Τρόπος χρήσης της δυνατότητας "Απλή κοινή χρήση αρχείων" για κοινή χρήση αρχείων στα Windows XP

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR304040

Για να συνεχίσετε τη λήψη ενημερώσεων ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows XP με Service Pack 3 (SP3). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτή την ιστοσελίδα της Microsoft: Η υποστήριξη λήγει για κάποιες εκδόσεις των Windows

Περίληψη
Με τα Windows XP, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων και εγγράφων με άλλους χρήστες στον υπολογιστή σας και με άλλους χρήστες σε δίκτυο. Υπάρχει ένα νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) που ονομάζεται "Απλή κοινή χρήση αρχείων" (Simple File Sharing) και μια νέα δυνατότητα "Κοινόχρηστα έγγραφα" (Shared Documents). Αυτό το άρθρο περιγράφει το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη κοινής χρήσης αρχείων και αναλύει τα ακόλουθα θέματα:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows XP, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων ανάμεσα σε τοπικούς και απομακρυσμένους χρήστες. Οι τοπικοί χρήστες συνδέονται στον υπολογιστή σας απευθείας μέσω των δικών τους λογαριασμών ή μέσω ενός λογαριασμού Guest. Οι απομακρυσμένοι χρήστες συνδέονται στον υπολογιστή σας μέσω του δικτύου και αποκτούν πρόσβαση σε αρχεία κοινής χρήσης στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη "Απλή κοινή χρήση αρχείων" (Simple File Sharing), προβάλλοντας τις ιδιότητες ενός φακέλου. Μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη "Απλή κοινή χρήση αρχείων" (Simple File Sharing), μπορείτε να ρυθμίσετε τα δικαιώματα των κοινόχρηστων στοιχείων και του συστήματος αρχείων NTFS σε επίπεδο φακέλου. Αυτά τα δικαιώματα εφαρμόζονται στο φάκελο, σε όλα τα αρχεία του συγκεκριμένου φακέλου, στους εξαρτημένους φακέλους και σε όλα τα αρχεία των εξαρτημένων φακέλων. Τα αρχεία και οι φάκελοι που δημιουργούνται ή αντιγράφονται σε ένα φάκελο αποκτούν τα δικαιώματα που έχουν οριστεί για το γονικό τους φάκελο. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων πρόσβασης στα αρχεία σας με βάση τα επίπεδα δικαιωμάτων. Ορισμένες από τις πληροφορίες αυτού του άρθρου σχετικά με αυτά τα επίπεδα δικαιωμάτων δεν τεκμηριώνονται στα αρχεία λειτουργικού συστήματος ή στο αρχείο της Βοήθειας.
Περισσότερες πληροφορίες
Με την κοινή χρήση αρχείων στα Windows XP, μπορείτε να ρυθμίσετε πέντε επίπεδα δικαιωμάτων. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των επιπέδων 1, 2, 4 και 5, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας χρήστη "Απλή κοινή χρήση αρχείων" (Simple File Sharing). Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Κοινή χρήση και Ασφάλεια, για να ανοίξετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη "Απλή κοινή χρήση αρχείων". Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του επιπέδου 3, αντιγράψτε ένα αρχείο ή φάκελο στο φάκελο "Κοινόχρηστα έγγραφα" του φακέλου "Ο Υπολογιστής μου". Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων δεν αλλάζει, όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το περιβάλλον εργασίας χρήστη "Απλή κοινή χρήση αρχείων" (Simple File Sharing).Το επίπεδο 1 είναι η πιο προσωπική και ασφαλής ρύθμιση, ενώ το επίπεδο 5 είναι η πιο δημόσια και μεταβαλλόμενη (μη ασφαλής) ρύθμιση.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της δυνατότητας "Απλή κοινή χρήση αρχείων"

Σημείωση Οι υπολογιστές που βασίζονται στα Windows XP Home Edition έχουν πάντοτε ενεργοποιημένο το περιβάλλον εργασίας "Απλή κοινή χρήση αρχείων".

Από προεπιλογή, το περιβάλλον εργασίας χρήστη "Απλή κοινή χρήση αρχείων" (Simple File Sharing) είναι ενεργοποιημένο σε υπολογιστές που βασίζονται στα Windows XP Professional και οι οποίοι συμμετέχουν σε ομάδα εργασίας. Οι υπολογιστές με Windows XP Professional που συμμετέχουν σε τομέα χρησιμοποιούν μόνο το κλασικό περιβάλλον εργασίας για κοινή χρήση αρχείων και ασφάλεια. Όταν χρησιμοποιείτε το περιβάλλον εργασίας χρήστη "Απλή κοινή χρήση αρχείων" (Simple File Sharing) (που βρίσκεται στις ιδιότητες του φακέλου), ρυθμίζονται οι παράμετροι τόσο των δικαιωμάτων κοινής χρήσης όσο και των δικαιωμάτων αρχείων.

