Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πώς μπορείτε να ορίσετε σχέσεις μεταξύ πινάκων σε μια βάση δεδομένων Access

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αρχάριος: Απαιτείται γνώση του περιβάλλοντος εργασίας σε υπολογιστές για έναν χρήστη.

Αυτό το άρθρο αφορά βάση δεδομένων της Microsoft Access (.mdb ή .accdb).
Για την έκδοση αυτού του άρθρου για τη Microsoft Access 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 304467.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου για τη Microsoft Access 97, ανατρέξτε στο άρθρο 304468. (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο για να ορίσετε τις σχέσεις σε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access. Σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:
 • Τι είναι οι σχέσεις πινάκων;
 • Τύποι σχέσεων πινάκων
  • Σχέσεις ένα-προς-πολλά
  • Σχέσεις πολλά-προς-πολλά
  • Σχέσεις ένα προς ένα
 • Πώς μπορείτε να ορίσετε σχέσεις μεταξύ πινάκων
  • Πώς μπορείτε να ορίσετε μια σχέση ένα-προς-πολλά ή ένα προς ένα
  • Πώς μπορείτε να ορίσετε μια σχέση πολλά-προς-πολλά
 • Ακεραιότητα αναφορών
 • Διαδοχικές ενημερώσεις και διαγραφές
 • Τύποι σύνδεσης
Περισσότερες πληροφορίες

Τι είναι οι σχέσεις πινάκων;

Σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων οι σχέσεις σάς επιτρέπουν να αποφύγετε περιττά δεδομένα. Για παράδειγμα, αν σχεδιάζετε μια βάση δεδομένων για να παρακολουθείτε πληροφορίες σχετικά με βιβλία, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα με το όνομα "Τίτλοι" όπου θα αποθηκεύετε πληροφορίες για κάθε βιβλίο, όπως τίτλο βιβλίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδότη. Ίσως να θέλετε επίσης να αποθηκεύσετε πληροφορίες για τον εκδότη, όπως αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση και ταχυδρομικό κώδικα. Αν επρόκειτο να αποθηκεύσετε όλες αυτές τις πληροφορίες στον πίνακα "Τίτλοι", ο αριθμός τηλεφώνου του εκδότη θα εμφανιζόταν σε κάθε τίτλο βιβλίου.

Καλύτερη λύση είναι να αποθηκευτούν οι πληροφορίες του εκδότη μόνο μία φορά, σε ξεχωριστό πίνακα με τίτλο "Εκδότες". Στη συνέχεια, μπορείτε να τοποθετήσετε έναν δείκτη στον πίνακα "Τίτλοι", που αναφέρεται σε μια καταχώρηση του πίνακα "Εκδότες".

Για να διασφαλίσετε το συγχρονισμό των δεδομένων σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών μεταξύ πινάκων. Οι σχέσεις ακεραιότητας αναφορών σάς βοηθούν να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες σε έναν πίνακα αντιστοιχίζονται με τις πληροφορίες του άλλου. Για παράδειγμα, κάθε τίτλος στον πίνακα "Τίτλοι" πρέπει να συσχετίζεται με έναν συγκεκριμένο εκδότη του πίνακα "Εκδότες". Δεν είναι δυνατή η προσθήκη στη βάση δεδομένων ενός τίτλου για έναν εκδότη που δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων.

Οι λογικές σχέσεις σε μια βάση δεδομένων σάς βοηθούν να υποβάλλετε ερώτημα για δεδομένα και να δημιουργείτε αναφορές με αποδοτικό τρόπο.

Τύποι σχέσεων πινάκων

Μια σχέση δημιουργείται μέσω της αντιστοίχισης δεδομένων σε στήλες κλειδιού, συνήθως στήλες (ή πεδία) με το ίδιο όνομα και στους δύο πίνακες. Στις περισσότερες περιπτώσεις η σχέση συνδέει το πρωτεύον κλειδί ή τη στήλη του μοναδικού αναγνωριστικού για κάθε σειρά από έναν πίνακα σε ένα πεδίο άλλου πίνακα. Η στήλη του άλλου πίνακα λέγεται "εξωτερικό κλειδί". Για παράδειγμα, αν θέλετε να παρακολουθήσετε τις πωλήσεις για κάθε τίτλο βιβλίου, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ της στήλης του πρωτεύοντος κλειδιού (ας την πούμε Αναγνωριστικό_τίτλου (title_ID)) στον πίνακα "Τίτλοι" και μια στήλη στον πίνακα "Πωλήσεις" που θα λέγεται Αναγνωριστικό_τίτλου (title_ID). Η στήλη Αναγνωριστικό_τίτλου (title_ID) στον πίνακα "Πωλήσεις" είναι το εξωτερικό κλειδί.

