Τρόπος εγκατάστασης των Windows 2000 Professional

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR304868
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης των Windows 2000 Professional.

Επιστροφή στην αρχή

Εγκατάσταση των Windows 2000 Professional

Για να εγκαταστήσετε τα Windows 2000 Professional, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε την εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Εκκίνηση από το CD-ROM εγκατάστασης των Windows 2000 Professional. Βεβαιωθείτε ότι το CD-ROM έχει ρυθμιστεί να ξεκινά πριν να ξεκινήσει ο σκληρός δίσκος. Τοποθετήστε το CD-ROM και, όταν σας ζητηθεί, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο, για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000 Professional.
  • Εκκίνηση από τις δισκέτες εκκίνησης. Τοποθετήστε τη δισκέτα 1 και κατόπιν τοποθετήστε τις υπόλοιπες τρεις δισκέτες, μόλις σας ζητηθεί. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία δισκετών εκκίνησης για τα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   197063 Τρόπος δημιουργίας δισκετών εκκίνησης του προγράμματος Εγκατάστασης για τα Windows 2000
  • Εκκίνηση μέσα από ένα τρέχον λειτουργικό σύστημα. Τοποθετήστε το CD-ROM και κατόπιν, σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε μονάδα_δίσκου:\i386\winnt32.exe και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER ή, αν πρόκειται για εγκατάσταση σε υπολογιστή χωρίς καμία προηγούμενη εγκατάσταση των Windows, πληκτρολογήστε μονάδα_δίσκου:\i386\winnt.exe και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER, όπου μονάδα_δίσκου είναι το γράμμα της μονάδας CD-ROM.
 2. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) εντοπίζει τη ρύθμιση παραμέτρων υλικού του υπολογιστή σας και κατόπιν ξεκινά την εγκατάσταση των αρχείων του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) και του προγράμματος οδήγησης. Όταν εμφανιστεί η οθόνη Microsoft Windows 2000 Professional, πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να γίνει η εγκατάσταση των Windows 2000 Professional.
 3. Διαβάστε την Άδεια Χρήσης και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο F8, για να αποδεχθείτε τους όρους της Άδειας Χρήσης και να συνεχίσετε την εγκατάσταση.
 4. Όταν εμφανιστεί η οθόνη Πρόγραμμα Εγκατάστασης των Windows 2000 Professional (Windows 2000 Professional Setup), πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να εγκαταστήσετε τα Windows 2000 Professional στο επιλεγμένο διαμέρισμα, ή πιέστε το πλήκτρο C, για να δημιουργήσετε ένα διαμέρισμα στο χώρο που δεν έχει χωριστεί σε διαμερίσματα.
 5. Εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε τα Windows 2000 Professional σε ένα διαμέρισμα του πίνακα εκχώρησης αρχείων (FAT), καθορίστε αν θέλετε:
  • Να αφήσετε το τρέχον σύστημα αρχείων ανέπαφο.
  • Να διαμορφώσετε το διαμέρισμα ως FAT16.
  • Να μετατρέψετε το υπάρχον σύστημα αρχείων στο σύστημα αρχείων NTFS.
  • Να διαμορφώσετε το διαμέρισμα με το σύστημα αρχείων NTFS.
  Πιέστε το πλήκτρο ENTER, αφού κάνετε την επιλογή σας. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) εξετάζει τους υπάρχοντες σκληρούς δίσκους και κατόπιν αντιγράφει τα αρχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των Windows 2000 Professional. Μετά την αντιγραφή των αρχείων, γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή.

