Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ACC2002: Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καταστροφής σε βάση δεδομένων της Microsoft Access

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR304701
Αρχάριοι χρήστες: Απαιτείται γνώση του περιβάλλοντος εργασίας σε υπολογιστές για ένα χρήστη.

Αυτό το άρθρο αφορά μόνο βάσεις δεδομένων της Microsoft Access (.mdb).

Περίληψη
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να καταστραφεί μια βάση δεδομένων της Microsoft Access. Αυτό το άρθρο παρέχει μια λίστα αναφορών στα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) που μπορεί να σας βοηθήσουν στην επίλυση ζητημάτων καταστροφής της βάσης δεδομένων σας.
Περισσότερες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων και αποτροπή καταστροφής των βάσεων δεδομένων

Το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) παρέχει τα βήματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ακολουθούν οι μηχανικοί υποστήριξης, όταν προσπαθούν να ανακτήσουν μια κατεστραμμένη βάση δεδομένων. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επιδιόρθωση μιας βάσης δεδομένων της Access, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
283849 ACC2002: Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων και επιδιόρθωσης μιας κατεστραμμένης βάσης δεδομένων της Access 2002
Το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της (Knowledge Base) παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αποτροπή καταστροφών σε βάσεις δεδομένων της Microsoft Jet 4.0. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ελαχιστοποίηση της καταστροφής των βάσεων δεδομένων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
303528 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Διατήρηση μιας βάσης δεδομένων Jet 4.0 σε βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας

Πρόσθετοι πόροι για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) ενδέχεται να σας βοηθήσου περισσότερο για να αντιμετωπίσετε προβληματικά αρχεία βάσεων δεδομένων. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση ανεπανόρθωτων σφαλμάτων της Access 2002 στα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
294301 ACC2002: Τρόπος αντιμετώπισης ανεπανόρθωτων σφαλμάτων συστήματος στην Access 2002 που εκτελείται σε Microsoft Windows 2000
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση ανεπανόρθωτων σφαλμάτων της Access 2002 στα Windows Millennium, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
284152 ACC2002: Τρόπος αντιμετώπισης ανεπανόρθωτων σφαλμάτων συστήματος στην Access 2002 που εκτελείται σε Windows Millennium
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ένα σφάλμα κατεστραμμένου έργου κατά την προσπάθεια μετατροπής, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
294755 ACC2002: Σφάλμα κατεστραμμένου έργου VBA κατά την προσπάθεια μετατροπής βάσης δεδομένων

Ανάκτηση δεδομένων

Αφού ανατρέξετε στα άρθρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρατίθενται παραπάνω, εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ανακτήσετε τη βάση δεδομένων, ίσως να υπάρχει ακόμα δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων σας. Υπάρχουν πολλές άλλες εταιρείες που ειδικεύονται στην ανάκτηση δεδομένων.

Οι παρακάτω εταιρείες ειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα. Ίσως μπορέσετε να βρείτε πρόσθετες εταιρείες που να ειδικεύονται στον τομέα αυτό κάνοντας αναζήτηση στο Internet (στα αγγλικά). Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Τεχνική Υποστήριξη από τη Microsoft

Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας βοηθήσουν στην εκτέλεση των βημάτων που περιλαμβάνονται στα αναφερόμενα άρθρα. Αν και οι μηχανικοί υποστήριξης μπορούν σας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων της βάσης δεδομένων σας, η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μια βάση δεδομένων της Access είναι δυνατό να ανακτηθεί ή ότι τα δεδομένα είναι δυνατό να ανακτηθούν στη διάρκεια της διεργασίας αυτής. Επειδή κάποιος μηχανικός υποστήριξης θα εργάζεται με τη βάση δεδομένων σας, η υποστήριξη αυτού του είδους θεωρείται ότι είναι επιπέδου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Επικοινωνία με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

Κόστος: $210 την ώρα, ελάχιστος χρόνος μία ώρα, μέγιστος χρόνος 40 ώρες.

Τηλεφωνικό περιστατικό: 800-936-5200 (όλα τα περιστατικά πρέπει να υποβάλλονται τηλεφωνικά)

Για να προχωρήσετε, θα χρεωθούν $210 στην πιστωτική σας κάρτα. Ένας μηχανικός υποστήριξης της Microsoft θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσα σε 24 ώρες, για να συζητήσετε την εργασία που θέλετε να πραγματοποιηθεί. Σε αυτό το σημείο θα γίνει εκτίμηση των ωρών που θα χρειαστούν για το έργο. Εάν το έργο πρόκειται να διαρκέσει περισσότερο από μία ώρα, η πρόσθετη εργασία θα πραγματοποιηθεί βάσει σύμβασης.
OfficeKBHowTo inf AOIndex
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 304701 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/30/2006 16:26:11 - Αναθεώρηση: 5.0

  • Microsoft Access 2002 Standard Edition
  • kbhowto KB304701
Σχόλια