Η τοποθεσία intranet αναγνωρίζεται ως τοποθεσία Internet όταν χρησιμοποιείτε FQDN ή μια διεύθυνση IP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN), σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο του intranet ή σε μια τοποθεσία intranet στο Web, χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση IP (Internet Protocol) ή χρησιμοποιώντας ένα πλήρως αναγνωρισμένο όνομα τομέα (FQDN), ενδέχεται να προσδιοριστεί ότι το κοινόχρηστο στοιχείο ή η τοποθεσία Web βρίσκεται στη ζώνη Internet, αντί για τη ζώνη τοπικού intranet. Για παράδειγμα, αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν έχετε πρόσβαση σε κοινόχρηστα στοιχεία ή τοποθεσίες Web μέσω του Microsoft Internet Explorer, της Εξερεύνησης των Microsoft Windows (Microsoft Windows Explorer), μιας γραμμής εντολών ή ενός προγράμματος που βασίζεται στα Windows κατά τη χρήση μιας διεύθυνσης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μορφές:
 • \\Υπολογιστής.εξαρτημένος_τομέας.τομέας.com\Κοινόχρηστο_στοιχείο
 • http://υπολογιστής.εξαρτημένος_τομέας.τομέας.com
 • \\157.54.100.101\share
 • file://157.54.100.101/share
 • http://157.54.100.101
Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να παρουσιαστεί ανεξάρτητα αν έχει ρυθμιστεί κάποια ή όλες από τις ακόλουθες παραμέτρους:
 • Στον Internet Explorer, έχετε προσθέσει το FQDN (ή *.τομέας.com) ή τη διεύθυνση IP (ή την περιοχή διευθύνσεων) στο πλαίσιο Χωρίς διακομιστή μεσολάβησης για τις διευθύνσεις που αρχίζουν με (Do not use proxy server for addresses beginning with) της ενότητας Εξαιρέσεις (Exceptions) του παραθύρου διαλόγου Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης (Proxy Settings).

  Σημείωση Για να εντοπίσετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης (Proxy Settings) στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία (Tools), έπειτα στο στοιχείο Επιλογές Internet (Internet Options), στη συνέχεια, στο στοιχείο Συνδέσεις (Connections) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης (Proxy Settings).
 • Έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη διακομιστή μεσολάβησης για τοπικές διευθύνσεις (Bypass proxy server for local addresses), το οποίο βρίσκεται στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου (LAN) (Local Area Network (LAN) Settings).

  Σημείωση Για να εντοπίσετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου (LAN) (Local Area Network (LAN) Settings) στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία (Tools), έπειτα στο στοιχείο Επιλογές Internet (Internet Options), στη συνέχεια, στο στοιχείο Συνδέσεις (Connections) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου (LAN) (Local Area Network (LAN) Settings).
 • Έχετε επιλέξει τα πλαίσια ελέγχου Όσες τοποθεσίες παρακάμπτουν το διακομιστή μεσολάβησης (Include all sites that bypass the proxy server) και Όλες οι διαδρομές δικτύου (UNC) (Include all network paths (UNCs) στο παράθυρο διαλόγου Τοπικό intranet (Local intranet).

  Για να εντοπίσετε το παράθυρο διαλόγου Τοπικό intranet (Local intranet) στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία (Tools), έπειτα στο στοιχείο Επιλογές Internet (Internet Options), στη συνέχεια, στο στοιχείο Ασφάλεια (Security) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικό intranet (Local intranet).
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να επιβάλει στον Internet Explorer να σας ζητήσει πιστοποιήσεις, όταν αποκτάτε πρόσβαση στις τοποθεσίες Web του intranet που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας. Ή, μπορεί να σας ζητηθεί ή να σας απαγορευτεί το άνοιγμα αρχείων σε μια τοποθεσία Web του intranet ή σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο UNC (Universal Naming Convention), σε προγράμματα που χρησιμοποιούν το πρόσθετο "Διαχείριση ασφάλειας" (Security Manager) του Internet Explorer για να εξακριβώσουν αν ένα αρχείο βρίσκεται σε αξιόπιστη ζώνη ασφαλείας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων της Microsoft Access (.mdb) σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο τοπικού intranet (χρησιμοποιώντας το FQDN ή μια διεύθυνση IP) με τη Microsoft Access 2002:
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα αυτού του αρχείου από την Microsoft Access.
Το αρχείο αυτό βρίσκεται εκτός intranet ή σε μια τοποθεσία που δεν θεωρείται αξιόπιστη. Η Microsoft Access δεν θα ανοίξει το αρχείο λόγω πιθανών προβλημάτων ασφαλείας.
Για να ανοίξετε αυτό το αρχείο, πρέπει να το αντιγράψετε στο μηχάνημά σας ή σε μια προσπελάσιμη θέση δικτύου.

