Ένα μήνυμα επανενεργοποίησης εμφανίζεται όταν ξεκινάτε ένα πρόγραμμα του Office XP που εγκαταστάθηκε από μια έκδοση Enterprise

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν κάνετε εκκίνηση ενός από τα προγράμματα του Office XP που έχουν εγκατασταθεί από μια έκδοση Enterprise του Office χρησιμοποιώντας κλειδί Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
Το Microsoft Office XP έκδοση έχει εντοπίσει κάποια σημαντική αλλαγή στις παραμέτρους του υπολογιστή σας. Για να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά το Microsoft Office XP και για να αποφύγετε την κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας, πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά το προϊόν σας. Όσο το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας, δεν είναι δυνατή η αποθήκευση ή η δημιουργία εγγράφων και μειώνεται η λειτουργικότητα άλλων προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας, κάντε κλικ στο κουμπί "Βοήθεια" (Help).

(Microsoft Office XP edition has detected a significant change in your machine configuration. For Microsoft Office XP edition to continue functioning properly, and to avoid entry into reduced functionality mode, you must reactivate your product. With the product in reduced functionality mode, you will not be able to save or create new documents, and other product functionality will be reduced. For more information about reduced functionality mode, click the Help button.)

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία επανάληψης ενεργοποίησης, τοποθετήστε την έκδοση του Microsoft Office XP και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next).
όπου έκδοση είναι το προϊόν του Office που έχετε εγκαταστήσει, για παράδειγμα, το Microsoft Office XP Professional με FrontPage.

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα
Η δυνατότητα που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε βρίσκεται σε πόρο δικτύου που δεν είναι διαθέσιμος.

Κάντε κλικ στο κουμπί "OK", για να προσπαθήσετε πάλι ή εισαγάγετε μια εναλλακτική διαδρομή προς το φάκελο που περιέχει το πακέτο εγκατάστασης 'πακέτο έκδοσης.msi' στο παρακάτω πλαίσιο.

(The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable. Click OK to try again, or enter an alternate path to a folder containing the 'installation package.msi' in the box below.)
όπου πακέτο έκδοσης είναι το όνομα του αρχείου συσκευασίας του Windows Installer που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση του Office (για παράδειγμα, Proplus.msi).

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Έξοδος (Exit) στο παράθυρο διαλόγου όπου εμφανίζεται το πρώτο μήνυμα, το πρόγραμμα του Office κάνει εκκίνηση σε κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας.
Αιτία
Το πρώτο μήνυμα στην ενότητα "Συμπτώματα" μπορεί να εμφανιστεί αν το υλικό στον υπολογιστή σας έχει αλλάξει σημαντικά από την αρχική εγκατάσταση του Office XP. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, εμφανίζεται το δεύτερο μήνυμα αν δεν έχετε πρόσβαση σε μια έγκυρη θέση προέλευσης του Office. Για παράδειγμα, αν αρχικά είχατε εγκαταστήσει το Office από διαχειριστική εγκατάσταση στο δίκτυο σας και δεν είστε συνδεδεμένοι με το δίκτυο, εμφανίζεται το δεύτερο μήνυμα.

Το δεύτερο μήνυμα δεν εμφανίζεται, αν έχετε πρόσβαση σε μια έγκυρη θέση προέλευσης του Office. Σε αυτήν την περίπτωση, κάνοντας κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) γίνεται αυτόματα επισκευή της εγκατάστασης σας και κανένα από τα μηνύματα δεν εμφανίζεται την επόμενη φορά που κάνετε εκκίνηση ενός προγράμματος του Office.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγκατάσταση του Office XP με Άδεια Χρήσης βάσει ποσότητας δεν απαιτεί ποτέ ενεργοποίηση ούτε επανάληψη ενεργοποίησης. Το κείμενο αυτού του μηνύματος εμφανίζεται κατά λάθος.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε το τελευταίο Service Pack για το Microsoft Office XP. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307841 OFFXP: Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack του Office XP
Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης κώδικα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά αρχείου ή νεότερα:
  Έκδοση     Μέγεθος   Όνομα αρχείου   ------------------------------------------  10.0.3110.0  9.996.616   MSO.DLL				

Διαφορετικά, μπορείτε να αποκτήσετε την ενημερωμένη έκδοση της Ενεργοποίησης του Office XP. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
307741 OFFXP: Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης της Ενεργοποίησης του Office XP: 4 Οκτωβρίου 2001
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.
Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε αρχικά στο Service Pack 1 του Microsoft Office XP.
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας και την ενεργοποίηση προϊόντος, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
293151 Πληροφορίες για την ενεργοποίηση προϊόντος του Office και τη μειωμένη λειτουργικότητα
297834 Σφάλμα 1706 όταν χρησιμοποιείτε CD-ROM για να επισκευάσετε το Office ή για να εγκαταστήσετε δυνατότητα
prb OFFXP bypass activation wizard
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 304226 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 04:12:19 - Αναθεώρηση: 4.6

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbtshoot kbpubtypekc kbbug kbfix kbofficexpsp1fix KB304226
Σχόλια