Τα πεδία ημερομηνιών, τηλεφωνικών αριθμών και νομισματικών μονάδων δεν συγχωνεύονται σωστά, όταν χρησιμοποιείτε αρχεία προέλευσης δεδομένων Access ή Excel στο Word

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Word 97 ή το Word 2000 ανατρέξτε στο άρθρο 142340.
Συμπτώματα
Όταν εκτελείτε μια συγχώνευση αλληλογραφίας στο Microsoft Word χρησιμοποιώντας το OLEDB με μια πηγή δεδομένων Microsoft Access ή Microsoft Excel, τα αποτελέσματα συγχώνευσης για τα πεδία ημερομηνιών, τηλεφωνικών αριθμών και νομισματικών μονάδων είναι λανθασμένα. Για παράδειγμα:

Το πεδίο ημερομηνιών εμφανίζεται με την εξής μορφή:
1995-10-22 00:00:00
Το πεδίο τηλεφωνικών αριθμών από μια πηγή δεδομένων Access εμφανίζεται με την εξής μορφή:
-7081234567.00
Το πεδίο νομισματικών μονάδων εμφανίζεται με την εξής μορφή:
12.00

-ή-

12000
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, επειδή τα δεδομένα εμφανίζονται στην αρχική, αποθηκευμένη τους μορφή σε Access ή Excel. Για να μορφοποιήσετε συγχωνευμένα δεδομένα, πρέπει να μορφοποιήσετε τα συγχωνευμένα πεδία στο κυρίως έγγραφο. Εάν μορφοποιήσετε τα δεδομένα στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, η μορφοποίηση δεν διατηρείται, όταν συγχωνεύετε τα δεδομένα μέσα στο κύριο έγγραφο.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Στο Microsoft Word

Χρησιμοποιήστε ένα διακόπτη, για να μορφοποιήσετε τα αποτελέσματα του πεδίου συγχώνευσης MERGEFIELD. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Σημείωση Για να προβάλετε τους κωδικούς πεδίων στο Microsoft Word, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F9.

Μέθοδος 1: Χρήση διακόπτη μορφής αριθμού

Συμπεριλάβετε ένα διακόπτη μορφής αριθμού (\#) παρόμοιο με ένα από τα ακόλουθα παραδείγματα:

Σε ένα πεδίο νομισματικών μονάδων, χρησιμοποιήστε διακόπτη μορφής αριθμού παρόμοιο με:
{MERGEFIELD number \# $####,0.0}
Σημείωση Η συμβολοσειρά {MERGEFIELD number \# $####,0.0} ισχύει και για τον Microsoft SQL Server 6.

Σε ένα πεδίο τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε διακόπτη μορφής αριθμού παρόμοιο με:
{MERGEFIELD phone \# ###'-'###'-'####}
Σημείωση Το ενωτικό μέσα στο πεδίο συγχώνευσης βρίσκεται μέσα σε μονά εισαγωγικά. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
121938 Τα ενωτικά δεν εμφανίζονται σωστά με το διακόπτη μορφής αριθμού

Μέθοδος 2: Χρήση διακόπτη μορφής ημερομηνίας-ώρας

Συμπεριλάβετε ένα διακόπτη μορφής ημερομηνίας-ώρας (\@) στο πεδίο ημερομηνιών, έτσι ώστε το πεδίο ημερομηνιών να έχει την παρακάτω μορφή:
{MERGEFIELD date \@ "MMMM d, yyyy"}
Σημείωση Ο διακόπτης μορφής κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιείτε εισαγωγικά που να περιβάλλουν τη συμβολοσειρά που απεικονίζεται.

Στη Microsoft Access

Δημιουργήστε ένα ερώτημα στη Microsoft Access και χρησιμοποιήστε το ερώτημα στη συγχώνευση αλληλογραφίας του Word. Στο ερώτημα της Microsoft Access, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση FORMAT(), για να μορφοποιήσετε τα δεδομένα, ώστε να συγχωνευτούν στο Microsoft Word. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
197520 Τρόπος χρήσης ερωτήματος για τη μορφοποίηση δεδομένων με σκοπό τη συγχώνευση αλληλογραφίας
Περισσότερες πληροφορίες
Από προεπιλογή, το Word χρησιμοποιεί το OLEDB για να συνδεθεί με ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων κατά την εκτέλεση μιας συγχώνευσης αλληλογραφίας. Μπορείτε να υποχρεώσετε το Word να χρησιμοποιήσει τη Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων (Dynamic Data Exchange -DDE) μέσω κώδικα προγραμματισμού, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της DDE με σκοπό την πρόσβαση δεδομένων σε μια συγχώνευση αλληλογραφίας, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
289830 Σας ζητείται να επιλέξετε πίνακα με κώδικα συγχώνευσης αλληλογραφίας Word 2002 για αρχείο προέλευσης δεδομένων Excel ή Access
ΣημείωσηΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση διακοπτών στο Microsoft Word, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για το Microsoft Word (Microsoft Word Help) στο μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε γενικοί διακόπτες (general switches) στην καρτέλα "Αναζήτηση" (Office Assistant ή καρτέλα Answer Wizard) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search) για να προβάλετε τα θέματα που βρέθηκαν.
winword access βάση δεδομένων προέλευση δεδομένων odbc dde συγχώνευση αλληλογραφίας εκτύπωση συγχώνευσης συγχωνευμένες εγγραφές αποτελέσματα πεδία πεδίο_συγχώνευσης νομισματική μονάδα χρήμα δολάρια $ ημερομηνία ώρα λανθασμένη εσφαλμένη αλλαγή τρόπος εναλλαγής εικόνα αριθμητικός αριθμός δεκαδικά χιλιάδες τηλέφωνο word2000 access2000 excel2000 prb reviewdocid WD2002 WD2003 WD2007
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 304387 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/27/2007 09:42:35 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2007

  • kbformat kbemail kbinterop kbmerge kbprb KB304387
Σχόλια