(Microsoft Access cannot open this file.
This file is located outside your intranet or on an untrusted site. Microsoft Access will not open the file due to potential security problems.
To open the file, copy it your computer or an accessible netwrok location.)
Σημείωση Ο Windows Server 2003 περιλαμβάνει ένα νέο, προαιρετικό στοιχείο που ονομάζεται "Ρυθμίσεις παραμέτρων για βελτιωμένη ασφάλεια του Internet Explorer" (Internet Explorer Enhanced Security Configuration). Αυτό το στοιχείο αντιστοιχίζει όλες τις τοποθεσίες Web του intranet και όλες τις διαδρομές UNC που δεν αναφέρονται ρητά στη ζώνη τοπικού intranet, στη ζώνη Internet. Από προεπιλογή, η ζώνη Internet χρησιμοποιεί το επίπεδο ασφαλείας "Υψηλό" (High). Επομένως, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αυτά τα συμπτώματα κατά την πρόσβαση σε τοποθεσίες Web του intranet και διαδρομές UNC χρησιμοποιώντας το όνομα NetBIOS. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσετε το http://server ή το \\server\share ή όταν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση IP ή το FQDN, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αυτά τα συμπτώματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο "Ρυθμίσεις παραμέτρων για βελτιωμένη ασφάλεια του Internet Explorer" (Internet Explorer Enhanced Security Configuration), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
815141 Οι ρυθμίσεις παραμέτρων για βελτιωμένη ασφάλεια του Internet Explorer αλλάζουν τον τρόπο περιήγησης
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν ένα FQDN ή μια διεύθυνση IP περιέχει τελείες. Εάν ένα FQDN ή μια διεύθυνση IP περιέχει τελεία, ο Internet Explorer αναγνωρίζει ότι η τοποθεσία Web ή το κοινόχρηστο στοιχείο βρίσκεται στη ζώνη Internet.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, προσθέστε την κατάλληλη περιοχή διευθύνσεων IP ή τα πλήρη αναγνωρισμένα ονόματα τομέα (FQDN) στο τοπικό intranet.

Σημείωση Όταν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις παραμέτρων για βελτιωμένη ασφάλεια του Internet Explorer με τον Windows Server 2003 και χρησιμοποιείτε το όνομα NetBIOS για πρόσβαση σε τοποθεσίες του intranet, χρησιμοποιήστε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα:
 • Προσθέστε τις τοποθεσίες στη ζώνη "Τοπικό intranet" (Local intranet). Για να προσθέσετε μια τοποθεσία στη ζώνη "Τοπικό intranet" (Local intranet), ανοίξτε την τοποθεσία με τον Internet Explorer, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προσθήκη αυτής της τοποθεσίας σε (Add this site to), κάντε κλικ στην επιλογή Ζώνη τοπικού intranet (Local intranet), έπειτα στην επιλογή Προσθήκη (Add) του παραθύρου διαλόγου Τοπικό intranet (Local intranet) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
 • Προσθέστε τις τοποθεσίες στη ζώνη "Αξιόπιστες τοποθεσίες" (Trusted sites). Για να προσθέσετε μια τοποθεσία στη ζώνη "Αξιόπιστες τοποθεσίες" (Trusted sites), ανοίξτε την τοποθεσία με τον Internet Explorer, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προσθήκη αυτής της τοποθεσίας σε (Add this site to), κάντε κλικ στην επιλογή Ζώνη αξιόπιστων τοποθεσιών (Trusted sites zone), έπειτα στην επιλογή Προσθήκη (Add) του παραθύρου διαλόγου Αξιόπιστες τοποθεσίες (Trusted sites) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
 • Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις παραμέτρων για βελτιωμένη ασφάλεια. Για να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων για βελτιωμένη ασφάλεια, πρέπει να είστε διαχειριστής. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων για βελτιωμένη ασφάλεια για τους χρήστες (όπως για τις ομάδες Limited Users και Restricted Users) και να τις αφήσετε ενεργοποιημένες για διαχειριστές. Για να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων για βελτιωμένη ασφάλεια για χρήστες, ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs), έπειτα στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components), στη συνέχεια, στο στοιχείο Ρυθμίσεις παραμέτρων για βελτιωμένη ασφάλεια του Internet Explorer (Internet Explorer Enhanced Security Configuration), έπειτα στο στοιχείο Λεπτομέρειες (Details), στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Χρήστες (Users), στο κουμπί OK, στην επιλογή Επόμενο (Next) και στην επιλογή Τέλος (Finish) και, τέλος, κάντε επανεκκίνηση του Internet Explorer για να εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις.
Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ρυθμίσεις υπολογιστή-πελάτη ή διακομιστή για να προσθέσουν την κατάλληλη περιοχή διευθύνσεων IP ή τα FQDN στο τοπικό intranet. Για παράδειγμα, οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα επιθήματα TCP/IP, add *.τομέας.com ή να προσθέσουν την κατάλληλη περιοχή διευθύνσεων IP στη ζώνη Τοποθεσίες τοπικού intranet (Local intranet sites) του Internet Explorer που βρίσκεται στον υπολογιστή-πελάτη. Στο διακομιστή, οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια δέσμη ενεργειών αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης. Ο ακόλουθος εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης προσθέτει το *.τομέας.com ή την κατάλληλη περιοχή διευθύνσεων IP στις τοποθεσίες της ζώνης τοπικού intranet του Internet Explorer για όλους τους υπολογιστές-πελάτες.