Υπάρχουν τρεις τύποι σχέσεων μεταξύ πινάκων. Ο τύπος της σχέσης που δημιουργείται εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι σχετιζόμενες στήλες. 

Σχέσεις ένα-προς-πολλά

Η σχέση ένα-προς-πολλά είναι ο πιο συνήθης τύπος σχέσης. Σε αυτόν του τύπο σχέσης, μια σειρά του πίνακα A μπορεί να αντιστοιχίζεται σε πολλές σειρές του πίνακα Β. Αλλά μια σειρά στον πίνακα Β μπορεί να αντιστοιχίζεται μόνο σε μία σειρά στον πίνακα Α. Για παράδειγμα, οι πίνακες "Εκδότες" και "Τίτλοι" έχουν σχέση ένα-προς-πολλά. Δηλαδή, κάθε εκδότης παράγει πολλούς τίτλους. Αλλά κάθε τίτλος είναι έργο μόνο ενός εκδότη.

Μια σχέση ένα-προς-πολλά δημιουργείται μόνο αν μία από τις σχετιζόμενες στήλες είναι πρωτεύον κλειδί ή έχει περιορισμό μοναδικότητας.

Στο παράθυρο της σχέσης στην Access η πλευρά του πρωτεύοντος κλειδιού μιας σχέσης ένα-προς-πολλά δηλώνεται με τον αριθμό 1. Η πλευρά του εξωτερικού κλειδιού μιας σχέσης δηλώνεται με το σύμβολο του άπειρου.Σχέσεις πολλά-προς-πολλά

Σε μια σχέση πολλά-προς-πολλά μια σειρά του πίνακα Α αντιστοιχίζεται σε πολλές σειρές του πίνακα Β, και αντίστροφα. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια τέτοια σχέση αν ορίσετε έναν τρίτο πίνακα, τον λεγόμενο πίνακα σύνδεσης. Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα σύνδεσης αποτελείται από τα εξωτερικά κλειδιά από τους δύο πίνακες, Α και Β. Για παράδειγμα, οι πίνακες "Συντάκτες" και "Τίτλοι" έχουν μια σχέση πολλά-προς-πολλά που ορίζεται από μια σχέση ένα-προς-πολλά καθενός από τους πίνακες προς τον πίνακα "ΤίτλοιΣυντάκτες". Το πρωτεύον κλειδί του πίνακα "ΤίτλοιΣυντάκτες" είναι ο συνδυασμός της στήλης Αναγνωριστικό_Συ (au_ID) (το πρωτεύον κλειδί του πίνακα "Συντάκτες") και της στήλης Αναγνωριστικό_τίτλου (title_ID) (το πρωτεύον κλειδί του πίνακα "Τίτλοι").Σχέσεις ένα-προς-ένα

Σε μια σχέση ένα-προς-ένα μια σειρά του πίνακα Α μπορεί να αντιστοιχιστεί μόνο σε μία σειρά του πίνακα Β, και αντίστροφα. Μια σχέση ένα-προς-ένα δημιουργείται όταν και οι δύο σχετιζόμενες στήλες είναι πρωτεύοντα κλειδιά ή έχουν περιορισμούς μοναδικότητας.

Αυτός ο τύπος σχέσης δεν είναι συνήθης, επειδή οι περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν τον τρόπο λογικά καταχωρούνται σε έναν πίνακα. Με μια σχέση ένα-προς-ένα μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Να διαιρέσετε έναν πίνακα με πολλές στήλες.
 • Να απομονώσετε μέρος ενός πίνακα για λόγους ασφαλείας.
 • Να αποθηκεύσετε δεδομένα τα οποία είναι μικρής διάρκειας και θα μπορούσαν να διαγραφούν εύκολα με τη διαγραφή του πίνακα.
 • Να αποθηκεύσετε πληροφορίες που έχουν εφαρμογή μόνο σε ένα υποσύνολο στον κύριο πίνακα.
Στην Access η πλευρά του πρωτεύοντος κλειδιού μιας σχέσης ένα-προς-ένα δηλώνεται με ένα σύμβολο κλειδιού. Η πλευρά του εξωτερικού κλειδιού επίσης δηλώνεται με ένα σύμβολο κλειδιού.

