ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ο Personal Web Server δεν συμπεριλαμβάνεται στα Windows XP Home Edition

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Τα Windows XP Home Edition δεν περιλαμβάνουν ούτε υποστηρίζουν οποιαδήποτε από τις εκδόσεις (1.0, 2.0, 4.0) του Microsoft Personal Web Server (PWS). Οι χρήστες που χρειάζονται λειτουργίες διακομιστή Web σε ένα επιτραπέζιο λειτουργικό σύστημα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα Windows XP Professional.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα Windows XP Professional έχουν σχεδιαστεί για χρήστες σε επιχειρήσεις και περιέχουν τις υπηρεσίες Internet Information Services (IIS), έκδοση 5.1. Οι υπηρεσίες IIS 5.1 περιλαμβάνουν υποστήριξη διακομιστή Web και FTP, καθώς και υποστήριξη για συναλλαγές του Microsoft FrontPage, ενεργές σελίδες διακομιστή και συνδέσεις βάσης δεδομένων. Οι υπηρεσίες IIS 5.1, που είναι διαθέσιμες ως προαιρετικό στοιχείο, εγκαθίστανται αυτόματα εάν κάνετε αναβάθμιση από εκδόσεις των Windows που έχουν εγκατεστημένο τον PWS.

Ο PWS 4.0 συμπεριλαμβάνεται στο Microsoft Windows NT 4.0 Option Pack και σχεδιάστηκε για τα Microsoft Windows 95 και τα Microsoft Windows NT Workstation 4.0 με Microsoft Internet Explorer 4.01 ή νεότερες εκδόσεις. Ο PWS δεν υποστηρίζεται ούτε είναι δυνατόν να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε έκδοση των Windows XP.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Microsoft FrontPage 2002 έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ιστοσελίδες που βασίζονται στο δίσκο στα Windows XP Home Edition, ως εναλλακτική επιλογή.
pws frontpage
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 304197 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 04:11:37 - Αναθεώρηση: 1.3

Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo KB304197
Σχόλια