Χρήστες

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η συμπεριφορά, κάθε χρήστης πρέπει να προσθέσει το *.τομέας.com ή την κατάλληλη περιοχή διευθύνσεων IP στο παράθυρο διαλόγου Τοποθεσίες τοπικού intranet (Local Intranet Sites):
 1. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία (Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 2. Στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), κάντε κλικ στο εικονίδιο Τοπικό intranet (Local intranet) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τοποθεσίες (Sites).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε: *.τομέας.com ή μια περιοχή διευθύνσεων IP (για παράδειγμα, 157.54.100-200.*) στο πλαίσιο Προσθήκη αυτής της τοποθεσίας Web στη ζώνη (Add this Web site to the zone), όπου τομέας.com είναι τα ονόματα της εταιρείας και του τομέα ανώτατου επιπέδου.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), έπειτα στο κουμπί OK, ξανά στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για τρίτη φορά στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options).
 5. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Διαχειριστές

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Οι διαχειριστές μπορούν να αναπτύξουν αυτήν τη ρύθμιση κάνοντας τις ακόλουθες αλλαγές στο μητρώο:
 1. Για κάθε τομέα που πρέπει να συμπεριληφθεί στη ζώνη τοπικού intranet, προσθέστε ένα κλειδί τομέας.com στο κατάλληλο κλειδί μητρώου, είτε στο
  HKEY_CURRENT_USER
  (μόνο για κάποιον χρήστη που είναι συνδεδεμένος τη συγκεκριμένη στιγμή) είτε στο
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (για όλους τους χρήστες του τοπικού υπολογιστή):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (Για εκδόσεις 32-bit του Internet Explorer ή για εκδόσεις 64-bit του Internet Explorer σε εκδόσεις 64-bit των Windows XP ή του Windows Server 2003, εάν είναι απενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις παραμέτρων για βελτιωμένη ασφάλεια (Enhanced Security Configuration).)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (Για εκδόσεις 32-bit του Internet Explorer σε εκδόσεις 64-bit των Windows XP ή εκδόσεις 64-bit του Windows Server 2003, εάν είναι απενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις παραμέτρων για βελτιωμένη ασφάλεια (Enhanced Security Configuration).)
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (Για τον Internet Explorer σε εκδόσεις 32-bit του Windows Server 2003 ή για την έκδοση 64-bit του Internet Explorer σε εκδόσεις 64-bit του Windows Server 2003, εάν είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις παραμέτρων για βελτιωμένη ασφάλεια (Enhanced Security Configuration).)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (Για την έκδοση 32-bit του Internet Explorer σε εκδόσεις 64-bit του Windows Server 2003, εάν είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις παραμέτρων για βελτιωμένη ασφάλεια (Enhanced Security Configuration).)
  Σημείωση Από προεπιλογή, οι ρυθμίσεις ζωνών ασφαλείας αποθηκεύονται στο κλειδί μητρώου
  HKEY_CURRENT_USER
  . Επειδή γίνεται δυναμική φόρτωση αυτού του κλειδιού για κάθε χρήστη, οι ρυθμίσεις για ένα χρήστη δεν επηρεάζουν τις ρυθμίσεις για κάποιον άλλο. Μόνο οι ρυθμίσεις του τοπικού υπολογιστή θα χρησιμοποιηθούν όταν η ρύθμιση Ζώνες ασφάλειας: Χρήση μόνο των ρυθμίσεων του υπολογιστή (Security Zones: Use only machine settings) είναι ενεργοποιημένη στην πολιτική ομάδας ή όταν η τιμή DWORD Security_HKLM_only έχει οριστεί σε 1 στο ακόλουθο κλειδί:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  Με ενεργοποιημένη αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, θα χρησιμοποιηθούν μόνο οι ρυθμίσεις υπολογιστή αντί για τις ρυθμίσεις χρήστη.

