGenericReports στην ακόλουθη θέση μητρώου:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft Antimalware\Reporting

  Σημείωση Εκτός και αν αυτό το κλειδί γίνεται επεξεργασία απευθείας στο μητρώο, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν θα πρέπει να έχει επηρεάζει τη συμπεριφορά τηλεμετρία.

  Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, για να απενεργοποιήσετε την τηλεμετρία που αποστέλλεται από Endpoint Protection μέσω του Microsoft Active προστασία υπηρεσία (ΧΆΡΤΕΣ), ανοίξτε το περιβάλλον εργασίας Χρήστη προστασίας του τελικού σημείου, κάντε κλικ στην καρτέλα "Ρυθμίσεις ", επιλέξτε την ενότητα ΧΆΡΤΕΣκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί που δεν θέλω να συμμετάσχετε σε ΧΆΡΤΕΣ.

  Σημειώσεις
  • Οι διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται τις επιλογές ρύθμισης παραμέτρων ΧΆΡΤΕΣ μέσω της υποδομής διαχείρισης των Windows (WMI), Windows PowerShell και πολιτική ομάδας.
  • Endpoint Protection μπορεί να ζητήσει το αρχείο δείγματα που αποστέλλονται στη Microsoft για περαιτέρω ανάλυση. Από προεπιλογή, Endpoint Protection θα γίνετε πάντοτε ερώτηση πριν από την αποστολή αυτών των δειγμάτων. Υπάρχει μια επιλογή που είναι διαθέσιμη για την αυτόματη αποστολή των δειγμάτων. Να επιλέξουν υποβολής αυτόματη δειγμάτων, ανοίξετε το περιβάλλον εργασίας Χρήστη προστασίας του τελικού σημείου, κάντε κλικ στην καρτέλα "Ρυθμίσεις ", επιλέξτε την ενότητα για προχωρημένουςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή αρχείου δείγματα αυτόματα όταν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση.
  • Οι διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται δείγμα αυτόματη υποβολή πρόσθετες επιλογές ρύθμισης παραμέτρων μέσω WMI, PowerShell και πολιτικής ομάδας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου:
   • ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΊΣΕΙΣ παραμέτρων

    Θέση του μητρώου:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Microsoft Antimalware\SpyNet

    Όνομα DWORD: SpyNetReporting
    Τιμές DWORD:
    • 0 - απενεργοποίηση
    • 1 - βασικό μέλος
    • 2 - αναβαθμισμένη συμμετοχή

   • Υποβολής δειγμάτων

    Θέση του μητρώου:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Microsoft Antimalware\SpyNet

    Όνομα DWORD: SubmitSamplesConsent
    Τιμές DWORD:
    • 0 (προεπιλογή) – δείγμα αυτόματη υποβολή απενεργοποιημένη. Οι τελικοί χρήστες θα ζητείται πάντα δείγματα.
    • 1 – τα περισσότερα δείγματα θα σταλούν αυτόματα. Αρχεία που είναι πιθανό να περιέχουν προσωπικές πληροφορίες θα εξακολουθεί να σας ζητά και απαιτείται πρόσθετη επιβεβαίωση.
    • 2 – όλα δείγμα υποβολή απενεργοποιημένη. Δείγματα θα αποσταλεί ποτέ και οι τελικοί χρήστες θα ζητηθεί ποτέ.
    • 3 – όλα τα δείγματα θα σταλούν αυτόματα. Όλα τα αρχεία προσδιοριστεί απαιτούν περαιτέρω ανάλυσης θα σταλεί αυτόματα χωρίς ερώτηση.

Τρόπος απόκτησης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη από το Microsoft Update.

Microsoft Update
Υπάρχουν διαθέσιμες από κακόβουλου πλατφόρμα ενημερώσεις για αυτόνομους υπολογιστές-πελάτες System Center 2012 R2, System Center 2012, και οι υπολογιστές πελάτες Forefront Endpoint προστασίας 2010 Microsoft Update.

Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή στο Microsoft Update για την απόκτηση αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων, ανατρέξτε στο ακόλουθο θέμα σχετικά με την ακόλουθη τοποθεσία Web TechNet:


Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τα εξής:

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Σημείωση Συνιστάται να κλείσετε την Κονσόλα διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων διαχείρισης πριν να εγκαταστήσετε αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την ενημερωμένη έκδοση 2998627, η ενημερωμένη έκδοση Οκτωβρίου 2014 κακόβουλου πλατφόρμα για προγράμματα-πελάτες Endpoint Protection.


Πληροφορίες έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ζωντανεύει την έκδοση προγράμματος-πελάτη κακόβουλου 4.7.205.0. Για να βρείτε τις πληροφορίες έκδοσης, κάντε κλικ στο κουμπί σχετικά με στο μενού " Βοήθεια " του προγράμματος-πελάτη Endpoint Protection περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη.

Πληροφορίες αρχείων

Η αγγλική έκδοση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα "ζώνη ώρας" στο στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.

Για το System Center 2012 R2 Endpoint Protection
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνία (UTC)Ώρα (UTC)
Scepinstall.exe4.7.205.028,308,58430-Ιαν-1516:00
Για το System Center 2012 Endpoint Protection
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνία (UTC)Ώρα (UTC)
Scepinstall.exe4.7.205.028,308,58430-Ιαν-1516:00
Για το Forefront Endpoint Protection 2010
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνία (UTC)Ώρα (UTC)
Fepinstall.exe4.7.205.028,534,88830-Ιαν-1516:00
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3036437 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/02/2015 15:40:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1, Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3036437 KbMtel
Σχόλια