Πώς μπορείτε να ορίσετε σχέσεις μεταξύ πινάκων

Όταν δημιουργείτε μια σχέση μεταξύ πινάκων, τα σχετιζόμενα πεδία δεν χρειάζεται να έχουν το ίδιο όνομα. Ωστόσο, τα σχετιζόμενα πεδία πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων, εκτός αν το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού είναι ένα πεδίο Αυτόματης αρίθμησης. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα πεδίο Αυτόματης αρίθμησης με ένα Αριθμητικό πεδίο μόνο όταν η τιμή της ιδιότητας Μεγέθους πεδίου και για τα δύο αντιστοιχιζόμενα πεδία είναι η ίδια. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα πεδίο Αυτόματης αρίθμησης κι ένα Αριθμητικό πεδίο όταν η τιμή της ιδιότητας Μεγέθους πεδίου και των δύο πεδίων είναι Ακέραιος μεγάλου μήκους. Ακόμα και όταν τα αντιστοιχιζόμενα πεδία είναι Αριθμητικά πεδία, πρέπει να έχουν την ίδια τιμή για την ιδιότητα Μεγέθους πεδίου.

Πώς μπορείτε να ορίσετε μια σχέση ένα-προς-πολλά

Για να δημιουργήσετε μια σχέση ένα-προς-πολλά ή ένα-προς-ένα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κλείστε όλους τους πίνακες. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τις σχέσεις ανάμεσα σε ανοιχτούς πίνακες.
 2. Στην Access 2002 ή στην Access 2003 ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Πατήστε το πλήκτρο F11 για να μεταβείτε στο παράθυρο βάσης δεδομένων.
  2. Στο μενού "Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις (Relationships).

  Στην Access 2007, στην Access 2010 ή στην Access 2013, από την καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων (Database Tools) και την ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη (Show/Hide) κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις (Relationships).
 3. Αν δεν έχετε ακόμα ορίσει καμία σχέση στη βάση δεδομένων σας, εμφανίζεται αυτόματα το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα (Show Table). Για να προσθέσετε τους πίνακες που θέλετε να συσχετίσετε αλλά δεν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα (Show Table),  κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση πίνακα (Show Table) στο μενού Σχέσεις (Relationships).
 4. Κάντε διπλό κλικ στα ονόματα των πινάκων που θέλετε να συσχετίσετε και στη συνέχεια κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα (Show Table). Για να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ ενός πίνακα και του ίδιου πίνακα, προσθέστε τον πίνακα δύο φορές.
 5. Σύρετε το πεδίο που θέλετε να συσχετίσετε από τον έναν πίνακα στο σχετιζόμενο πεδίο στον άλλο πίνακα. Για να σύρετε πολλά πεδία, πατήστε το πλήκτρο Ctrl, κάντε κλικ σε κάθε πεδίο και έπειτα σύρετέ τα.

  Στις περισσότερες περιπτώσεις, μεταφέρετε το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού (το πεδίο εμφανίζεται με έντονο κείμενο) από έναν πίνακα σε παρόμοιο πεδίο (συχνά το πεδίο αυτό έχει το ίδιο όνομα), που είναι το εξωτερικό κλειδί στον άλλο πίνακα. 
 6. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων (Edit Relationships). Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των πεδίων που εμφανίζονται στις δύο στήλες είναι σωστά. Μπορείτε να αλλάξετε τα ονόματα, αν είναι απαραίτητο.

  Αν είναι απαραίτητο, ορίστε τις επιλογές σχέσεων. Αν χρειάζεστε πληροφορίες για συγκεκριμένο στοιχείο, κάντε κλικ στο ερωτηματικό στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων (Edit Relationships) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοχείο. (Αυτές οι επιλογές θα αναλυθούν λεπτομερώς στη συνέχεια του άρθρου.)
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create) για να δημιουργήσετε τη σχέση.
 8. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 7 για κάθε ζεύγος πινάκων που θέλετε να συσχετίσετε.