 2. Προσθέστε μια τιμή DWORD που ονομάζεται * (ο χαρακτήρας αστερίσκου) στο κλειδί τομέας.com και ορίστε την σε 1.
 3. Για κάθε διεύθυνση IP που πρέπει να περιληφθεί στη ζώνη τοπικού intranet, προσθέστε ένα κλειδί x (όπου x είναι 1, 2, 3, κ.ο.κ.) στο ακόλουθο κλειδί μητρώου του κλειδιού
  HKEY_CURRENT_USER
  (μόνο για κάποιον χρήστη που είναι συνδεδεμένος τη συγκεκριμένη στιγμή) ή του κλειδιού
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (για όλους τους χρήστες του τοπικού υπολογιστή):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (Για εκδόσεις 32-bit του Internet Explorer ή για εκδόσεις 64-bit του Internet Explorer σε εκδόσεις 64-bit των Windows XP ή του Windows Server 2003.
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (Για εκδόσεις 32-bit του Internet Explorer σε εκδόσεις 64-bit των Windows XP ή του Windows Server 2003.
  Σημείωση Από προεπιλογή, οι ρυθμίσεις ζωνών ασφαλείας αποθηκεύονται στο κλειδί μητρώου
  HKEY_CURRENT_USER
  . Επειδή γίνεται δυναμική φόρτωση αυτού του κλειδιού για κάθε χρήστη, οι ρυθμίσεις για ένα χρήστη δεν επηρεάζουν τις ρυθμίσεις για κάποιον άλλο. Μόνο οι ρυθμίσεις του τοπικού υπολογιστή θα χρησιμοποιηθούν όταν η ρύθμιση Ζώνες ασφάλειας: Χρήση μόνο των ρυθμίσεων του υπολογιστή (Security Zones: Use only machine settings) είναι ενεργοποιημένη στην πολιτική ομάδας ή όταν η τιμή DWORD Security_HKLM_only έχει οριστεί σε 1 στο ακόλουθο κλειδί:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  Με ενεργοποιημένη αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, θα χρησιμοποιηθούν μόνο οι ρυθμίσεις υπολογιστή αντί για τις ρυθμίσεις χρήστη.
 4. Προσθέστε μια τιμή DWORD που ονομάζεται * (ο χαρακτήρας αστερίσκου) στο κλειδί Rangex και ορίστε την σε 1.
 5. Προσθέστε μια τιμή Συμβολοσειρά (String) που ονομάζεται :Range (ο χαρακτήρας άνω και κάτω τελείας που συνοδεύεται από τη λέξη "Range") στο κλειδί Rangex και, στη συνέχεια, ορίστε την στην περιοχή διευθύνσεων IP (για παράδειγμα, 157.54.100-200.*).
Σημείωση Οι διαχειριστές μπορούν να αναπτύξουν ρυθμίσεις σε περιβάλλον υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
274846 Ορισμός ρυθμίσεων για προχωρημένους στον Internet Explorer, χρησιμοποιώντας αντικείμενα πολιτικής ομάδας (GPO)
Σημαντικό Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης δεν λειτουργεί σε διευθύνσεις UNC ή file:// που χρησιμοποιούν μια διεύθυνση IP. Για παράδειγμα, ο Internet Explorer προσδιορίζει ότι τα στοιχεία \\157.54.100.101\share ή file://157.54.100.101/share, βρίσκονται στη ζώνη Internet, ακόμα και αν προσθέσετε την κατάλληλη περιοχή διευθύνσεων IP στη λίστα τοποθεσιών τοπικού Intranet. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση URL file:// που έχει το όνομα NetBIOS (για παράδειγμα, \\διακομιστής\κοινόχρηστο_στοιχείο) για την τοποθεσία που θα αναγνωριστεί ότι βρίσκεται στη ζώνη τοπικού intranet. Επίσης, ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν αρχεία χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση http://, ακόμα και αν η τοποθεσία Web βρίσκεται στο τοπικό σας δίκτυο και χρησιμοποιείτε το όνομα NetBIOS (για παράδειγμα, http://διακομιστής). Για παράδειγμα, η Microsoft Access 2002 δεν είναι δυνατό να ανοίξει αρχεία από διευθύνσεις http://. Εάν δοκιμάσετε να ανοίξετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων της Access (.mdb) σε μια τοποθεσία Web του intranet χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP, το FQDN ή το όνομα NetBIOS, η Access 2002 θα αναφέρει εσφαλμένα ότι το αρχείο βρίσκεται εκτός του intranet ή ότι βρίσκεται σε μη αξιόπιστη τοποθεσία, εμφανίζοντας το μήνυμα λάθους της ενότητας "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
810582 Σφάλμα κατά το άνοιγμα μιας βάσης δεδομένων της Access από ένα διακομιστή Web
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
dfs, τελεία, κουκκίδα
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 303650 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/05/2011 07:49:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbenv kberrmsg kbprb KB303650
Σχόλια