Εάν απενεργοποιήσετε το περιβάλλον χρήστη "Απλή κοινή χρήση αρχείων" (Simple File Sharing), έχετε μεγαλύτερο έλεγχο των δικαιωμάτων μεμονωμένων χρηστών. Ωστόσο, πρέπει να έχετε προηγμένες γνώσεις των δικαιωμάτων NTFS και κοινόχρηστων στοιχείων, για να διατηρήσετε τους φακέλους και τα αρχεία σας πιο ασφαλή. Εάν απενεργοποιήσετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη "Απλή κοινή χρήση αρχείων" (Simple File Sharing), δεν απενεργοποιείται η δυνατότητα "Κοινόχρηστα έγγραφα" (Shared Documents).

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη "Απλή κοινή χρήση αρχείων" (Simple File Sharing) στα Windows XP Professional, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Start (Έναρξη) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου στην επιφάνεια εργασίας.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View) και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση απλής κοινής χρήσης αρχείων (Συνιστάται) (Use Simple File Sharing (Recommended)), για να ενεργοποιήσετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη "Απλή κοινή χρήση αρχείων" (Simple File Sharing). (Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.)

Διαχείριση των επιπέδων πρόσβασης σε κοινόχρηστα στοιχεία και αρχεία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον χρήστη "Απλή κοινή χρήση αρχείων" (Simple File Sharing), για να ρυθμίσετε πέντε επίπεδα πρόσβασης σε κοινόχρηστα στοιχεία και αρχεία:
 • Επίπεδο 1: Τα έγγραφά μου (Ιδιωτικό)
 • Επίπεδο 2: Τα έγγραφά μου (Προεπιλογή)
 • Επίπεδο 3: Αρχεία σε κοινόχρηστα έγγραφα διαθέσιμα στους τοπικούς χρήστες
 • Επίπεδο 4: Κοινόχρηστα αρχεία στο δίκτυο (Με δυνατότητα ανάγνωσης από όλους)
 • Επίπεδο 5: Κοινόχρηστα αρχεία στο δίκτυο (Με δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής από όλους)
Σημειώσεις
 • Από προεπιλογή, τα αρχεία που αποθηκεύονται στο φάκελο "Τα έγγραφά μου" βρίσκονται στο επίπεδο 2.
 • Οι φάκελοι των επιπέδων 1, 2 και 3 είναι διαθέσιμοι μόνο σε χρήστη που συνδέεται τοπικά. Στους χρήστες που συνδέονται τοπικά περιλαμβάνονται οι χρήστες που συνδέονται σε υπολογιστή με Windows XP Professional μέσω μιας περιόδου λειτουργίας Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop-RDP).
 • Οι φάκελοι των επιπέδων 4 και 5 είναι διαθέσιμοι σε χρήστες που συνδέονται τοπικά και σε απομακρυσμένους χρήστες μέσω δικτύου.
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα δικαιώματα:
Επίπεδο πρόσβασηςΌλοι (NTFS/Αρχείο)ΚάτοχοςΣύστημαAdministratorsΌλοι (Κοινόχρηστο στοιχείο)
Επίπεδο 1 Δεν είναι διαθέσιμοΠλήρης έλεγχος (Full Control)Πλήρης έλεγχος (Full Control)Δεν είναι διαθέσιμοΔεν είναι διαθέσιμο
Επίπεδο 2 Δεν είναι διαθέσιμοΠλήρης έλεγχος (Full Control)Πλήρης έλεγχος (Full Control)Πλήρης έλεγχος (Full Control)Δεν είναι διαθέσιμο
Επίπεδο 3 Ανάγνωση (Read)Πλήρης έλεγχος (Full Control)Πλήρης έλεγχος (Full Control)Πλήρης έλεγχος (Full Control)Δεν είναι διαθέσιμο
Επίπεδο 4 Ανάγνωση (Read)Πλήρης έλεγχος (Full Control)Πλήρης έλεγχος (Full Control)Πλήρης έλεγχος (Full Control)Ανάγνωση (Read)
Επίπεδο 5 ΑλλαγήΠλήρης έλεγχος (Full Control)Πλήρης έλεγχος (Full Control)Πλήρης έλεγχος (Full Control)Πλήρης έλεγχος (Full Control)