  Όταν κλείνετε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων (Edit Relationships), η Access σάς ρωτά αν θέλετε να αποθηκεύσετε τη διάταξη. Είτε αποθηκεύσετε τη διάταξη είτε όχι, οι σχέσεις που δημιουργείτε αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων.

  Σημείωση Εκτός από τις σχέσεις μεταξύ πινάκων μπορείτε να δημιουργήσετε σχέσεις μεταξύ ερωτημάτων. Ωστόσο, με τα ερωτήματα δεν ενεργοποιείται η ακεραιότητα αναφορών.

Πώς μπορείτε να ορίσετε μια σχέση πολλά-προς-πολλά

Για να δημιουργήσετε μια σχέση πολλά-προς-πολλά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Δημιουργήστε τους δύο πίνακες που θα έχουν μια σχέση πολλά-προς-πολλά.
 2. Δημιουργήστε έναν τρίτο πίνακα. Πρόκειται για τον λεγόμενο πίνακα σύνδεσης. Στον πίνακα σύνδεσης προσθέστε νέα πεδία που έχουν τους ίδιους ορισμούς ως πεδία πρωτεύοντος κλειδιού από κάθε πίνακα που δημιουργήσατε κατά το βήμα 1. Στον πίνακα σύνδεσης τα πεδία πρωτεύοντος κλειδιού λειτουργούν σαν εξωτερικά κλειδιά. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλα πεδία στον πίνακα σύνδεσης, όπως και σε κάθε άλλο πίνακα.
 3. Στον πίνακα σύνδεσης, ρυθμίστε το πρωτεύον κλειδί έτσι, ώστε να συμπεριλαμβάνει τα πεδία πρωτεύοντος κλειδιού από τους δύο άλλους πίνακες. Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα σύνδεσης "Συντάκτες τίτλων" το πρωτεύον κλειδί θα αποτελείται από τα πεδία ΚωδΠαραγγελίας (OrderID) και "Αναγνωριστικό προϊόντος (ProductID).

  Σημείωση Για να δημιουργήσετε ένα πρωτεύον κλειδί, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ανοίξτε έναν πίνακα σε προβολή σχεδίασης.
  2. Επιλέξτε το πεδίο ή τα πεδία που θέλετε να ορίσετε ως πρωτεύον κλειδί. Για να επιλέξετε ένα πεδίο, κάντε κλικ στον επιλογέα γραμμής για το πεδίο που θέλετε. Για να επιλέξετε πολλά πεδία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και στη συνέχεια κάντε κλικ στον επιλογέα γραμμής για κάθε πεδίο.
  3. Στην Access 2002 ή στην Access 2003 κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτεύον κλειδί (Primary Key) στη γραμμή εντολών.

   Στην Access 2007 από την καρτέλα Σχεδίαση (Design) στην ομάδα Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτεύον κλειδί (Primary Key).

   Σημείωση Αν θέλετε η σειρά των πεδίων σε ένα πρωτεύον κλειδί με πολλά πεδία να είναι διαφορετική από τη σειρά αυτών των πεδίων στον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή "Ευρετήρια" της γραμμής εργαλείων για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου "Ευρετήρια" και στη συνέχεια ταξινομήστε πάλι τα ονόματα πεδίων για το ευρετήριο "Πρωτεύον κλειδί".
 4. Ορίστε μια σχέση ένα-προς-πολλά ανάμεσα σε κάθε κύριο πίνακα και τον πίνακα σύνδεσης.

