Επισκόπηση της εμφάνισης ειδοποιήσεων αλληλογραφίας στην οθόνη υποδοχής των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR304148
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Η οθόνη υποδοχής εμφανίζεται από προεπιλογή σε υπολογιστές με Windows XP Home Edition και Windows XP Professional που δεν αποτελούν μέλη τομέα. Κάτω από το όνομά σας στην οθόνη υποδοχής, υπάρχει μια υπερ-σύνδεση που δηλώνει τον αριθμό των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν κάνετε κλικ σε αυτήν τη σύνδεση, εμφανίζει το λογαριασμό από τον οποίο προέρχονται τα μηνύματα και τον αριθμό των μηνυμάτων που περιέχει κάθε υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, εάν έχετε τρία μη αναγνωσμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάνετε κλικ στην υπερ-σύνδεση κάτω από το όνομά σας, βλέπετε τις παρακάτω πληροφορίες (όπου Αναγνωριστικό_χρήστη είναι το όνομα χρήστη σας για τον αντίστοιχο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
Αναγνωριστικό_χρήστη@msn.com (2)
Αναγνωριστικό_χρήστη@hotmail.com (1)
Η υπερ-σύνδεση εμφανίζεται μόνο αν στον υπολογιστή σας εκτελείται ένα πρόγραμμα-πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης της οθόνης υποδοχής. Προς το παρόν, αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από το Microsoft Outlook Express και το Microsoft Windows Messenger.
Περισσότερες πληροφορίες
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Η υπερ-σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζεται μόνο όταν το πρόγραμμα-πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εκτελείται στον υπολογιστή σας συμπληρώνει το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα στο περιβάλλον εργασίας χρήστη, ούτε μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της οθόνης υποδοχής ώστε να λαμβάνει τον αριθμό μη αναγνωσμένων μηνυμάτων μόνο από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, μπορεί να μην θέλετε να εμφανίζονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από το λογαριασμό Αναγνωριστικό_χρήστη@hotmail.com στην οθόνη υποδοχής. Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά, μπορείτε να ρυθμίσετε το ακόλουθο κλειδί μητρώου ώστε τα δικαιώματα για το λογαριασμό System να είναι μόνο για ανάγνωση:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
Όταν το πρόγραμμα προσπαθεί να ενημερώσει το κλειδί μητρώου κατά την άφιξη νέας αλληλογραφίας, δεν έχει τα κατάλληλα δικαιώματα για αυτήν την ενέργεια και η οθόνη υποδοχής δεν ενημερώνεται. Για να το κάνετε αυτό:
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Regedit).
 2. Μετακινηθείτε στον ακόλουθο φάκελο στο μητρώο:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο UnreadMail και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Δικαιώματα (Permissions).
 4. Κάντε κλικ στο λογαριασμό System και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Άρνηση (Deny) για το στοιχείο Πλήρης έλεγχος (Full Control).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Για να αποτρέψετε την ενημέρωση της οθόνης υποδοχής μόνο από ένα από τα προγράμματα-πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα δικαιώματα του κλειδιού μητρώου που καθορίζει το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο βρίσκεται στο κλειδί UnreadMail, πρέπει να είναι ορισμένα σε μόνο για ανάγνωση (read-only) για το λογαριασμό System. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε τα δύο παρακάτω κλειδιά μητρώου στο κλειδί UnreadMail:
Αναγνωριστικό_χρήστη@msn.com
Αναγνωριστικό_χρήστη@hotmail.com
Για να αποτρέψετε την εμφάνιση του λογαριασμού Αναγνωριστικό_χρήστη@msn.com στην οθόνη και να διατηρήσετε το λογαριασμό Αναγνωριστικό_χρήστη@hotmail.com, ορίστε τα δικαιώματα στο κλειδί Αναγνωριστικό_χρήστη@msn.com:
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Regedit).
 2. Μετακινηθείτε στον ακόλουθο φάκελο στο μητρώο:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
 3. Αναπτύξτε το φάκελο UnreadMail.
 4. Κάντε κλικ στην υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη υποδοχής.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Δικαιώματα (Permissions).
 6. Κάντε κλικ στο λογαριασμό System και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Άρνηση (Deny) για το στοιχείο Πλήρης έλεγχος (Full Control).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 8. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη προγραμμάτων για να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του MSDN στο Web (στα αγγλικά):
Σημειώστε ότι οι πληροφορίες αυτού του άρθρου παρέχονται μόνο για σκοπούς υποστήριξης προϊόντος και αντιμετώπισης προβλημάτων. Στα προγράμματα που θέλετε να παρέχουν πληροφορίες για τα μη αναγνωσμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να χρησιμοποιείται η συνάρτηση SHSetUnreadMessageCount. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του MSDN στο Web (στα αγγλικά):
windowsxp ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μη αναγνωσμένα μηνύματα οθόνη υποδοχής αλληλογραφία
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 304148 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 04:10:00 - Αναθεώρηση: 3.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbui KB304148
Σχόλια