Επίπεδο 1: Τα έγγραφά μου (Ιδιωτικό)

Κάντε κλικ εδώ για να εμφανίσετε ή να κρύψετε οδηγίες βήμα προς βήμα με εικόνες

Επίπεδο 2 (Προεπιλογή): Τα έγγραφά μου (Προεπιλογή)

Κάντε κλικ εδώ για να εμφανίσετε ή να κρύψετε οδηγίες βήμα προς βήμα με εικόνες

Επίπεδο 3: Αρχεία σε κοινόχρηστα έγγραφα διαθέσιμα σε τοπικούς χρήστες

Κάντε κλικ εδώ για να εμφανίσετε ή να κρύψετε οδηγίες βήμα προς βήμα με εικόνες

Επίπεδο 4: Κοινή χρήση στο δίκτυο (Μόνο για ανάγνωση)

Κάντε κλικ εδώ για να εμφανίσετε ή να κρύψετε οδηγίες βήμα προς βήμα με εικόνες

Επίπεδο 5: Κοινή χρήση στο δίκτυο (Ανάγνωση και εγγραφή)

Κάντε κλικ εδώ για να εμφανίσετε ή να κρύψετε οδηγίες βήμα προς βήμα με εικόνες Όλα τα επίπεδα που περιγράφει αυτό το άρθρο είναι αμοιβαία αποκλειόμενα. Οι ιδιωτικοί φάκελοι (επίπεδο 1) δεν είναι δυνατό να είναι κοινόχρηστοι, εκτός αν δεν είναι πλέον ιδιωτικοί. Οι κοινόχρηστοι φάκελοι (επίπεδα 4 και 5) δεν είναι δυνατό να γίνουν ιδιωτικοί, εκτός αν καταργηθεί η κοινή τους χρήση.

Εάν δημιουργήσετε ένα φάκελο στο φάκελο "Κοινόχρηστα έγγραφα" (Shared Documents) (επίπεδο 3), θέσετε το φάκελο σε κοινή χρήση στο δίκτυο και στη συνέχεια επιτρέψετε στους χρήστες δικτύου να αλλάξουν τα αρχεία σας (επίπεδο 5), τα δικαιώματα για το επίπεδο 5 ισχύουν για το φάκελο, για τα αρχεία που περιέχονται σε αυτόν το φάκελο και για τους υποφακέλους. Τα άλλα αρχεία και οι φάκελοι που περιέχονται στο φάκελο "Κοινόχρηστα έγγραφα" (Shared Documents) παραμένουν ρυθμισμένα στο επίπεδο 3.

Σημείωση Η μόνη εξαίρεση είναι όταν έχετε ένα φάκελο (ΔείγμαΕξαρτημένουΦακέλου) του οποίου γίνεται κοινή χρήση στο επίπεδο 4 μέσα σε ένα φάκελο (ΔείγμαΦακέλου) του οποίου γίνεται κοινή χρήση στο επίπεδο 5. Οι απομακρυσμένοι χρήστες έχουν το σωστό επίπεδο πρόσβασης για κάθε έναν από τους κοινόχρηστους φακέλους. Οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι τοπικά έχουν δικαιώματα εγγραφής (Επίπεδο 5) για τον γονικό (ΔείγμαΦακέλου) και για τον εξαρτημένο (ΔείγμαΕξαρτημένουΦακέλου) φάκελο.

Σημείωση Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτήν την ενότητα, ζητήστε από κάποιον να σας βοηθήσει ή απευθυνθείτε στην Υποστήριξη. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την υποστήριξη, ανατρέξτε στην στην τοποθεσία Web Βοήθειας και Υποστήριξης της Microsoft:

Οδηγίες

Σας συνιστούμε να κάνετε κοινή χρήση φακέλων μόνο στο δίκτυο στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση οι απομακρυσμένοι χρήστες άλλων υπολογιστών. Σας συνιστούμε να μην κάνετε κοινή χρήση του ριζικού καταλόγου της μονάδας δίσκου του συστήματος. Όταν το κάνετε αυτό, ο υπολογιστής σας είναι πιο ευάλωτος σε κακόβουλους απομακρυσμένους χρήστες. Η καρτέλα Κοινή χρήση (Sharing) του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες (Properties) της μονάδας δίσκου εμφανίζει ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν προσπαθήσετε να κάνετε κοινή χρήση ενός ριζικού φακέλου (για παράδειγμα, C:\). Για να συνεχίσετε, πρέπει να κάνετε κλικ στη σύνδεση Εάν κατανοείτε τον κίνδυνο αλλά θέλετε να κάνετε κοινή χρήση της ρίζας της μονάδας δίσκου, κάντε κλικ εδώ (If you understand the risk but still want to share the root of the drive, click here). Μόνο οι διαχειριστές του υπολογιστή μπορούν να κάνουν κοινή χρήση του ριζικού καταλόγου της μονάδας δίσκου.