  Σημαντικό Μην πιέσετε ένα πλήκτρο για εκκίνηση από τη μονάδα CD-ROM κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 6. Όταν εμφανιστεί ο "Οδηγός εγκατάστασης" (Setup Wizard) σε περιβάλλον των Windows 2000, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), για να ξεκινήσετε τον οδηγό. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) εντοπίζει και εγκαθιστά συσκευές όπως εξειδικευμένο ποντίκι ή πληκτρολόγιο.
 7. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις (Regional Options), προσαρμόστε την εγκατάσταση των Windows 2000 Professional για τις τοπικές ρυθμίσεις, τη μορφή αριθμών, τη νομισματική μονάδα, την ώρα, την ημερομηνία και τη γλώσσα, εάν είναι απαραίτητο. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Στο παράθυρο διαλόγου Εξατομίκευση του λογισμικού σας (Personalize Your Software), πληκτρολογήστε το όνομά σας και το όνομα της εταιρείας σας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 9. Στο παράθυρο διαλόγου Αναγνωριστικό προϊόντος (Product ID), πληκτρολογήστε τον 25-ψήφιο αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 10. Στο παράθυρο διαλόγου Όνομα υπολογιστή και κωδικός πρόσβασης (Computer Name and Password), αποδεχθείτε το προεπιλεγμένο όνομα που δημιουργεί το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ή αντιστοιχίστε ένα διαφορετικό όνομα για τον υπολογιστή. Όταν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Administrator. (Μπορείτε να αφήσετε κενό αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, αυτό δεν συνιστάται.) Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 11. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας (Date and Time Settings), καθορίστε τη σωστή ημερομηνία και ώρα για τον υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε σε ποια ζώνη ώρας βρίσκεστε και να ρυθμίσετε τον υπολογιστή, ώστε να προσαρμόζει αυτόματα το ρολόι για τη θερινή ώρα. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 12. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) εγκαθιστά το λογισμικό δικτύου και εντοπίζει τις ρυθμίσεις του δικτύου. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις δικτύου (Network Settings), κάντε κλικ στην επιλογή

  • Τυπικές (Typical), για να ορίσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δικτύου, όπως "Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών για τα Δίκτυα της Microsoft" (File and Print Sharing for Microsoft Networks), "Πρόγραμμα-πελάτης για Δίκτυα της Microsoft" (Client for Microsoft Networks) και το πρωτόκολλο TCP/IP που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ή
  • Προσαρμοσμένες (Custom), για να καθορίσετε τα στοιχεία δικτύου που απαιτείτε για το περιβάλλον δικτύου σας,
  και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 13. Στο παράθυρο διαλόγου Ομάδα εργασίας ή τομέας υπολογιστή (Workgroup or Computer Domain), καθορίστε την ομάδα εργασίας ή τον τομέα συμμετοχής. Εάν δηλώσετε ότι ανήκετε σε έναν τομέα, καθορίστε το όνομα χρήστη τομέα και τον κωδικό πρόσβασης. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) εγκαθιστά τα στοιχεία δικτύου.
 14. Κατά το τελικό στάδιο της εγκατάστασης, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) εγκαθιστά στοιχεία του μενού "Έναρξη" (Start), καταχωρεί στοιχεία, αποθηκεύει ρυθμίσεις και καταργεί τα προσωρινά αρχεία. Όταν το παράθυρο διαλόγου Windows 2000 Ολοκλήρωση του "Οδηγού Εγκατάστασης" (Completing the Windows 2000 Setup Wizard) σας προτρέψει να το κάνετε, αφαιρέστε το CD-ROM των Windows 2000 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish), για να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 15. Όταν γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) στο παράθυρο διαλόγου Καλώς ορίσατε στον "Οδηγό αναγνώρισης δικτύου" (Welcome to the Network Identification Wizard).
 16. Στο παράθυρο διαλόγου Χρήστες αυτού του υπολογιστή (Users of This Computer), καθορίστε είτε ότι οι χρήστες πρέπει να πληκτρολογούν ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης είτε ότι θέλετε τα Windows 2000 να συνδέουν αυτόματα έναν συγκεκριμένο χρήστη, κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Όταν εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας των Windows 2000 Professional, η εγκατάσταση ολοκληρώνεται.

Επιστροφή στην αρχή
w2k νέα ενημερωμένη έκδοση
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 304868 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/06/2015 04:30:49 - Αναθεώρηση: 4.1

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbsetup KB304868
Σχόλια