Ακεραιότητα αναφορών

 Ακεραιότητα αναφορών είναι ένα σύστημα κανόνων που χρησιμοποιεί η Access για να διασφαλίσει ότι οι σχέσεις μεταξύ των εγγραφών σε σχετιζόμενους πίνακες είναι έγκυρες και ότι δεν θα διαγράψετε ούτε θα τροποποιήσετε κατά λάθος τα σχετικά δεδομένα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ακεραιότητα αναφορών όταν ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Το αντιστοιχιζόμενο πεδίο από τον πρωτεύοντα πίνακα είναι ένα πρωτεύον κλειδί ή έχει ένα μοναδικό ευρετήριο.
 • Τα σχετιζόμενα πεδία έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων. Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις. 'Ένα πεδίο Αυτόματης αρίθμησης μπορεί να συσχετιστεί με Αριθμητικό πεδίο που έχει τιμή της ιδιότητας Μεγέθους πεδίου ένανΑκέραιο μεγάλου μήκους, και ένα πεδίο Αυτόματης αρίθμησης που έχει ως τιμή της ιδιότητας Μεγέθους πεδίου ένα Αναγνωριστικό αναπαραγωγής μπορεί να συσχετιστεί με Αριθμητικό πεδίο με τιμή της ιδιότητας Μεγέθους πεδίου ενα Αναγνωριστικό αναπαραγωγής.
 • Και οι δύο πίνακες ανήκουν στην ίδια βάση δεδομένων Access. Αν πρόκειται για συνδεδεμένους πίνακες, πρέπει να είναι σε μορφή Access και για να ρυθμίσετε την ακεραιότητα αναφορών,πρέπει να ανοίξετε τη βάση δεδομένων όπου είναι αποθηκευμένοι. Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση αναφορών για συνδεδεμένους πίνακες από βάσεις δεδομένων διαφορετικής μορφής.
Όταν χρησιμοποιείτε την ακεραιότητα αναφορών, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
 • Στο πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού του σχετιζόμενου πίνακα δεν μπορείτε να εισαγάγετε τιμή που δεν υπάρχει στο πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού του κύριου πίνακα. Ωστόσο, μπορείτε να εισαγάγετε μηδενική τιμή στο εξωτερικό κλειδί. Αυτό δηλώνει ότι οι εγγραφές δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρχει καταχώρηση παραγγελίας που έχει αντιστοιχιστεί σε πελάτη που δεν υπάρχει. Όμως, μπορεί μια καταχώρηση παραγγελίας να μην είναι αντιστοιχισμένη σε κανέναν αν εισαγάγετε μηδενική τιμή στο πεδίο Κωδικός πελάτη (CustomerID)
 • Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια εγγραφή από έναν πρωτεύοντα πίνακα αν υπάρχουν αντιστοιχιζόμενος εγγραφές με έναν σχετιζόμενο πίνακα. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να διαγράψετε μια εγγραφή υπαλλήλου από τον πίνακα "Υπάλληλοι" αν υπάρχουν παραγγελίες που έχουν αντιστοιχιστεί στον υπάλληλο στον πίνακα "Παραγγελίες".
 • Δεν μπορείτε να αλλάξετε μια τιμή πρωτεύοντος κλειδιού στον πρωτεύοντα πίνακα αν υπάρχουν σχετιζόμενες εγγραφές για αυτήν την εγγραφή. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να αλλάξετε το Αναγνωριστικό ενός υπαλλήλου στον πίνακα "Υπάλληλοι" αν υπάρχουν παραγγελίες που έχουν αντιστοιχιστεί στον υπάλληλο στον πίνακα "Παραγγελίες".

Επικαλυπτόμενες ενημερώσεις και διαγραφές

 Για σχέσεις΄στις οποίες είναι ενεργοποιημένη η ακεραιότητα αναφορών, μπορείτε να προσδιορίσετε αν θέλετε η Access να κάνει διαδοχικές ενημερώσεις ή διαδοχικές διαγραφές στις σχετιζόμενες εγγραφές. Αν ρυθμίσετε αυτές τις επιλογές, ενεργοποιούνται οι λειτουργίες διαγραφής και ενημέρωσης, που κανονικά θα απαγορεύονταν μέσω των κανόνων ακεραιότητας αναφορών. Όταν διαγράφετε εγγραφές ή τροποποιείτε τιμές του πρωτεύοντος κλειδιού σε έναν κύριο πίνακα, η Access εφαρμόζει τις απαραίτητες αλλαγές στους σχετιζόμενους πίνακες ώστε να διατηρήσει την ακεραιότητα αναφορών.