Τα αρχεία που βρίσκονται σε μια συσκευή μόνο για ανάγνωση, όπως ένα CD-ROM, της οποίας γίνεται κοινή χρήση στα επίπεδα 4 ή 5, είναι διαθέσιμα μόνο αν το CD-ROM βρίσκεται στη μονάδα CD-ROM. Οποιοδήποτε CD-ROM βρίσκεται στη μονάδα CD είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες στο δίκτυο.

Ένα δικαίωμα αρχείου ενδέχεται να διαφέρει από τα δικαιώματα του γονικού φακέλου, εάν ισχύει μία από τις παρακάτω συνθήκες:
 • Χρησιμοποιήσατε την εντολή move σε μια γραμμή εντολών, για να μετακινήσετε στο φάκελο ένα αρχείο από φάκελο της ίδιας μονάδας δίσκου που έχει διαφορετικά δικαιώματα.
 • Χρησιμοποιήσατε μια δέσμη ενεργειών, για να μετακινήσετε στο φάκελο το αρχείο από ένα φάκελο της ίδιας μονάδας δίσκου που έχει διαφορετικά δικαιώματα.
 • Εκτελέσατε το πρόγραμμα Cacls.exe σε μια γραμμή εντολών ή δέσμη ενεργειών, για να αλλάξετε τα δικαιώματα αρχείων.
 • Τα αρχεία υπήρχαν στον σκληρό δίσκο πριν από την εγκατάσταση των Windows XP.
 • Αλλάξατε τα δικαιώματα ενός αρχείου, ενώ ήταν απενεργοποιημένη η δυνατότητα "Απλή κοινή χρήση αρχείων" (Simple File Sharing) στα Windows XP Professional.
Σημείωση Τα δικαιώματα NTFS δεν διατηρούνται κατά τη μετακίνηση των αρχείων, όταν χρησιμοποιείτε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα "Απλή κοινή χρήση αρχείων" (Simple File Sharing).

Εάν ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Απλή κοινή χρήση αρχείων" (Simple File Sharing), δεν αλλάζουν τα δικαιώματα για τα αρχεία. Τα δικαιώματα NTFS και κοινής χρήσης δεν αλλάζουν, εκτός αν αλλάξετε τα δικαιώματα στο περιβάλλον εργασίας. Εάν ορίσετε τα δικαιώματα με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα "Απλή κοινή χρήση αρχείων" (Simple File Sharing), επηρεάζονται μόνο οι καταχωρήσεις ελέγχου πρόσβασης (Access Control Entries) (ACEs) σε αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη δυνατότητα "Απλή κοινή χρήση αρχείων". Οι παρακάτω καταχωρήσεις ελέγχου πρόσβασης (ACE) στη λίστα διακριτικού ελέγχου πρόσβασης Discretionary Access Control List (DACL) των αρχείων ή των φακέλων επηρεάζονται από το περιβάλλον εργασίας "Απλή κοινή χρήση αρχείων":
 • Κάτοχος
 • Administrators
 • Everyone
 • Σύστημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους, για τη ρύθμιση παραμέτρων κοινής χρήσης αρχείων στα Windows XP

Σημείωση Αυτή η ενότητα προορίζεται για προχωρημένους χρήστες υπολογιστή. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους, ζητήστε βοήθεια από κάποιον ή επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την υποστήριξη, ανατρέξτε στην στην τοποθεσία Web Βοήθειας και Υποστήριξης της Microsoft: Κάντε κλικ εδώ για να εμφανίσετε ή να κρύψετε τις λεπτομέρειες
Αναφορές
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων της κοινής χρήσης αρχείων στα Windows Vista, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
SFS NTFS δικαίωμα περιορισμός χρήστης επιτρέπεται άρνηση windows 95 98 Me κοινή χρήση επίπεδο χρήστη compmgmt.msc showme
Eigenschaften

Artikelnummer: 304040 – Letzte Überarbeitung: 01/03/2011 13:11:00 – Revision: 2.0

 • kbresolve kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbpubtypekc kbnetwork kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbcip KB304040
Feedback