Αν κάνετε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση σχετιζόμενων πεδίων (Cascade Update Related Fields) όταν ορίζετε μια σχέση, κάθε φορά που αλλάζετε το πρωτεύον κλειδί μιας εγγραφής στον κύριο πίνακα, η Microsoft Access ενημερώνει αυτόματα το πρωτεύον κλειδί με τη νέα τιμή σε όλες τις σχετιζόμενες εγγραφές. Για παράδειγμα, αν αλλάξετε τον κωδικό ενός πελάτη στον πίνακα "Πελάτες", το πεδίο "Κωδικός πελάτη" (CustomerID) στον πίνακα "Παραγγελίες" θα ενημερωθεί αυτόματα για κάθε παραγγελία του πελάτη, ώστε να διατηρηθεί η σχέση. Η Access κάνει διαδοχικές ενημερώσεις χωρίς να εμφανιστεί κανένα μήνυμα.

Σημείωση Αν το πρωτεύον κλειδί στον κύριο πίνακα είναι πεδίο Αυτόματης αρίθμησης, η επιλογή του πλαισίου ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση σχετιζόμενων πεδίων (Cascade Update Related Fields) δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, επειδή δεν μπορείτε να αλλάξετε την τιμή σε ένα πεδίο Αυτόματης αρίθμησης.

Αν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική διαγραφή σχετιζόμενων εγγραφών (Cascade Delete Related Records) όταν ορίζετε μια σχέση, κάθε φορά που διαγράφετε εγγραφές στον κύριο πίνακα, η Access διαγράφει αυτόματα τις σχετιζόμενες εγγραφές στον σχετικό πίνακα. Για παράδειγμα, αν διαγράψετε μια εγγραφή πελάτη από τον πίνακα "Πελάτες", όλες οι παραγγελίες του πελάτη θα διαγραφούν αυτόματα από τον πίνακα "Παραγγελίες". (Συμπεριλαμβάνονται οι εγγραφές του πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελίας" που σχετίζονται με τις εγγραφές του πίνακα "Παραγγελίες"). Όταν διαγράφετε εγγραφές από μια φόρμα ή ένα φύλλο δεδομένων με επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική διαγραφή σχετιζόμενων εγγραφών (Cascade Delete Related Records), η Access σάς προειδοποιεί ότι μπορεί να διαγραφούν και οι σχετιζόμενες εγγραφές. Ωστόσο, όταν διαγράφετε εγγραφές μέσω της διαγραφής ερωτήματος δεδομένων, η Access διαγράφει αυτόματα τις εγγραφές στους σχετιζόμενους πίνακες. 

Τύποι σύνδεσης

Υπάρχουν τρεις τύποι σύνδεσης. Μπορείτε να τους δείτε στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:Η επιλογή 1 ορίζει μια εσωτερική σύνδεση. Εσωτερική σύνδεση είναι μια σύνεση στην οποία συνδυάζονται οι εγγραφές από δύο πίνακες στα αποτελέσματα ενός ερωτήματος μόνο όταν οι τιμές στα συνδεδεμένα πεδία πληρούν μια συγκεκριμένη συνθήκη. Σε ένα ερώτημα, η προεπιλεγμένη σύνδεση είναι εσωτερική σύνδεση που επιλέγει εγγραφές μόνο όταν οι τιμές των συνδεδεμένων πεδίων συμφωνούν.

Η επιλογή 2 ορίζει μια αριστερή εξωτερική σύνδεση. Αριστερή εξωτερική σύνδεση είναι μια σύνδεση στην οποία όλες οι εγγραφές αριστερά της λειτουργίας LEFT JOIN της πρότασης SQL του ερωτήματος προστίθενται στα αποτελέσματα του ερωτήματος, ακόμα κι όταν δεν υπάρχουν αντιστοιχιζόμενες τιμές στο συνδεδεμένο πεδίο από τον πίνακα στα δεξιά. 

Η επιλογή 3 ορίζει μια δεξιά εξωτερική σύνδεση. Δεξιά εξωτερική σύνδεση είναι μια σύνδεση στην οποία όλες οι εγγραφές δεξιά της λειτουργίας RIGHT JOIN της πρότασης SQL του ερωτήματος προστίθενται στα αποτελέσματα του ερωτήματος, ακόμα κι όταν δεν υπάρχουν αντιστοιχιζόμενες τιμές στο συνδεδεμένο πεδίο από τον πίνακα στα αριστερά. 
inf ACC2002 acc2003 acc2007
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 304466 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/07/2014 16:44:00 - Αναθεώρηση: 8.0

Microsoft Access 2013, Microsoft Access 2010, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbdesign kbdatabase kbhowto KB304466
Σχόλια
/html>/body> 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("